Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.cero.nu Robèrt, M. International Journal of Sustainable Transportation Vol. 3, No. 1. (2009)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.cero.nu Robèrt, M. International Journal of Sustainable Transportation Vol. 3, No. 1. (2009)"— Presentationens avskrift:

1 www.cero.nu Robèrt, M. International Journal of Sustainable Transportation Vol. 3, No. 1. (2009)

2 Processmodellen CERO Nätverk av expertkonsulter och forskare som stödjer processen från ett tvärvetenskapligt perspektiv –Statistiker –Ekonomer –Miljökonsulter –Beteendevetare –Travel managers –Förändringsledare –... CERO har utvecklats på KTH i doktorsavhandlingen ”Mobility Management and Climate Change Policies”

3 En strategisk klimatmodell för resor som utvecklats inom stora organisationer

4 Miljöpolicy Resepolicy Mötespolicy Fordonspolicy Parkeringspolicy Inköpspolicy CSR Förmånsregler Miljöledningssystem Kvalitetsledningssystem Policys/riktlinjer %CO 2 CERO konkretiserar en “snårig” energisektor Transformerar målet till att bli konkret och mätbart Tar ett mål-orienterat helhetsgrepp om allt resande Omfattar en process för praktiskt genomförande Beteendemodellering av resvanor och preferenser Benchmarking och spridning av goda exempel Cost/benefit-analyser av alternativa strategier

5 Ekonomi och klimat hänger ihop - plocka lågt hängande frukter först! - kortsiktig besparingspotential: 2-5 Mkr/1000 anställda och år Anställdas utsläpp och reskostnader på Apoteket

6 Stora indirekta värden av att ligga långt fram Framförhållning, konkurrens, CSR/personalhälsa, best practice…

7 De tre hållbarhetsdimensionerna… Miljö Ekonomi Socialt

8 …och ur ett CERO-perspektiv Kommunikation, ledningssystem, benchmarking, exempelspridning,… Direkta och indirekta ekonomiska effekter Värdebyggande, arbetseffektivitet, hälsa…

9 2. Kartläggning Utsläppsnivåer Reskostnader Resvanor Attityder/preferenser Rese/Miljö-policies Arbetsförutsättningar Tillgång till färdmedel Bostadsort/resväg Verksamhet Annat... Kollektivtrafik Bilpool Virtuella möten Cykel/lånecykel Samåkning Taxi Miljöbilar Distansarbete Parkeringsregler Annat... 1. Målformulering 3. Åtgärder Backcasting

10 Kartläggning –att undvika suboptimeringar och hitta synergier

11 Benchmarking – ett sätt att skapa ”gravitationskraft” till frågan – plattform för exempelspridning, tävlingar, mm

12 Intern benchmarking (exempel LFV)

13 Statistisk modellering av färdmedelsval BilpoolTjänstebil Ekonomi Resepolicies Förmåner Bokningssystem Miljöaspekter Arbetsvillkor Individuella preferenser Statistisk modellering Signifikanta effekter av åtgärder

14 Att upprätta en handlingsplan baserat på ett principiellt mål… %CO 2

15

16 Varför transformera målet? Lättare att gå från ord till handling med konkreta åtgärder (sänker ”flumfaktorn”) Möjliggör jämförelser mellan ”äpplen och päron” (arbetspendling, tjänsteresor, flyg, bil, virtuella möten…) Kvantitativt underlag möjliggör prioriteringar och cost- benefit analyser av ”policy-set”

17 Smörgåsbord av 1% CO 2 -reduktioner (pendlingsresor) 31 bilister byter till kollektiva färdmedel SJ-kort till 4 bilister med längst resväg Uppmuntra 38 bilister att övergå till förnybara bränslen 27 bilister distansarbetar per dag (motsvarar att anställda distansarbetar en dag varannan månad) Ca ¼ av personalen genomgår kurs i bränslesnål körning (s.k. eco-driving) Uppmuntra de 191 bilister som bor närmast (0,5- 6km) att cykla eller gå till arbetet

18 Smörgåsbord av 1% CO2-reduktioner (tjänsteresor) Ersätt 7% av tjänsteresor med bil till kollektiva färdmedel Kostnadssänkning 1,1 Mkr Ersätt 6% av tjänsteresor med bil till virtuella möten Kostnadssänkning 2,3 Mkr Privatbil mot miljöbilspool Oförändrad kostnad Ersätt 3% av resor med flyg till virtuella mötesformer. Kostnadssänkning 540.000 kr Ersätt 3% av inrikes flygresor med tåg istället för flyg Kostnadssänkning 215.000 kr

19 Exempel åtgärdspaket ca 2000 anställda ( 25% CO 2 -reduktion, 4-5 Mkr/år ) Bensinbil mot miljöbil0-0,6

20 Strategisk användning av utsläppsrätter vid delmål: Förnybar energianvändning Utsläppskompensationer + Genom att kombinera utsläppsrätter med genomförda åtgärder för minskad energianvändning och övergång till förnybar energi för kan klimatmål uppnås ”i förtid” -Kan missbrukas ifall det angäds som substitut till lokala åtaganden på plats

21 Tidsvinster och produktivitetseffekter

22 CERO-processen i praktiken Datainsamling/analys Organisation och handlingsplan till processen Selekteringsprocess i smörgåsbordet –Workshopövningar, chefsutbildningar, tävlingar,... Samverkan/dialog med övriga aktörer –Kollektivtrafiken, trafikhuvudmän, kommuner, media...

23 CERO Workshop

24 Tre faser i CERO-workshopen 2. Potentiell nivå – konkretisera målet utifrån nuläge Smörgåsbord och reduktionspaket utifrån mål och dagsläge 1. Principiell nivå – målformulering Klimatmål, ekonomi, hälsa, verksamhet,... 3. Åtgärdsnivå – selekteringsprocess av åtgärder Konkret handlingsplan mot målet CO 2 Ekonomi Personalacceptans

25 Smörgåsbordet arbetas igenom i smågrupper med nyutvecklat IT-stöd

26 Varje grupp utarbetar varsitt förslag till reduktionspaket Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3

27 Reduktionspaket fastslås i gemensam konsensusdiskussion

28 Vilka åtgärder bör ingå i en handlingsplan mot utvalt reduktionspaket? Åtgärder kopplade till utvalt reduktionspaket diskuterades i tre grupper

29 Åtgärder kopplas till utvalda reduktionspunkter från ett ”åtgärds-uppslagsverk”

30 Ansvarig, tidplan och uppgift utses för respektive åtgärd Fyra åtgärder kopplade till reduktionspunkten ”Ersätt bil med kollektiva färdmedel”

31 Hos IT-verkstan just nu: -generera rapport och handlingsplan från workshopen


Ladda ner ppt "Www.cero.nu Robèrt, M. International Journal of Sustainable Transportation Vol. 3, No. 1. (2009)"

Liknande presentationer


Google-annonser