Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Induktion, del 1 Induktion innebär att en elektrisk spänning alstras (induceras) i en elektrisk ledare, om ett magnetfält i dess närhet varierar. Detta.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Induktion, del 1 Induktion innebär att en elektrisk spänning alstras (induceras) i en elektrisk ledare, om ett magnetfält i dess närhet varierar. Detta."— Presentationens avskrift:

1 Induktion, del 1 Induktion innebär att en elektrisk spänning alstras (induceras) i en elektrisk ledare, om ett magnetfält i dess närhet varierar. Detta fenomen nyttjas i exempelvis induktionshällar, mikrofoner och i elektriska generatorer.elektrisk spänningelektrisk ledaremagnetfältinduktionshällarmikrofonergeneratorer Basåret/basterminen, Fö 11, 100310 Historik Induktionseffekten upptäcktes av britten Michael Faraday under 1830-talet, och beskrevs matematiskt i Maxwells elektromagnetiska ekvationer. Den började användas industriellt på 1800-talets slut.Michael FaradayMaxwells elektromagnetiska ekvationer Enligt sägnen skall en politiker ha frågat Faraday till vilken nytta effekten var, och Faraday ska ha svarat att politikern en dag skulle uppbära skatt på den.

2 Magnetisk och elektrisk kraft  Magnetisk kraft skrivs matematiskt (vektorekvation)  Innebär Med högerhandsregel  Elektrisk kraft ges av

3 Ledare som rör sig i magnetfält  Inducerad spänning mellan stavens ändar, ems e  Inducerad ems uppstår då staven skär (korsar) magnetiska fältlinjer  Inducerad spänning som driver ström i krets – innebär att energi omsätts v B elektron FmFm FeFe ------ ++++++

4 Lenz’ lag  Inducerad ström ger kraft som motverkar rörelsen  Lenz’ lag: Den inducerade strömmen har sådan riktning att den motverkar orsaken till sin uppkomst  Lenz’ lag kan ses som en följd av den allmänna energiprincipen

5 Induktionslagen  e står nu för ems, q e för elektronens laddning, E för elektrisk fältstyrka

6 Magnetiskt flöde  Flöde – räkna mängden fältlinjer genom innesluten area  Om slingans plan lutas relativt fältriktningen, så minskar flödet (mängden fältlinjer genom den inneslutna arean), eftersom man får mindre öppning för fältlinjerna  Flödet blir maximalt då slingans plan är vinkelrätt mot fältriktningen  Flödet blir noll då slingans plan är parallellt med fältriktningen  SI-enhet: 1 Wb (Weber) = 1 Tm 2, omvänt 1 T=1 Wb/m 2

7 Faradays induktionslag  Drag stav med hastighet v, beräkna den area  A som överfars på tid  t  Beräkna motsvarande ändring av magnetiskt flöde   Använd tidigare uttryck för induktionslagen, e=lvB  Faradays induktionslag  Skrivs generellt med derivata:

8 Faradays induktionslag (forts)  Uttrycket kan generaliseras och preciseras ytterligare  Spole med N varv  Lenz’ lag, inducerad ems motverkar – ger minustecken Faradays induktionslag  Sammantaget:

9 Växelströmsgenerator  Magnetiska flödet varieras genom att slingan roteras med vinkelfrekvens 


Ladda ner ppt "Induktion, del 1 Induktion innebär att en elektrisk spänning alstras (induceras) i en elektrisk ledare, om ett magnetfält i dess närhet varierar. Detta."

Liknande presentationer


Google-annonser