Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2007-01-22 Doris Thornlund Ett jämställt Norrbotten Internt och externt arbete Delmål 1: En jämn fördelning av makt och inflytande. Delmål 2: Ekonomisk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2007-01-22 Doris Thornlund Ett jämställt Norrbotten Internt och externt arbete Delmål 1: En jämn fördelning av makt och inflytande. Delmål 2: Ekonomisk."— Presentationens avskrift:

1 Doris Thornlund Ett jämställt Norrbotten Internt och externt arbete Delmål 1: En jämn fördelning av makt och inflytande. Delmål 2: Ekonomisk jämställdhet. Delmål 3: En jämn fördelning av det obetalda hem och omsorgsarbetet. Delmål 4: Mäns våld mot kvinnor skall upphöra. Vad styr vårt arbete? Nationella jämställdhetsmålen Prop 2005/06:155 Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

2 Doris Thornlund Ett jämställt Norrbotten Internt och externt arbete Delmål 1: En jämn fördelning av makt och inflytande. Delmål 2: Ekonomisk jämställdhet. Delmål 3: En jämn fördelning av det obetalda hem och omsorgsarbetet. Delmål 4: Mäns våld mot kvinnor skall upphöra. Vad styr vårt arbete? Nationella jämställdhetsmålen Prop 2005/06:155 Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

3 Doris Thornlund Ett jämställt Norrbotten Internt och externt arbete  Samordning Länsstyrelsens jämställdhetsarbete Stödja viktiga aktörer i länet Integration Mänskliga rättigheter  Initiativ Temadagar Projekt Kartläggningar Rapporter

4 Doris Thornlund Ett jämställt Norrbotten Internt och externt arbete  Kunskapsspridning Seminarier/Utbildningar Information Referensgrupper  Uppföljning Styrgrupper Rapporter Förfrågningar

5 Doris Thornlund Ett jämställt Norrbotten Internt och externt arbete  Projekt JA-projektet (Jämställdhet i Arbetslivet) Jämställdhetsdelegationen Kunskapsunderlag för Norra Norrland Forma Framtiden

6 Doris Thornlund Ett jämställt Norrbotten Internt och externt arbete  Kartläggning Faktaboken ”På tal om kvinnor och män” Kunskapsunderlag för Norra Norrland Balans

7 Doris Thornlund Ett jämställt Norrbotten Internt och externt arbete  Rapporter Flyttstudie Massmediastudie”Många manliga män” Balans Idéskrift JA-boken Sammanställning av tio års jämställdhetsarbete

8 Doris Thornlund Ett jämställt Norrbotten Internt och externt arbete  Jämställdhetsintegrering Ett jämställdhetsperspektiv integreras i alla politik- och verksamhetsområden och i alla led av beslutsfattande, planering och utförande och verksamheter inom dessa områden. (JämStöd 2006)

9 Doris Thornlund Ett jämställt Norrbotten Internt och externt arbete  Arbetsgång för hållbar jämställdhetsintegrering Grundläggande förståelse Undersök förutsättningarna Planera och organisera Inventera verksamheten

10 Doris Thornlund Ett jämställt Norrbotten Internt och externt arbete  Arbetsgång för hållbar jämställdhetsintegrering Kartlägga verksamheten Formulera mål och åtgärder Genomför åtgärderna Följ upp resultaten

11 Doris Thornlund Länkar


Ladda ner ppt "2007-01-22 Doris Thornlund Ett jämställt Norrbotten Internt och externt arbete Delmål 1: En jämn fördelning av makt och inflytande. Delmål 2: Ekonomisk."

Liknande presentationer


Google-annonser