Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Generella synpunkter Tydlig och mer lättöverskådlig struktur Bra med gemensam reglering för verksamhetsformer och huvudmän Bra att förskolan blir egen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Generella synpunkter Tydlig och mer lättöverskådlig struktur Bra med gemensam reglering för verksamhetsformer och huvudmän Bra att förskolan blir egen."— Presentationens avskrift:

1

2 Generella synpunkter Tydlig och mer lättöverskådlig struktur Bra med gemensam reglering för verksamhetsformer och huvudmän Bra att förskolan blir egen skolform

3 Ansvarsfördelningen mellan stat och skolhuvudman Bra att det nationella uppdraget fortfarande riktas till professionen Likvärdigheten måste garanteras på ett tydligare sätt

4 Borttagande av krav på skolplan och kvalitetsredovisning Bra att kravet på skolplan utgår – bör leda till ökat fokus på nationella mål Bra att fokus flyttas från produkt till process vad gäller kvalitetsarbetet Vissa riktlinjer för styrning och kontroll av kvalitetsarbetet kan fortsatt behövas.

5 Regleringen av rektorsfunktionen Rektorer även i förskolan En rektor per skolenhet får inte leda till färre personer med ledaruppdrag Rektors beslutanderätt över sin inre organisation bra men efterföljs inte Delegationsmöjligheter till lärare bra men får inte leda till otydligheter. Viktigt att statlig och kommunal lagstiftning samverkar Bra med obligatorisk rektorsutbildning

6 Tydligare reglering av stöd och kringfunktioner Positivt med reglering av specifika kompetenser, elevhälsa, SYV, skolbibliotek. Viktigt att tillräckliga resurser tillförs så att inte satsningen sker på bekostnad av undervisningen

7 Rektors beslut och möjligheter att överklaga Positivt att fler beslut läggs hos rektor även lagstiftningsmässigt. Kräver viss central uppföljning Vidgning av överklagandemöjligheterna förstärkning av rättssäkerheten Viktigt att fokus ligger på granskning av process, inte ändra beslut Kräver mer administration på skolorna

8 Ökat utrymme för disciplinära åtgärder inom grundskolan Möjligheter till avstängning kan undantagsvis behövas men ska användas med yttersta restriktivitet och endast i kombination med andra åtgärder

9 Kostnadsberäkningar Tveksamma kostnadsberäkningar. Höjda krav kräver motsvarande verksamhets- satsningar.

10 Statens Skolinspektion Skriftliga tillsynsrapporter Riktas till rektor Avvikelserapportering Positiva omdömen delges endast muntligt Lista på brister och tillkortakommanden

11 Statens Skolinspektion ”Att lämna negativa, kritiska, skriftliga rapporter utan positiva inslag och med många påpekanden om fel – är det rätt metod för skolutveckling? Hur ser förvaltning och politiker på ledningen för en sådan skola och på rektors insats? Och när inspektionens rapporter hamnar i media – vilka möjligheter har man då att vrida utvecklingen åt rätt håll och vilka domar faller?”

12 Statens Skolinspektion ”Givetvis ska brister åtgärdas. Men är det självklart att rektor på en skola som Skolinspektionen riktar allvarlig kritik mot, gör ett dåligt jobb? Det behöver inte alls vara så. Även i skolor med svårigheter finns många positiva inslag som både barn, elever, personal och föräldrar är stolta över.”


Ladda ner ppt "Generella synpunkter Tydlig och mer lättöverskådlig struktur Bra med gemensam reglering för verksamhetsformer och huvudmän Bra att förskolan blir egen."

Liknande presentationer


Google-annonser