Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att följa lärande Kap 3 Dylan Williams

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att följa lärande Kap 3 Dylan Williams"— Presentationens avskrift:

1 Att följa lärande Kap 3 Dylan Williams
- Klargöra, delge och skapa förståelse för lärandemål och kriterier för framsteg

2 Lärandemål Hur presenteras lärandemålen idag?
Blir det ”mål för gallerierna”? Hur förstår eleverna sina lärandemål? Hur utvecklar vi denna förmåga hos pedagogerna?

3 Lärandemål Tas med fördel fram tillsammans med eleverna
Matriser är ett bra exempel där kvalitativa lärandemål kan presenteras och tydliggöras. Viktigt att de inte blir för detaljerade så att målet blir för ”snuttifierat”

4 Vilka är svårigheterna?
Förväxlat lärandemål Förtydligande lärandemål Kontext Kunna skriva anvisningar om hur man byter ett cykeldäck Kunna skriva tydliga anvisningar Byta ett cykeldäck Kunna framföra argument för eller emot att ta emot aktiv dödshjälp Kunna framföra argument för eller emot ett emotionellt laddat problem Dödshjälp Veta vad Imamen gör inom den islamiska religionen Känna till religiösa ledare plikter och ansvar Muslimske Imamen Kunna sammanställa och analysera att formulär om vem som röstar på vilket parti Konstruera frågeformulär och analysera uppgifter Politiska partier Skapa ett experiment för att ta reda på i vilken miljö gråsuggor trivs Skapa rimliga tester för ett vetenskapligt förhållningssätt Livsmiljöer för gråsuggor

5 Skilj lärandemål från aktiviteter
Vad ska eleverna lära sig idag? Inom arbetsområdet? ” Idag ska vi göra det här…..” och nämner en aktivitet i stället för ett mål Lätt att tänka ut roliga och intressanta aktiviteter Svårare att tänka ut vad de ska lära sig för förmåga med aktiviteterna

6 Vad behöver man känna till?
Uppgiftsspecifika matriser eller allmänna matriser för ämnet? Produktfokuserade eller processfokuserade kriterier? Officiellt språk eller elevvänligt? Praktiska tekniker för att konstruera lärandemål

7 Exempel Lärandemål - att skriva om en persons karaktär
Produktfokuserad - Läsarna ska känna det som om de kände personen du beskriver Processfokuserad - Beskrivningen innehåller minst två av dessa punkter - Personens hobby och intressen - Personens inställning till sig själv och andra - Exempel på personens personlighetsdrag - Exempel på vad personen tycker och respektive inte tycker om

8 Praktiska tekniker Utgå från elevarbeten och låt eleverna diskutera kvalitén på arbetet utifrån kriterier - 5 labbrapporter och diskutera svagheter och styrkor. Låt eleverna rangordna dem - Låt grupperna redovisa - Konstruera en matris utifrån de eleverna har sett som styrkor i en bra labbrapport - Sammanfatta i en lista ” så här ska vi inte skriva!” Läraren använder sin ämnesdidaktiska kompetens att leda diskussionen i rätt riktning enligt kunskapskraven

9 Varför ägna tid åt detta??
Eleverna har lätt att hitta fel och brister i andras arbeten Därefter använder eleverna dessa kunskaper när de själva gör sin labbrapporter

10 Ett exempel till Alla elever skriver en text om Sveriges politiska system Visa eleverna tre bra exempel som tidigare elever gjort Diskutera vad som är fördelarna i dessa tre arbeten Låt eleverna revidera och skriva om sina egna arbeten utifrån resultaten av diskussionen

11 Slutsats Viktigt att kommunicera lärandemålen med eleverna så att de förstår Eleverna måste förstå hur god kvalité ser ut inom olika ämnen och arbeten. Ett bra exempel att tydliggöra detta på är via elevarbeten Lärarna måste bygga upp en verktygslåda för hur man kan konstruera lärandemål När lärandemålen är tydliga kan man som lärare börja samla bevis för elevernas kunnande……

12 Pedagogiskt ledarskap
Hur borde vi som pedagogiska ledare agera utifrån detta? Göra klassrumsbesök med detta fokus? Hur ger vi pedagogerna feed-back utifrån denna kunskap? Hur höjer vi pedagogernas kompetens inom detta område? Hur ska ni och era piloter använda detta efter nästa pilotträff?


Ladda ner ppt "Att följa lärande Kap 3 Dylan Williams"

Liknande presentationer


Google-annonser