Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Viktiga teoretiker för den psykosociala utvecklingen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Viktiga teoretiker för den psykosociala utvecklingen"— Presentationens avskrift:

1 Viktiga teoretiker för den psykosociala utvecklingen
Sigmund Freud Erik Homburger Erikson John Bowlby Abraham Maslow George Kelly Jean Piaget Aron Antonovsky

2 Freuds strukturella personlighetsmodell av människan
Detet - lustprincipen Jaget - realitetsprincipen Överjaget – Introjektion

3 Medvetandets olika nivåer
Det medvetna Det omedvetna Det förmedvetna

4 FÖRSVARSMEKANISMER Bortträngning Regression Förnekande Projektion
Somatisering Rationalisering

5 Eriksons psykosociala utvecklingsstadier
1. Spädbarnsperioden (Tillit-Misstro, 0-1 ½ år) 2. Småbarnsperioden (Självständighet-Tvivel, 1 ½ - 3 år) 3. Lekåldern (Initiativ – Skuldkänslor, 3-6 år) 4. Skolåldern (Arbetsflit-Underlägsenhet, 6-12 år) 5. Ungdomsperioden Identitet- Rollsplittring, år) 6. Tidig vuxenålder (Intimitet-Isolering, år) 7. Vuxenålder (Produktivitet-Stillastående ,35-65) 8. Ålderdomen (Integritet-Förtvivlan, 65 –)

6 Begränsningar hos det nyfödda barnet
Är ej medvetet om sig själv och sin omvärld. Kan ej urskilja ett föremål från ett annat. Gör ingen skillnad mellan värme, föda, modern

7 Influenser i Bowlbys anknytningsteori
Psykoanalys Etologi Kognitiv Psykologi Cybernetik Systemteori

8 Barnets behov av närhet påverkas av:
Ålder Temperament Utvecklingsmiljö Sjukdom Känslor av trötthet, ängslighet, etc. Separationer

9 Konstellationer av anknytning
Moder och Fader Syskonskaran – mor & far föräldrar Andra Anknytningsobjekt Kamrater

10 Anknytningsmönster Trygg (60-70 %) Undvikande (15-20 %)
Ambivalent (10-20%) Desorganiserat ( ≤ 5%)

11 Syftet med en inre arbetsmodell
1. Att uppfatta situationen 2. Att tolka och värdera situationen 3. Att förutsäga vad som händer och konsekvensen av det 4. Att upprätta en plan för möjlig handlingsrespons

12 Sorgens faser i deprivation
– Protest – Förtvivlan – Apati

13 Sorgens fyra delar (Bowlby)
– Paralyserad – Sökandet – Desorganisering – Förtvivlan

14 Maslows behovstrappa Andliga värden Kreativitet Behov av skönhet
Behov av kunskap Självförverkligande Behov av självuppskattning Behov av kärlek & gemenskap Trygghetsbehov Fysiologiska behov

15 Kritik mot Maslows Teori
– Ovetenskaplig – Elitistisk – Androcentrisk bias – Sekulariserad humanism

16 Piagets människosyn Människan är: – Rationell – Självreglerande
– Ett biologiskt system – En handlande varelse

17 Piagets utvecklingsstadier
1. Det sensimotoriska stadiet (0- ca18 månader) 2. Det pre-operationella stadiet (ca 2-7 år) 3. Det konkret-operationella stadiet (7-11 år) 4. Det formell-operativa stadiet (11 år – vuxen)

18 Hantering av sjukdom hos barn
Ålder vuxen Kommunikation fysisk verbal verbal verbal Handling kroppskontakt lekar information information Förhållningssätt lugn & nära glad hänsynsfull aningen diskret


Ladda ner ppt "Viktiga teoretiker för den psykosociala utvecklingen"

Liknande presentationer


Google-annonser