Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lite ”high-lights från 2014.  Uppsnappat 2014 – Del 3  HCP kommitté och Årlig Handicap Revision (ÅHR)  Distriktets Domarkår  SGF:s Regelkort också.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lite ”high-lights från 2014.  Uppsnappat 2014 – Del 3  HCP kommitté och Årlig Handicap Revision (ÅHR)  Distriktets Domarkår  SGF:s Regelkort också."— Presentationens avskrift:

1 Lite ”high-lights från 2014

2  Uppsnappat 2014 – Del 3  HCP kommitté och Årlig Handicap Revision (ÅHR)  Distriktets Domarkår  SGF:s Regelkort också på GGF:s tävlingar  Hur många domare behövs på en tävling?  Åskådare och föräldrar  Önskemål från domare  Lite från uppsnappat © Anders Karlsson

3  Regleras av EGA Handicapregler 2012-2015.EGA Handicapregler 2012-2015.  Alla klubbar som skall hantera handicap måste ha en handicapkommitté bestående av minst 3 personer. Obs: Det räcker inte med en handicapansvarig.  Alla klubbar med rätt att hantera handicap skall genomföra en årlig handicaprevision för alla spelare med minst 8 handicapgrundande ronder under de två senaste åren. (exakta kriterier i ovanstående dokument) Mars 2014 hade 20 av distriktets gjort ÅHR. Långt ifrån alla, men bra sett ur snittet i landet. Målet är naturligtvis 100%.

4

5 Det behövs fler yngre som blir domare!

6

7  Vi behöver hjälp från klubbarna.  Det är där kandidaterna finns  2016 kommer reviderade regler, vilket innebär att alla klubbdomare måste om- certifieras.

8  Ursprungligen ett önskemål från distriktets domare  En detaljerad genomgång visar att det krävs förändringar i regelkortet. GGF har framfört dessa till SGF.  Vi har beslutat att avvakta till 2016 och se vilka förändringar som görs.  Regelkortet gäller naturligtvis på SGF tävlingar.

9  Fördelning av domare på tävlingar sker normalt enligt:  Tillgång till domare  Normalt sett bara domare till scratch tävlingar  SGF tävlingar i första hand  GGF tävlingar i andra hand  Tävlingar omfattande flera ronder över flera dagar skall ha mer än en domare  Matchtävling kräver inte mer än en domare  Vissa andra tävlingar kan få frivilliga domare om så önskas  Förhållande som idag inte vägs in, men som kanske borde vägas in  Banans layout – omöjligt för en domare att täcka hela banan effektivt.  Domarerfarenhet – vissa startfält är mer krävande  Synpunkter

10  Det finns tydligen mer än en instruktion för föräldrar och åskådare i omlopp.  Regleras dels av SGF, dels av resp. Tour.  SGF arbetar fn. Med en korrigering av sina instruktioner.  Dessa bör när klara, användas av samtliga juniortävlingar.  Instruktionerna skall vid varje juniortävling finnas anslagna på tävlingens officiella anslagstavla

11  Bollnummer – underlättar identifiering av spelare och tidtagning.  Tidsschema – utan sådant kan tidtagning inte resultera i någon plikt.  Officiell anslagstavla för tävlingen med all relevant information för tävlingen.  Kaptensbindlar för alla lagtävlingar  Samordning av tävlingsregler för alla juniortävlingar där det är möjligt – följ SGF.  Vettig teeplacering  Minst 2 klubblängder från bakkant, ingen störande växtlighet bakom.

12  SGF Tävling: Sprinklerlock i puttlinjen från foregreen, ca 0,5 m från green. Spelaren vill putta bollen och ha lättnad.  Inte med i tävlingens lokala regler och inte med på SGFs Regelkort, men klubben har Lättnad i sina Lokala regler  Svar; Måste finnas med i de LR som gäller för tävlingen.

13  En spelare hittade inte sin boll. En funktionär, inte domare, erbjöd återtransport till tee. Jag stod ca. 10-15 meter därifrån och hann endast i mitt inre godkänna transporten. Jag hade kört själv om jag hunnit. Jag gjorde alltså ̊ inget av detta.  Tillstånd av Domare eller TL ok

14  Mycket regn under natten. Avvägde att korta rond 2 till 16 hål. Ingen populär åtgärd. Tog istället beslut om att det inte krävdes fullständig lättnad för tillfälligt vatten på hål 13 o 14 i stället.  Svar: Lättnad måste vara fullständig. Man kan via LR ta bort stansen, så bara bollens läge, och lättnaden för bollen måste vara fullständig.


Ladda ner ppt "Lite ”high-lights från 2014.  Uppsnappat 2014 – Del 3  HCP kommitté och Årlig Handicap Revision (ÅHR)  Distriktets Domarkår  SGF:s Regelkort också."

Liknande presentationer


Google-annonser