Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

JOBBEN FÖRST. Sverige halkar efter… Arbetslösheten stiger mer i Sverige än i EU Ungdomsarbetslösheten är bland den högsta i EU BNP sjunker snabbare i.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "JOBBEN FÖRST. Sverige halkar efter… Arbetslösheten stiger mer i Sverige än i EU Ungdomsarbetslösheten är bland den högsta i EU BNP sjunker snabbare i."— Presentationens avskrift:

1 JOBBEN FÖRST

2 Sverige halkar efter… Arbetslösheten stiger mer i Sverige än i EU Ungdomsarbetslösheten är bland den högsta i EU BNP sjunker snabbare i Sverige än i EU

3 Arbetslösheten ökar snabbare i Sverige än i EU Procent 5 6 7 8 9 Jan 2007Jul 2007 Jan 2008Jul 2008Jan 2009 Jul 2009 EU Sverige Finland

4 Tillväxten faller snabbare i Sverige än i EU -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 kv1 2006kv3 2006 kv1 2007 kv3 2007kv1 2008 kv3 2008 kv1 2009 EU Sverige Skillnad Procent

5 … och orättvisorna ökar Den tiondel som tjänar bäst har fått nästan lika mycket som 60 % av svenska folket tillsammans Utanförskapet växer (+ 70 000) Pensionärer får betala allt mer i skatt jämfört med en löntagare

6 Utanförskapet har vuxit med 70 000 personer ”Verklig arbetslöshet”, augusti 2006 Motsvarande tal, augusti 2009

7 Regeringen har förvärrat krisen Passivitet i jobbkrisen; drabbar välfärden En halv miljon löntagare har lämnat a-kassan; otrygghet har gett svag konsumtion Nedskärningar i utbildning; ökar och permanentar arbetslösheten Lån till skattesänkningar; underskotten växer snabbt

8 BP2010… Fortsätter låna till skattesänkningar Ingen långsiktighet för kommunerna Skyfflar nödtorftigt igen hål: Komvux utökas med 10 000 platser när 40 000 platser har försvunnit

9 Vårt alternativ: Jobben först 1.Investera i framtidens jobb 2.Utveckla välfärden 3.Öka möjligheterna – minska klyftorna 4.Ta ansvar för Sverige

10 (1) Investera i framtidens jobb - 100 000 nya jobb och utbildningsplatser Kunskapslyft; 50 000 utbildningsplatser Investera i entreprenörskap Ungdomspaket Investera i framtidens infrastruktur Investera i ett modernt boende Investera i grön omställning

11 100 000 jobb och utbildningsplatser ROT-avdrag15 000 Slopad arbetsgivaravgift för arb.lös. ungdomar12 500 Jobb i välfärden5 000 Sänkta företagsskatter5 000 Jobblyft och Förstajobbet-avdrag8 000 Traineeplatser i välfärden & statliga praktikplatser2 100 Infrastrukturinvesteringar1 300 Jobb i kultursektorn1 000 Ett brett kunskapslyft52 000 Summa utbildningCa 100 000

12 … varav 50 000 utbildningsplatser Yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning10 000 Jobbutbildningar till unga2 500 Fler högskoleplatser2 500 Ungdomslyft10 000 Fler platser i komvux och yrkesvux15 000 Fler platser i kvalificerad yrkesutbildning (KY)3 000 Lärlingsutbildning3 000 Intensivkurser i svenska vid högskolan1 000 Kompetensutbildning för yrkesverksamma (deltidsplatser)5 000 Summa utbildning52 000

13 Investera i entreprenörskap Nytt riskkapitalavdrag Sänkta egenavgifter för enmansföretagare Sänkt skatt för enmansföretagare som anställer En trygghetsgaranti för företagare Riskkapitalfond om fem miljarder Stöd till forskning i småföretag

14 Jobb till unga Jobbstart för unga; från dag 1 Ungdomslyft; 10 000 platser komvux och folkhögskola Traineeplatser i välfärden och praktik vid statliga myndigheter Högskola; fler platser och bättre kvalitet Totalt drygt 25 000 jobb och utbildningsplatser för unga

15 Investera i framtidens infrastruktur Närtid Investera i kollektivtrafik Investera i järnväg Investera i vägtrafik Långsiktigt 2010 - 2021 avsätts 40 miljarder mer till strategiska infrastrukturprojekt

16 Investera i ett modernt boende Befintligt ROT utökas –extra stöd för klimatrenoveringar –storsatsning på att renovera miljonprogrammen –2,5 miljarder mer än regeringen Ett nytt investeringsstöd - 400 miljoner kronor per år 2010-2012

17 Investera i grön omställning Miljöfordonspaket: 200 miljoner kronor 2010 för omställning av tunga fordon, skrotningspremie, miljöbilspremie m.m. Stöd till lokala klimatinvesteringar (KLIMP): 250 miljoner kronor Energiforskning: Totalt 1 miljard 2010-2012

18 2) Utveckla välfärden 18 miljarder till kommunsektorn –11 miljarder kronor för att behålla och anställa personal och utveckla välfärden 2010-2012 –7 miljarder kronor i riktade kommunsatsningar 2010-2012

19 11 miljarder mer än regeringen för mer personal (miljoner kronor)201020112012 Sysselsättningsstöd 2 0003 000 Sjukvården1 000 Skolan1 000 Totalt2 0004 0005 000

20 7 miljarder i riktade kommunsatsningar (miljoner kronor)201020112012 Statsbidrag kollektivtrafik250600710 Traineeprogram i välfärden500 0 Klimatinvesteringsprogram250200 Barnomsorgslösningar100 Ungdomslyft500 250 Komvux750 250 Skol-ROT400 Totalt2 6003 0001 800

21 (3) Öka möjligheterna – minska klyftorna Skydda barn och unga från krisens effekter Förbättra a-kassan Investera i ett brett program för att få sjukskrivna tillbaka i arbete Minska klyftan mellan löntagare och pensionärer

22 Skydda barn & unga från krisen Höjt underhållsstöd med 125 kr/mån Bättre villkor för studenter med barn (250 och 400 kronor mer i månaden för ett och två barn, ökning m. 50 procent) Bättre möjligheter till barnomsorg på kvällar och helger Mer resurser till skolhälsovård Stärkt missbrukarvård för unga

23 Förbättra a-kassan Kostnaden för medlemskap sänks med upp till 75 procent Taken höjs till 950, 970 och 990 kronor per dag (upp till 27 200 kr/mån) Ersättningsnivån höjs till 80 procent

24 Få tillbaka sjukskrivna i arbete Rehabiliteringsmiljard Handslag – fler lönebidrag i ideell sektor och kultursektorn (10 000 nya lönebidrag) Bättre trygghet vid sjukdom: Successivt höjda tak till 9 prisbas- belopp, 80 procent i ersättningsnivå och nej till stupstock i sjukpenningen

25 Halverad klyfta mellan löntagare och pensionärer InkomstSkatteklyfta 2010 m. regeringen Kvarvarande klyfta 2010 m. S Skillnad i klyfta S - regeringen 7 667400172Mer än halverad 11 000629291Halverad 14 000726373Halverad 16 000844493Nästan halverad 20 0001 085741Minskad med 1/3

26 (4) Ansvar för Sverige Nej till sänkta inkomstskatter på lånade pengar Starkare saldo än regeringen Effektivisera statliga myndigheter Krafttag mot skattefusk

27 Rättvisa skatter Nej till sänkta inkomstskatter på lånade pengar Sänkt skatt för pensionärer Ny förmögenhetsskatt Inget förvärvsavdrag för dem som tjänar mer än en miljon om året

28 Skatter för bättre miljö Höjd koldioxidskatt med 6 öre och höjt reseavdrag med 50 öre Energiskatteavdrag för vindkraft Skatt på fluorerade växthusgaser Nej till att avskaffa skatt på handelsgödsel

29 Förslagens finansiering - exempel på avvikelser från regeringen (miljarder kronor) 2010 Nej till fjärde steget 10 Nej till nedsatta socialavgifter 10 Ny förmögenhetsskatt 3 Höjd koldioxidskatt 2 Besparingar i försvaret 2 Avtrappat förvärvsavdrag för höginkomsttagare 1 Myndighetsbesparingar 0,8

30 Bättre saldo än regeringen (miljarder kronor) 201020112012 Inkomster jmf regeringen +19,9+18,4 Utgifter jmf regeringen* +15,6+ 18,0+15,9 Finansiellt sparande (jmf regeringen) +4,4+0,4+2,6 * Inklusive tekniska effekter I ålderspensionsystemet

31 Hushållsexempel: Pensionärspar Förändring Sänkt skatt på pension 1 Pension 16 000 kr + 386 Sänkt skatt på pension 2 Pension 12 000 kr + 360 FastighetsskattMarknadsvärde 4 miljoner kr 0 Körsträcka bil1 200 mil per år- 20 Summa+ 700

32 Hushållsexempel: Student med barn Förändring Höjt studiestöd+ 431 (varav 391 lån) Höjt tilläggsbidrag för student med barn + 250 Höjt underhållsstöd+ 125 Summa+ 800 (varav 400 lån)

33 Hushållsexempel: Butiksanställd och undersköterska Förändring Lön 122 000 kr + 100 Lön 218 000 kr+ 20 Husvärde1,5 mnkr0 Körsträcka bil1 600 mil (600 till jobbet) - 13 Summa+ 107

34 Två tjänstemän i privat sektor, varav en uppsagd Förändring inkomst/månad Lön 135 000 kr- 50 Tidigare lön 230 000 kr+ 3 850 Marknadsvärde hus5 miljoner kr0 Körsträcka bil1 500 mil- 19 Summa+ 3 800

35 Hushållsexempel: Två höginkomsttagare Förändring Höjd inkomstskatt person 1 Lön 70 000 kr - 650 Höjd inkomstskatt person 2 Lön 50 000 kr - 250 Marknadsvärde hus6,6 miljoner- 375 Körsträcka bil1 500 mil- 20 Summa- 1 300

36 Fördelningseffekter av S-politik (procentuell förändring av nettoinkomst per decilgrupp)

37 Det rödgröna samarbetet utvecklas Exempel på överenskommelser i BM Rättvis fastighetsskatt Ungdomspaket Utvidgat ROT-avdrag Skol-ROT Riskkapitalfond Skattefuskprogram Myndighetseffektiviseringsprogram Miljöfordonspaket

38


Ladda ner ppt "JOBBEN FÖRST. Sverige halkar efter… Arbetslösheten stiger mer i Sverige än i EU Ungdomsarbetslösheten är bland den högsta i EU BNP sjunker snabbare i."

Liknande presentationer


Google-annonser