Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skanska i världen och i Öresundsregionen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skanska i världen och i Öresundsregionen"— Presentationens avskrift:

1 Skanska i världen och i Öresundsregionen
Magnus Persson, Regionchef, Skanska Hur kan Skanska som ledande samhällsutvecklare bidra till utvecklingen av Öresundsregionen?

2 Skanska Corporate Presentation September 2013
Skanska i korthet Grundat 1887 Internationell verksamhet sedan 1897 Utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika 2013 intäkter: 136 miljarder kronor Tusentals pågående projekt medarbetare På Fortune 500-listan Medlem i UN Global Compact Oculus, World Trade Center, New York, USA

3 Global närvaro – lokal styrka
FAR - Februari KL Global närvaro – lokal styrka Norge Finland Sverige Danmark Storbritannien Polen Slovakien Tjeckien Ungern USA Rumänien Venezuela Colombia Intäkter per geografi Norden 43% Övriga Europa 19% Amerika 38% Peru Brasilien Chile Argentina

4 Verksamhetsområden Byggverksamhet Bostads- utveckling (RD)
Kommersiell utveckling (CD) Infrastruktur- utveckling (ID)

5 Våra 5 nollvisioner Noll förlustprojekt miljöincidenter
Noll förlustprojekt miljöincidenter Noll arbetsplats-olyckor etiska övertramp kvalitetsfel Våra 5 nollvisioner

6 Skanska Sverige i korthet
Skanska Sverige i korthet Omsättning 2013: 33 miljarder kronor anställda Från Kiruna i norr till Trelleborg i söder ca projekt årligen

7 Skanskas största projekt – NKS
Yta: m2 Kontraktsvärde: ca 52 Mdr kr Total investering: ca 14,5 Mdr kr Varav Skanska: ca 600 Mkr Färdigställt: 2017 Kontraktslängd: 2040 Nya Karolinska Solna, Stockholm Kommentarer

8 Ett av regionens viktigaste projekt – ESS
Avtalsform: Partnering ESS/Skanska Pågående: Bygg av accelerator och target building Kontraktsvärde: Tot ca 4 Mdr kr Färdigställt: 2019 European Spallation Source, Lund Partnerskap 17 europeiska länder, 50% fin av Swe, Nor, DK Mest kraftfulla spallations källan Kommer att driva utveckling integrerat med näringsliv och industri Kommer att skapa tillväxt och arbetstillfällen i regionen 2000 besöksforskare per år 500 anställda

9 Skanskas grönaste byggnad – Väla Gård Helsingborg
LEED Platinum – Etta i Europa, trea i Världen Nollenergihus Inbyggda material non hazardous Färdigställt 2012 Väla Gård, Helsingborg Skanskas kontor i Hbg 2000 m2

10 Stadsförnyelse – Malmö Live
Konsert, Kongress, Hotell, Kontor, Bostäder Yta: ca m2 Kontraktsvärde: ca 2,1 Mdr kr Skanskas investering: ca 1,6 Mdr kr Färdigställt: 2015/16 Malmö Live Innehåll: Utveckling på Universitetsholmen i centrala Mö, grannar Citytunnelstationen, Malmö Högskola, Gamla staden Multifunktion, ny stadsdel som knyter ihop Gamla staden med det nya Mö Kontor m2 CDN uthyrt ca 50% Bostäder två hus tot 158 lgh BRF, första slutsålt andra säljsläpp nu Konserthus 1600 platser och parkeringsanläggning med 230 pl som kommer att ägas av Mö stad Hotel 444 rum och kongress ca platser, operatör Choice, ägare AFA

11 Malmö Live Malmö Live

12 Malmö Live Lettable area: 10.100 sqm
Compl.: 2015 Q2 Tenants: Maqs Lawfirm, Nordbro jurister, Larsson & Partners, Harvey Nash, Svensk Fastighetsförmedling Pre certified LEED PLatinum Ongoing project Martin Persson Martina Davidsson

13 Ongoing refurbishment project
Österport 7 Office: sqm Storage: 670 sqm Garage: 197 spaces Leased out to Sweco moving in Q1 2015 Ongoing refurbishment project Q1 report 2014, Skanska CDN

14 Klipporna Lettable area: 18.600 sqm
3 phases Compl. in Q2 to 2016 Q1 Tenants: Skanska, Ikano, Siemens Precertified LEED Platinum Ongoing project

15 Studio Lettable area: 18.100 sqm
Tenant: Story Hotel Compl. in 2016 Q4 Pre certified LEED Platinum Ongoing project Q1 report 2014, Skanska CDN

16 Kv Cementen 700-900 appartments
Limhamn, Malmö 8 blocks, 4-12 floors Construction start 2015 Zoning permit 2015

17 Hållbar samhällsutveckling
Hållbar samhällsutveckling Grönt byggande Säkra arbetsplatser Socialt hållbart samhälle Jag tänkte nu berätta om det hållbarhetsarbete vi driver inom tre viktiga områden. Jag börjar med miljömässig hållbarhet, det vi på Skanska kallar grönt byggande.

18 Början på vår gröna resa
FAR - Februari KL Början på vår gröna resa Hallandsås

19 Vad betyder grönt för Skanska?
8 April, 2017 Vad betyder grönt för Skanska? Rätt sak att göra för vår planet Viktigt för våra intressenter Bra för våra affärer ”Vi vill bli ledande inom grönt byggande och projektutveckling. Våra kunder efterfrågar gröna lösningar.” Johan Karlström VD och koncernchef Skanska Vad betyder då grönt byggande? 40% av CO2 från fastigheter, även produktionsprocessen resursbov!

20 Vi ska vara ledande inom grönt byggande
Tillsammans med våra kunder driver vi utvecklingen framåt Samarbete i tidigt skede och kunskapsöverföring minskar kostnader Vi vill ta ansvar som företag Vi ser affärsmöjligheter i grönt byggande Vi bestämde oss för många år sen: Vi ska vara ledande inom grönt byggande. För att nå dit måste vi ha kunder som delar vår vision. Genom att gemensamt sätta målen för de byggprojekt vi utför kan vi tillsammans med kunden sätta höga miljömål. Dessutom jobbar vi mycket med våra interna processer, för att minimera vår resursanvändning. Att bygga grönt är en del i att ta ansvar som byggare. Men framför allt är det en fantastisk affärsmöjlighet. Marknaden för gröna lösningar växer hela tiden.

21 Vår resa mot säkra arbetsplatser
Bussdepå i Norsborg, Stockholm Nu vill jag tala om det som står högst på agendan för mig och för Skanska - säkerheten för våra medarbetare Säkerheten för vår anställda överskuggar allt annat vi gör inom Skanska. Ingen ska behöva riskera att skada sig på sin arbetsplats. Det är min skyldighet som ledare att se till så det inte händer. Jag vill hävda att vi är branschledande inom säkra arbetsplatser. Men, vi vill att hela branschen ska vara säker. Därför har vi drivit på branschens gemensamma säkerhetsarbete.

22 Vår säkerhetsresa - Lost Time Accident Rate (LTAR)
2008: 10.8 Det börjar med ledarskapet. Johan Karlström, vår koncernchef och resten av koncernledningen, driver arbetsmiljö och säkerhet Medlem i vår styrgrupp för säkra arbetsplatser, där vi stöttar och styr arbetet i Skanska Sverige. Nu har vi tillsatt en arbetsmiljödirektör, som sitter i ledningsteamet och som tar över ordförandeskapet i styrgruppen. Jag vill dra det så långt som att säga att man inte kan vara chef i Skanska idag om man inte aktivt arbetar för skadefria arbetsplatser. Som chef måste du engagera dig och visa att du bryr dig.

23 Ett socialt hållbart samhälle
Ett socialt hållbart samhälle Jag vill nu berätta om vårt spännande arbete inom social hållbarhet – inriktat på omvandlingen av nedslitna miljonprogramsområden till trivsamma, trygga och attraktiva stadsdelar. Tillsammans med Örebrobostäder lyfter vi nu området Vivalla i Örebro. Ett unikt projekt som vi hoppas ska inspirera andra kommuner och bostadsbolag.

24 Målet: skapa långsiktig egen försörjning
50-80 praktikanter under fyra år hos Skanska och våra underentreprenörer Arbetsförmedlingen sköter identifiering/matchning Arbetsmarknadsgrupp med alla i projektet letar möjligheter till sysselsättning I Vivalla är ett av projektets viktigaste mål ”att skapa hållbar försörjning” åt boende i området som idag står utanför arbetsmarknaden. För att nå målet skapar vi praktikplatser bland alla inblandade företag. På bilden ser ni två personer som fått sysselsättning genom projektet. Det är Linda som arbetar deltid som lokalvårdare i projektet och Alberto som praktiserar hos White arktitekter. De ska följas av många fler! Arbetsförmedlingen finns på plats i projektet och en arbetsmarknadsgrupp med alla inblandade parter letar löpande möjligheter till sysselsättning. Jag vill betona att Skanska inte kan ta arbetsförmedlingens roll. Det är de som ska sköta identifieringen av individer och matcha behov, kompetenser och utbildningsbehov. Skanska och våra underentreprenörer kan erbjuda arbetsuppgifter, men det är arbetsförmedlingen som ska hitta personerna.

25 Varför social hållbarhet?
Den offentliga marknaden är vår enskilt största Självklart ska vi ta ett samhällsansvar Miljonprogramsområdena är en stor marknad för oss Hållbarhetsfrågan är helt i linje med våra värderingar Vi har erfarenheten som krävs för att nå resultat Ungefär hälften av vår omsättning kommer från offentliga kunder. Det gör oss till Sveriges största leverantör till offentliga kunder. Skanskas verksamhet baseras på tydliga värderingar. Om vi ska leva upp till dem måste vi engagera oss i samhället som vi arbetar i. Vi har branschens största kunskapsbas om hur man renoverar miljonprogramsområden. Vi har erfarenheter från bland annat Råslätt/Jönköping, Backa Röd/Göteborg, Brogården i Alingsås och Husby i Stockholm. Dessutom har vi har erfarenheter från bland annat USA och England om hur vi som byggare kan skapa sysselsättning och engagera det lokala samhället i vår verksamhet. Miljonprogrammet är vårt tids största samhällsutmaning. Om vi jobbar tätt tillsammans med våra offentliga kunder och andra aktörer kan vi vända utvecklingen. Tillsammans bygger vi ett bättre samhälle!

26 Hur framtidssäkrar vi Öresundsregionen?
VISION FÖR ÖRESUNDSREGIONEN ÅR 2070 Bakgrund: Stockholm 2070 viktig input till det offentliga vid planering och utbyggnad av samhället och staden, Bostäder och Tunnelbana’ Samverkan Näringsliv och Politik , tillföra vår kompetens I sammhällsutvecklingen Vi har gjort arbetet med Öresund 2070 för att vi tror på Öresundsregionens potential och idén att integrera Själland och Skåne med varandra för att öka livskvaliteetn för regionens invånare. Det finns stora utmaningar som måste mötas Befolkningsökning Bristfällig integration (såväl mellan DK och SE som på respektive sida sundet) Behov av ökad sysselsättning Ett otillräckligt trafiksystem För att utvecklingen ska gå åt rätt håll – ökad integration, ökad sysselsättning, ökad livskvalitet m.m. – krävs att den fysiska utformningen av regionen (byggnader, städer och infrastruktur) ges bra förutsättningar. Vi vill bidra med Skanskas och Swecos erfarenhet och kompetens inom samhällsbyggnad och samhällsplanering och presentera vår gemensamma syn på Öresund år 2070. Vi kan nå dit om vi börjar arbeta tillsammans nu.

27 Öresund – en region i tillväxt
1 miljon fler invånare 2070 Behov av en halv miljon nya bostäder Minst en halv miljon nya arbetstillfällen skapas Nödvändigt med kraftigt utbyggd infrastruktur för dynamik, integration och tillväxt Idag nära fyra miljoner invånare Idag drygt en fjärdedel av Danmarks och Sveriges samlade BNP Betydande tillväxtmotor för Danmark och Sverige, men också för hela norra Europa Urbaniseringen innebär att regionens betydelse för de båda länderna och för norra Europa kommer att öka. Befolkningen växer med en fullsatt regionbuss om dagen – och år 2070 är vi fem miljoner öresundare Hur kan vi behålla och utveckla regionens position och säkra tillväxt och ökad konkurrenskraft. Att Öresund är Nordens största region har ingen betydelse så länge som den saknar integrerad arbets- och bostadsmarknad. Antalet pendlare har sjunkit till sedan toppnoteringen år 2008 (Innan bron var pendlarantalet ca 3 000) Öresundsregionen behöver en helhetslösning som möjliggör en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar framtid. Femfingerplanen på den danska sidan kontra flerkärnigheten på den svenska – flera städer kan driva tillväxten om de knyts samman med högkvalitativa kommunikationer. Med människan i centrum ska vi utveckla attraktiva boenden, mötesplatser, arbetsplatser och bra kommunikationer – och därmed realisera potentialen i Nordens största region. Nödvändigt för utvecklingen av regionens näringsliv

28 Vår vision Öresund 2070 är synonymt med livskvalitet, utveckling och resurseffektivitet. En av de mest attraktiva regionerna i världen 2070 Internationella kommunikationer tillsammans med bra kommunikationer inom regionen bidrar till dynamik, öppenhet och tolerans, vilket främjar utveckling, sysselsättning och tillväxt Utbyggd spårtrafik ökar tillgängligheten 1 miljon fler invånare kräver en välfungerande infrastruktur. År 2070 förbinds Öresundsregionen av ett sammanhållet kollektivtrafiksystem Öka godstrafik sjövägen och på järnväg med bättre förbindelser till de stora hamnarna Sex nya Öresundsförbindelser Fler fasta förbindelser är den viktigaste åtgärden för att öka integrationen. 3 HH förbindelser I sep tunnlar för persontåg, biltunnel samt godståg 1 st ny Öresundsmetro 1 st ny komb bro/tunnel lika öreundsbron för fjärrtåg/höghastighetståg 1 st ny cykelförb på den bef öresundsbron Knutpunkten Copenhagen Airport Utvecklas 2070 till ett regionalt och internationellt nav. Internationella långflygningar Höghastighetståg Tyskland- Danmark- Sverige- Norge Regionaltåg Metro Bussar Transit för godstrafik Cykelregionen Öresund Skonsamt förmiljön och bra för människors hälsa, samtidigt som det är yteffektivt och frigör attraktiv mark i städerna. I Öresundsregionen finns redan flera ledande cykelstäder (Köpenhamn 2:a och Malmö 7:a i Copenhagen Index) 300 kilometer högklassig supercykelväg Grön stadsutveckling och mötesplatser Förtätning av städer Satsning på mötesplatser mellan byggnader Fler gröna ytor

29 Öresund – vägen framåt Behov av ökad integration – en region beroende av två länders ekonomiska utveckling Behov gemensamma prioriteringar – samordning på lokal och regional nivå samt mellan näringsliv och det offentliga Nödvändiga infrastrukturinvesteringar – skapar tillväxt och ökad integration Hur kan Skanska som ledande samhällsutvecklare bidra till utvecklingen av Öresundsregionen? INVOLVERA OSS!!!

30


Ladda ner ppt "Skanska i världen och i Öresundsregionen"

Liknande presentationer


Google-annonser