Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Olle Östlin 2008 02 08 IHT Institutet för Human Teknologi Teknik för mänskliga behov på människors villkor Ideell förening, bildad av NITA - Nationellt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Olle Östlin 2008 02 08 IHT Institutet för Human Teknologi Teknik för mänskliga behov på människors villkor Ideell förening, bildad av NITA - Nationellt."— Presentationens avskrift:

1 Olle Östlin 2008 02 08 IHT Institutet för Human Teknologi Teknik för mänskliga behov på människors villkor Ideell förening, bildad av NITA - Nationellt IT-användarcentrum vid Uppsala Universitet, Bollnäs Kommun och World Internet Institute,

2 Olle Östlin 2008 02 08 Inriktning Medverka till utveckling av lättanvända och användvärda produkter och tjänster för breda användargrupper Principen ”Design för alla”. Öka företagens förmåga att utveckla nya användvärda produkter, tjänster och miljöer med högre förädlingsvärden för nya marknader, nationellt och internationellt. Vara en innovativ miljö för aktiv samverkan mellan forskning, näringsliv och offentlig verksamhet.

3 Olle Östlin 2008 02 08 Resurser Egna resurser  Industridoktorand KTH  Industridoktorand Linköpings Universitet och NHV  Systemutvecklare  Professor, HMI  Teknik och datasupport  Testledare och testutvecklare  Ergonom Samarbetspartners  BASIS – Regionala aktörer  Linköpings Universitet  KTH  Högskolan Gävle  NHV, Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap  Uppsala Universitet - NITA  Verva, Verket för förvaltningsutveckling

4 Olle Östlin 2008 02 08 Nationell inriktning Riksdagen har i den nationella handlingsplanen."Från patient till medborgare" år 2000 antagit mål och konkreta åtgärder som syftar till att ta bort hinder som finns för funktionshindrades fulla delaktighet i samhällslivet. ”En sammanhållen diskrimineringslagstiftning” (SOU 2006:22) (Beräknas träda i kraft senast första januari 2009.) Skyldighet införs att vidta skäliga åtgärder för tillgänglighet.

5 Olle Östlin 2008 02 08 Politik för IT-samhället Rekommendationer från ledamöterna i den IT-politiska strategigruppen Stockholm den 26 oktober 2006 Demokrati, digitala klyftor och juridiken i informationssamhället ”Webbsidor och andra e-tjänster bör göras mer tillgängliga för funktionshindrade. Tjänster som är tillgängliga för funktionshindrade och äldre är i allmänhet lättillgängliga för alla användare.”

6 Olle Östlin 2008 02 08 Delrapport Digitala klyftor Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA, 2007-11-08 ”Den ökade digitaliseringen av information och samhällsfunktioner ställer större krav på enskilda medborgare. Det är tydligt att en allt större digitalisering av informationen i samhället medför risk för att en del medborgare marginaliseras och utesluts ur samhällsdebatten.” Ett område som fått ökad betydelse i utvecklingen av produkter och tjänster inom IT är deras användbarhet. Det läggs allt större vikt vid att produkter och tjänster ska kunna användas av så många människor som möjligt, oavsett brukarnas olika förutsättningar. Den så kallade Design för alla-principen förordas.

7 Olle Östlin 2008 02 08 Åsa Torstensson, Infrastrukturminister Internetdagarna 6 november 2007 Vi måste arbeta aktivt för att få bort de digitala klyftorna. Data från Eurostat visar att inget annat land i EU har en så pass hög andel Internetanvändare i åldersgruppen 55-74 år. Samtidigt är dock bara 2 av 3 vuxna som räknar sig som vardagsanvändare av Internet. Vi har kommit en bra bit på vägen, men det är mycket som återstår.

8 Olle Östlin 2008 02 08 WII: Svenskarna och Internet 2007

9 Olle Östlin 2008 02 08 WII: Svenskarna och Internet 2007

10 Olle Östlin 2008 02 08 WII: Svenskarna och Internet 2007 Personer som uppger att de har olika funktionshinder.  Sju kategorier: Grovmotoriskt, finmotoriskt, invärtes medicinskt, psykiskt/kognitivt, nedsatt hörsel, dålig syn, läs- och skrivproblem.  12 % av personerna i urvalet uppger att de kan klassas efter något sådant funktionshinder  Motsvarar uppskattningsvis omkring 900 000 svenskar. (Enligt SCB finns det drygt en miljon). I Sverige var år 2005 ca 1,5 miljoner svenskar 65 år eller äldre (17 % av befolkningen)

11 Olle Östlin 2008 02 08 WII: Svenskarna och Internet 2007

12 Olle Östlin 2008 02 08 EU:s direktiv 2004/18/EC gällande offentlig upphandling anger: ”När så är möjligt bör specifikationerna fastställas med hänsyn till kriterier avseende tillgänglighet för funktionshindrade eller formgivning med tanke på samtliga användares behov.”

13 Olle Östlin 2008 02 08 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling EU-direktivet har inarbetats i svensk lag och från den 1 januari 2008 gäller ny lag om offentlig upphandling. I 6 kap. Tekniska specifikationer och särskilda kontraktsvillkor i förfrågningsunderlag m.m. står det följande i 1 § : "När det är möjligt bör specifikationerna bestämmas med hänsyn till kriterier avseende tillgänglighet för personer med funktionshinder eller utformning med tanke på samtliga användares behov."

14 Olle Östlin 2008 02 08 ”Tillgänglighet i offentlig upphandling genom design för alla”  Uppdrag från Socialdepartementet till Ekonomistyrningsverket. Är möjligt att ställa krav på upphandlingar, så att de kommer att beakta tillgängligheten för personer med funktionshinder?  Ekonomistyrningsverket gav uppdraget till IHT.  IHT valde ett ”Design för alla perspektiv”.  Rapporten ”Tillgänglighet i offentlig upphandling genom design för alla” (Pettersén, Persson, Ohlsson & Östlin 2006). Statlig inköpssamordning www.avropa.se/

15 Olle Östlin 2008 02 08 Europeiska standardiseringsprojekt CEN, the European Committee for Standardization.  CEN/BT/WG 185 "eAccessibility”.  CEN/TC 261/WG 2 Packaging – Ease of opening— Criteria and test method for evaluating consumer packaging.  ISO/TC 122/WG 9 "Accessible design-Packaging and receptacles".

16 Olle Östlin 2008 02 08 Metod och arbetssätt  ”Design för alla”.  Från funktionshinder till funktionssvårigheter  Individer med definierade funktionssvårigheter - en resurs i produkt-, tjänste- och miljöutvecklingen  Testpaneler (bestående av personer med definierade funktionssvårigheter enl. ICF) för tester av produkter, tjänster och miljöer. Att få svar på de frågor som aldrig ställs till de brukare som aldrig tillfrågas.

17 Olle Östlin 2008 02 08 IHT ger kompetensstöd till företag, myndigheter och organisationer  Metod- och processtöd  Utveckling, från koncept till implementerad produkt  Upphandling  Testning med egna testpaneler  Standardisering  Kompetensutveckling, utbildning Hjälp att göra rätt från början

18 Olle Östlin 2008 02 08 www.iht.se


Ladda ner ppt "Olle Östlin 2008 02 08 IHT Institutet för Human Teknologi Teknik för mänskliga behov på människors villkor Ideell förening, bildad av NITA - Nationellt."

Liknande presentationer


Google-annonser