Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Pension & omställning 10 februari 2015. Informationsmöte scenkonstpensionerna  Inledning  Avvecklingen av Pisa (SPV)  Förhandlingar om nytt system.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Pension & omställning 10 februari 2015. Informationsmöte scenkonstpensionerna  Inledning  Avvecklingen av Pisa (SPV)  Förhandlingar om nytt system."— Presentationens avskrift:

1 1 Pension & omställning 10 februari 2015

2 Informationsmöte scenkonstpensionerna  Inledning  Avvecklingen av Pisa (SPV)  Förhandlingar om nytt system (Svensk Scenkonst)  Fördelning av frigjorda medel (Svensk Scenkonst) 2

3 Politiska beslut – bakgrund  Utredningsförslag genomförs ej – september 2012  Kollektivavtal ska ersätta Pisa – september 2013  Ekonomisk & politisk ram för nytt system – april 2014  Beslut avveckla Pisa från 2015 – november 2014  Pisa börjar avvecklas – januari 2015  Nya avtal för pension & omställning – april 2015? 3

4 Varför avvecklas det gamla systemet?  Oförutsägbart, orättvist & omodernt  Höga och ojämna premier skadliga för verksamheten  Frilansare betalar utan att få scenkonstpension  Inget aktivt stöd för omställning/karriärväxling  Ingen garanti för konstnärlig kvalitet  Urholkad ålderspension för konstnärliga grupper 4

5 Vilka berörs av systemskiftet?  Cirka 60 statligt finansierade institutioner  Cirka 6 000 arbetstagare  Cirka 3 300 med 65 års pensionsålder  Cirka 2 500 med lägre pensionsålder än 65 5

6 Hur påverkas arbetsgivarna?  PISA och AIP fortsätter att gälla (< 5 år kvar till pension)  Nytt pensionsavtal från 2015 (> 5 år kvar till pension)  Nytt omställningsavtal från 2015 (> 5 år kvar till pension)  Lägre totala pensionskostnader (- 60 mkr år 2015)  Sänkta anslag pga. sänkta kostnader - ? 6

7 Hur påverkas de anställda? < 5 år till pension:  PISA och AIP fortsätter att gälla (SPV/SvS) > 5 år till pension:  Intjänad statlig förmånsbestämd pension efter 65 – fribrev (SPV)  Förväntad statlig pension före 65 – omräkningspension (SPV)  Nytt pensionsavtal i linje med övriga arbetsmarknaden för alla (SvS)  Omställning före 65 – tidsbegränsat omställningsstöd för vissa (SvS)  Undantag finns vid sjukdom, återanställning och nyanställning 7

8 Systemskiftet – vem gör vad?  Regeringen – beslutat om avveckling av Pisa  SPV – hanterar avvecklingen av Pisa  Svensk Scenkonst – förhandlar nya kollektivavtal  Riksdagen – beslutar om anslagsfördelning  Kulturrådet – beslutar om ”frigjorda medel” 8

9 Politiska beslut – ekonomiska ramar  Dagens kostnad: 300 mkr  Framtida kostnad: 180 mkr - - Tjänstepension150 mkr - Omställningsstöd 30 mkr  Frigjorda medel (på sikt):120 mkr - Övergångskostnader 2015 60 mkr - Kvalitetsförstärkningar 2015 60 mkr 9

10 Regeringens krav på nya systemet  Arbetslinjen gäller alla – pensionsåldern ska höjas  Omställningsstöd ska säkra konstnärlig kvalitet  Lägre kostnad för nya systemet  Frigjorda medel ska stanna i scenkonstbranschen  Dialog med parterna om hantering av frigjorda medel 10

11 Svensk Scenkonsts krav på nya systemet  Ge förutsägbara kostnader för arbetsgivarna  Ge marknadsmässiga pensionsvillkor till alla anställda  Ge unikt omställningsstöd till konstnärliga grupper  Behandla frilansare och fast anställda likvärdigt  Bidra till hög konstnärlig kvalitet inom scenkonsten  Vara långsiktigt ekonomiskt och politiskt hållbart 11

12 Nya systemet = två kollektivavtal  Tjänstepensionsavtal – samma som privat sektor  Omställningsavtal – unikt för scenkonstbranschen 12

13 Svensk Scenkonsts förslag på nytt system Tjänstepension  Tjänstepension enligt ITP 1 från 18 år för alla  Tilläggspremier för byte till avgiftsbestämt pensionssystem  Månadsinbetalningar (4,5% resp. 30% på utbetald lön)  Möjlighet avtala individuellt om tilläggspremier  VD omfattas ej – enskilda avtal krävs 13

14 Svensk Scenkonsts förslag på nytt system Omställning  Avgiftsbestämt omställningssystem  Aktivt omställningsstöd till alla konstnärliga grupper  Ekonomiskt omställningsstöd till dansare, sångare, musiker  Lönehöjning för dansare  Höjd pensionspremie för samtliga (”delpension”) 14

15 Svensk Scenkonsts förslag på nytt system Omställning  Systemet förvaltas av kollektivavtalsstiftelse  Beslut om nivå på förmåner tas av styrelsen  Beslut om stöd sker av fristående professionell part 15

16 Tidplan för förhandlingarna  Gemensamt mål klara före 1 april  Då gäller avtalen retroaktivt från 1 januari  Då ersätts AIP retroaktivt från 1 januari  Då betalas premier in till nya systemen så snart möjligt 16

17 Frigjorda medel  Beslut av riksdag/regering i budget 2015: 60 miljoner kronor (varav 40 via KUR) Gå till verksamheter som: - Främjar utveckling, förnyelse och kompetensutveckling - Ökar dansaryrkets attraktivitet - I första hand till fd Pisa-institutioner  Beslut av Kulturrådet för 2015 - Fördelas per landsting utifrån tidigare fördelning av Pisa-premier  Svensk Scenkonsts kritik mot för tidig fördelning  Uppföljning 17

18 Aktuell information www.svenskscenkonst.se 18


Ladda ner ppt "1 Pension & omställning 10 februari 2015. Informationsmöte scenkonstpensionerna  Inledning  Avvecklingen av Pisa (SPV)  Förhandlingar om nytt system."

Liknande presentationer


Google-annonser