Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

JOBBEN FÖRST. Sverige halkar efter… Arbetslösheten stiger mer i Sverige än i EU Ungdomsarbetslösheten är bland den högsta i EU BNP sjunker snabbare i.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "JOBBEN FÖRST. Sverige halkar efter… Arbetslösheten stiger mer i Sverige än i EU Ungdomsarbetslösheten är bland den högsta i EU BNP sjunker snabbare i."— Presentationens avskrift:

1 JOBBEN FÖRST

2 Sverige halkar efter… Arbetslösheten stiger mer i Sverige än i EU Ungdomsarbetslösheten är bland den högsta i EU BNP sjunker snabbare i Sverige än i EU

3 Arbetslösheten ökar snabbare i Sverige än i EU Procent Jan 2007Jul 2007 Jan 2008Jul 2008Jan 2009 Jul 2009 EU Sverige Finland

4 Tillväxten faller snabbare i Sverige än i EU kv1 2006kv kv kv3 2007kv kv kv EU Sverige Skillnad Procent

5 … och orättvisorna ökar Den tiondel som tjänar bäst har fått nästan lika mycket som 60 % av svenska folket tillsammans Utanförskapet växer ( ) Pensionärer får betala allt mer i skatt jämfört med en löntagare

6 Utanförskapet har vuxit med personer ”Verklig arbetslöshet”, augusti 2006 Motsvarande tal, augusti 2009

7 Regeringen har förvärrat krisen Passivitet i jobbkrisen; drabbar välfärden En halv miljon löntagare har lämnat a-kassan; otrygghet har gett svag konsumtion Nedskärningar i utbildning; ökar och permanentar arbetslösheten Lån till skattesänkningar; underskotten växer snabbt

8 BP2010… Fortsätter låna till skattesänkningar Ingen långsiktighet för kommunerna Skyfflar nödtorftigt igen hål: Komvux utökas med platser när platser har försvunnit

9 Vårt alternativ: Jobben först 1.Investera i framtidens jobb 2.Utveckla välfärden 3.Öka möjligheterna – minska klyftorna 4.Ta ansvar för Sverige

10 (1) Investera i framtidens jobb nya jobb och utbildningsplatser Kunskapslyft; utbildningsplatser Investera i entreprenörskap Ungdomspaket Investera i framtidens infrastruktur Investera i ett modernt boende Investera i grön omställning

11 jobb och utbildningsplatser ROT-avdrag Slopad arbetsgivaravgift för arb.lös. ungdomar Jobb i välfärden5 000 Sänkta företagsskatter5 000 Jobblyft och Förstajobbet-avdrag8 000 Traineeplatser i välfärden & statliga praktikplatser2 100 Infrastrukturinvesteringar1 300 Jobb i kultursektorn1 000 Ett brett kunskapslyft Summa utbildningCa

12 … varav utbildningsplatser Yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning Jobbutbildningar till unga2 500 Fler högskoleplatser2 500 Ungdomslyft Fler platser i komvux och yrkesvux Fler platser i kvalificerad yrkesutbildning (KY)3 000 Lärlingsutbildning3 000 Intensivkurser i svenska vid högskolan1 000 Kompetensutbildning för yrkesverksamma (deltidsplatser)5 000 Summa utbildning52 000

13 Investera i entreprenörskap Nytt riskkapitalavdrag Sänkta egenavgifter för enmansföretagare Sänkt skatt för enmansföretagare som anställer En trygghetsgaranti för företagare Riskkapitalfond om fem miljarder Stöd till forskning i småföretag

14 Jobb till unga Jobbstart för unga; från dag 1 Ungdomslyft; platser komvux och folkhögskola Traineeplatser i välfärden och praktik vid statliga myndigheter Högskola; fler platser och bättre kvalitet Totalt drygt jobb och utbildningsplatser för unga

15 Investera i framtidens infrastruktur Närtid Investera i kollektivtrafik Investera i järnväg Investera i vägtrafik Långsiktigt avsätts 40 miljarder mer till strategiska infrastrukturprojekt

16 Investera i ett modernt boende Befintligt ROT utökas –extra stöd för klimatrenoveringar –storsatsning på att renovera miljonprogrammen –2,5 miljarder mer än regeringen Ett nytt investeringsstöd miljoner kronor per år

17 Investera i grön omställning Miljöfordonspaket: 200 miljoner kronor 2010 för omställning av tunga fordon, skrotningspremie, miljöbilspremie m.m. Stöd till lokala klimatinvesteringar (KLIMP): 250 miljoner kronor Energiforskning: Totalt 1 miljard

18 2) Utveckla välfärden 18 miljarder till kommunsektorn –11 miljarder kronor för att behålla och anställa personal och utveckla välfärden –7 miljarder kronor i riktade kommunsatsningar

19 11 miljarder mer än regeringen för mer personal (miljoner kronor) Sysselsättningsstöd Sjukvården1 000 Skolan1 000 Totalt

20 7 miljarder i riktade kommunsatsningar (miljoner kronor) Statsbidrag kollektivtrafik Traineeprogram i välfärden500 0 Klimatinvesteringsprogram Barnomsorgslösningar100 Ungdomslyft Komvux Skol-ROT400 Totalt

21 (3) Öka möjligheterna – minska klyftorna Skydda barn och unga från krisens effekter Förbättra a-kassan Investera i ett brett program för att få sjukskrivna tillbaka i arbete Minska klyftan mellan löntagare och pensionärer

22 Skydda barn & unga från krisen Höjt underhållsstöd med 125 kr/mån Bättre villkor för studenter med barn (250 och 400 kronor mer i månaden för ett och två barn, ökning m. 50 procent) Bättre möjligheter till barnomsorg på kvällar och helger Mer resurser till skolhälsovård Stärkt missbrukarvård för unga

23 Förbättra a-kassan Kostnaden för medlemskap sänks med upp till 75 procent Taken höjs till 950, 970 och 990 kronor per dag (upp till kr/mån) Ersättningsnivån höjs till 80 procent

24 Få tillbaka sjukskrivna i arbete Rehabiliteringsmiljard Handslag – fler lönebidrag i ideell sektor och kultursektorn ( nya lönebidrag) Bättre trygghet vid sjukdom: Successivt höjda tak till 9 prisbas- belopp, 80 procent i ersättningsnivå och nej till stupstock i sjukpenningen

25 Halverad klyfta mellan löntagare och pensionärer InkomstSkatteklyfta 2010 m. regeringen Kvarvarande klyfta 2010 m. S Skillnad i klyfta S - regeringen Mer än halverad Halverad Halverad Nästan halverad Minskad med 1/3

26 (4) Ansvar för Sverige Nej till sänkta inkomstskatter på lånade pengar Starkare saldo än regeringen Effektivisera statliga myndigheter Krafttag mot skattefusk

27 Rättvisa skatter Nej till sänkta inkomstskatter på lånade pengar Sänkt skatt för pensionärer Ny förmögenhetsskatt Inget förvärvsavdrag för dem som tjänar mer än en miljon om året

28 Skatter för bättre miljö Höjd koldioxidskatt med 6 öre och höjt reseavdrag med 50 öre Energiskatteavdrag för vindkraft Skatt på fluorerade växthusgaser Nej till att avskaffa skatt på handelsgödsel

29 Förslagens finansiering - exempel på avvikelser från regeringen (miljarder kronor) 2010 Nej till fjärde steget 10 Nej till nedsatta socialavgifter 10 Ny förmögenhetsskatt 3 Höjd koldioxidskatt 2 Besparingar i försvaret 2 Avtrappat förvärvsavdrag för höginkomsttagare 1 Myndighetsbesparingar 0,8

30 Bättre saldo än regeringen (miljarder kronor) Inkomster jmf regeringen +19,9+18,4 Utgifter jmf regeringen* +15,6+ 18,0+15,9 Finansiellt sparande (jmf regeringen) +4,4+0,4+2,6 * Inklusive tekniska effekter I ålderspensionsystemet

31 Hushållsexempel: Pensionärspar Förändring Sänkt skatt på pension 1 Pension kr Sänkt skatt på pension 2 Pension kr FastighetsskattMarknadsvärde 4 miljoner kr 0 Körsträcka bil1 200 mil per år- 20 Summa+ 700

32 Hushållsexempel: Student med barn Förändring Höjt studiestöd+ 431 (varav 391 lån) Höjt tilläggsbidrag för student med barn Höjt underhållsstöd+ 125 Summa+ 800 (varav 400 lån)

33 Hushållsexempel: Butiksanställd och undersköterska Förändring Lön kr Lön kr+ 20 Husvärde1,5 mnkr0 Körsträcka bil1 600 mil (600 till jobbet) - 13 Summa+ 107

34 Två tjänstemän i privat sektor, varav en uppsagd Förändring inkomst/månad Lön kr- 50 Tidigare lön kr Marknadsvärde hus5 miljoner kr0 Körsträcka bil1 500 mil- 19 Summa

35 Hushållsexempel: Två höginkomsttagare Förändring Höjd inkomstskatt person 1 Lön kr Höjd inkomstskatt person 2 Lön kr Marknadsvärde hus6,6 miljoner- 375 Körsträcka bil1 500 mil- 20 Summa

36 Fördelningseffekter av S-politik (procentuell förändring av nettoinkomst per decilgrupp)

37 Det rödgröna samarbetet utvecklas Exempel på överenskommelser i BM Rättvis fastighetsskatt Ungdomspaket Utvidgat ROT-avdrag Skol-ROT Riskkapitalfond Skattefuskprogram Myndighetseffektiviseringsprogram Miljöfordonspaket

38


Ladda ner ppt "JOBBEN FÖRST. Sverige halkar efter… Arbetslösheten stiger mer i Sverige än i EU Ungdomsarbetslösheten är bland den högsta i EU BNP sjunker snabbare i."

Liknande presentationer


Google-annonser