Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstinget Kronoberg 2010 /1 Ett gott liv i ett livskraftigt län.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstinget Kronoberg 2010 /1 Ett gott liv i ett livskraftigt län."— Presentationens avskrift:

1 Landstinget Kronoberg 2010 /1 Ett gott liv i ett livskraftigt län

2 Landstinget Kronoberg 2010 /2 Vården handlar om att bota, lindra och trösta förebygga ohälsa och sjukdom.

3 Landstinget Kronoberg 2010 /3 Målet – ett kvalitetsstyrt landsting Kvalitet handlar om hur hälso- och sjukvården uppfyller kraven på en god vård, det vill säga: –Säker –Bygga på kunskap, utformas så vården gör nytta –För patienten –Effektiv –Jämlik –Ges i rimlig tid

4 Landstinget Kronoberg 2010 /4 Landstinget – geografiskt detsamma som Kronobergs län

5 Landstinget Kronoberg 2010 /5 Livskvalitet i livets alla skeden Du är viktig som patient – akut och planerat besök. När du är sjuk vill vi hjälpa dig att leva så bra du kan utifrån ditt hälsotillstånd.

6 Landstinget Kronoberg 2010 /6 En dag i Landstinget Kronoberg 646 patienter besöker läkare på sjukhus 570 patienter får behandlingar 52 patienter opereras 6 barn föds på BB 419 patienter vårdas på sjukhusen 675 patienter undersöks med röntgen

7 Landstinget Kronoberg 2010 /7 …men det händer mer än så 211 personer får svar av 1177 sjukvårdsrådgivningen 1 959 personer får svar av vårdcentraler 1 936 personer besöker vårdcentralerna och 935 personer träffar en läkare 49 personer besöker en läkare inom psykiatrin 86 vuxna och 93 barn undersöks hos Folktandvården

8 Landstinget Kronoberg 2010 /8 Primärvård och rehabilitering På vårdcentralerna är du välkommen för att få råd, vård och behandling för vanliga sjukdomar. Här tar vi emot patienter i alla åldrar.

9 Landstinget Kronoberg 2010 /9 Länets sjukhus På Centrallasarettet Växjö och Lasarettet Ljungby erbjuder vi ett kvalificerat omhändertagande inom de flesta specialiteter.

10 Landstinget Kronoberg 2010 /10 Psykiatri Psykiatrin tar både emot patienter och samverkar med t ex socialtjänst och skolor för att skapa ett bra nära stöd runt patienten. Barn- och ungdomspsykiatri Primärvårdspsykiatri Vuxenpsykiatri Rättspsykiatri

11 Landstinget Kronoberg 2010 /11 Tandvård 24 folktandvårdskliniker  Sjukhustandvård Specialisttandvård  Frisktandvård

12 Landstinget Kronoberg 2010 /12 Service och stöd till verksamheten EkonomiLokalvård ITPersonal Kost och restauranger Upphandling Landstingsfastigheter

13 Landstinget Kronoberg 2010 /13 Forskning och kompetensutveckling Hos oss är det kompetens som utgör grunden för utveckling, förnyelse och systematiskt kvalitetsarbete. FoU Kronoberg  Kunskapsutveckling Syd  Grimslövs folkhögskola

14 Landstinget Kronoberg 2010 /14 Kuriosa Det behövs 3,5 moderna vindkraftverk för att producera ett års elförbrukning till Landstinget Kronoberg. Landstingets lokalyta motsvarar ca 1 800 normalstora villor. Landstingets årsförbrukning räcker till att: Värma upp 100 stycken av dessa villor i 20 år. I villorna skulle man ha tillgång till vatten i 10 år och man skulle ha hushållselen tryggad i 40 år.

15 Landstinget Kronoberg 2010 /15 Regler och rättigheter

16 Landstinget Kronoberg 2010 /16 Alla har rätt till en god och säker vård, dygnet runt och oavsett anledning.

17 Landstinget Kronoberg 2010 /17 Vård och behandlingsgaranti Kontakt med 1177 eller vårdcentral samma dag. Läkarbesök vid behov på vårdcentralen, inom sju dagar. Besök hos specialist vid behov, inom 90 dagar. Behandling påbörjad inom 90 dagar efter beslut.

18 Landstinget Kronoberg 2010 /18 Valfrihet i sjukvården Patienter har rätt till akut vård var som helst i landet. Patienter kan söka öppen vård på sjukhus och vårdcentral i hela landet. Patienter kan välja att bli behandlad på vilket sjukhus som helst i landet. Patienter kan söka till specialist på lasarett i hela landet – i vissa fall krävs remiss från ditt hemlandsting. De regler som gäller för landstingsvård gäller även för vård och behandling hos privata vårdgivare som har avtal med landstinget.

19 Landstinget Kronoberg 2010 /19 Synpunkter på vården Prata först med personalen som vårdat dig! Patientnämnden underlättar kontakten mellan patienter och personal inom hälso- och sjukvården. skapar förtroende mellan medborgarna och sjukvården. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd anmäla felaktig vård. Patientförsäkringen eventuell ersättning för skada i samband med behandling på sjukhus eller mottagning.

20 Landstinget Kronoberg 2010 /20 Centrumorganisation stärker patientens ställning

21 Landstinget Kronoberg 2010 /21 Centrumorganisation

22 Landstinget Kronoberg 2010 /22 Landstingets kansli Tillsammans med servicecentrum stödjer landstingets kansli de olika centrumen när det gäller exempelvis ekonomi- och personaladministration, kommunikation samt verksamhetsutveckling. Landstingets kansli stödjer även landstingsstyrelsen och beredningarna.

23 Landstinget Kronoberg 2010 /23 Tjänstemannaorganisation Landstingsdirektören är högsta tjänsteman och har blivit tilldelad ansvaret att leda och besluta om all (med ett fåtal undantag) verksamhet som utgörs av linjeorganisationen med de olika centrumen. Till stöd har landstingsdirektören Ledningsstab: funktionsansvariga tjänstemän. Fungerar som ett stöd i att leda, stödja, samordna, och följa upp landstingets verksamheter samt ta initiativ till utveckling inom respektive område. Ledningsgrupp: centrumcheferna och ledningsstaben. Fungerar som ett stöd i landstingsdirektörens beslutsfattande.

24 Landstinget Kronoberg 2010 /24 Detaljerade fakta

25 Landstinget Kronoberg 2010 /25 Driftenheterna i siffror Statistik från 2009 DriftenhetExtern bruttokostnad Länssjukvården2 102 Närsjukvården983 Landstingsgemensamt654 Landstingsservice351 Rättspsykiatrin171 Folktandvården145 Landstingets kansli71 Gemensam administration51 Grimslövs folkhögskola19 Förtroendemannaorganisation16 Kunskapsutveckling Syd10

26 Landstinget Kronoberg 2010 /26 Resultaträkning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Statsbidrag Finansnetto Årets resultat 2008 595 -4 227 -182 -3 814 3 059 715 -79 -120 2009 659 -4 393 -179 -3 913 3 223 762 48 120 2007 562 -4 041 -177 -3 656 2 902 742 13 1,2

27 Landstinget Kronoberg 2010 /27 Intäkter

28 Landstinget Kronoberg 2010 /28 Kostnader

29 Landstinget Kronoberg 2010 /29 Politisk organisation

30 Landstinget Kronoberg 2010 /30 Den politiska ledningen, även kallad landstingsfullmäktige, beslutar om vilken inriktning landstinget ska ha. De utgår från hälsoläget i länet, behoven av hälso- och sjukvård och de ekonomiska ramarna.

31 Landstinget Kronoberg 2010 /31 Förtroendemannaorganisation Patientnämnd Revision Arbetsutskott Landstingsfullmäktige Landstingsstyrelsen Handikappråd Organisationsutskott Medborgarna S=16, M=10, C=7, Kd=4, Fp=3, V=3, Mp=2 Folkhälsoutskott Hälso- och sjukvårdsberedning Samverkans- beredning FoU-beredning Pensionärsråd Styrelse Grimslöv och kulturdelegation Styrelse Grimslöv och kulturdelegation Landstingsdirektör

32 Landstinget Kronoberg 2010 /32 Landstingsfullmäktige Är landstingets högst beslutande organ. Består av 45 ledamöter som utses av medborgarna vid val vart fjärde år. Är uppdragsgivare. Har fyra beredningar – folkhälsoutskott, samverkan, hälso- och sjukvård och FoU – som kartlägger och analyserar medborgarnas behov. Granskas av revisionen. Patientnämnden är knuten till fullmäktige. Nämnden fungerar som en länk mellan patient och verksamhet.

33 Landstinget Kronoberg 2010 /33 Landstingsstyrelsen Utses av landstingsfullmäktige och består av 15 ledamöter. Styr genomförandet av fullmäktiges uppdrag samt leder och samordnar landstingets verksamhet. Väljer representanter till handikappråd och pensionärsråd. Väljer representanter till kulturutskott och styrelse för Grimslövs folkhögskola. Utser landstingsdirektör.

34 Landstinget Kronoberg 2010 /34 Jobba hos oss!

35 Landstinget Kronoberg 2010 /35 Många yrken – flest kvinnor Cirka 5 300 anställda, varav 4 900 är årsarbetare. 80 procent kvinnor och 20 procent män. 72 procent heltid och 28 procent deltid. Genomsnittlig sysselsättningsgrad är 92 procent. Genomsnittsåldern är 46 år. Extern personalomsättning: 2,9 procent. Ett 50-tal yrkeskategorier.

36 Landstinget Kronoberg 2010 /36 Att jobba i landstinget är att jobba för livet. Det innebär möten med människor i livets alla skeden.


Ladda ner ppt "Landstinget Kronoberg 2010 /1 Ett gott liv i ett livskraftigt län."

Liknande presentationer


Google-annonser