Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anne Sjögren Sjuksköterska/teamledare Rosengrenska / Röda Korset

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anne Sjögren Sjuksköterska/teamledare Rosengrenska / Röda Korset"— Presentationens avskrift:

1 Vård för papperslösa Rosengrenska/Röda Korset ”Jämlik vård” SJUKSKÖTERSKEDAGARNA 141120
Anne Sjögren Sjuksköterska/teamledare Rosengrenska / Röda Korset Andra Långgatan 19 Göteborg Tel: , - 08 Jourtelefon:

2

3 Enligt polis och migrationsverk: 10 -35
Enligt polis och migrationsverk: papperslösa i Sverige 3 miljoner i Europa?

4 Lag 2008:344 …om vård för asylsökande m. fl
Lag 2008:344 …om vård för asylsökande m.fl. Detta gällde fram till 1 juli 2013: ”Detta skall dock ej erbjudas den som undanhåller sig avvisning…”

5 Rosengrenska/Röda Korset (Göteborg)
Telefon: Plusgiro: E-post: Läkare i världen (Stockholm) Tel: E-post: Svenska Röda Korset (Stockholm) Tel: e-post: Hjälptelefon: samt: Porten i Borås Östergötland “Tinnerö”

6 3 mål Lägga ner oss själva! Kunskap Ge sjukvård

7

8 Om oss 2013, i lånade lokaler och med mest frivilliga insatser:
Ca 800 patienter Ca 3500 konsultationer = möten med läkare, ssk, psykolog, tandläkare… Flest patienter från Irak, Iran, Balkan o Afghanistan - många är traumatiserade.

9 En heterogen grupp med olika öden
från många olika delar av världen…

10 Olika orsaker att vara papperslös = vistas i Sverige utan tillstånd
Nekade asyl Ej sökt asyl Overstayer Födda i papperslöshet

11

12 Anne

13 Kritik bl.a. från FNs specielle rapportör för rätten till hälsa, Paul Hunt 2007 i rapporten ”Mission to Sweden”: Sverige bryter mot de mänskliga rättigheterna! Anne

14 Att inte ge vård bryter också mot:
-Den humanistiska tanken - Vårdens yrkesetik - Folkhälsotankarna genom tanken om allas lika värde, en jämlik vård, icke diskriminerande etc + vi ser att det är en arbetsmiljöfråga

15 Offentlig sjukvård, Sjukhus och Landsting har sedan 2006 fattat egna
lokala beslut angående vård för papperslösa. Artikel i DN sommaren 2008 Henry

16 120531 SOU 2011:48 En bra utredning som ej skickats ut på remiss…
( Med bl.a. en sammanfattning på engelska) 16

17

18 Alla har rätt till vård Alla har rätt till god vård och ett gott omhändertagande och det är behovet som ska styra – inte om man är ung eller gammal, fattig eller rik, tystlåten eller påstridig, svensk medborgare eller gömd flykting. FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och de olika konventionerna är glasklara på den punkten och i sjuksköterskornas och andra vårdande yrkens etiska koder… SSF … uppdaterad 2013

19 Rätt till vård- initiativet
Sedan 2007 65 org. jan Se hemsida för artiklar, rapporter, kontaktadresser, m.m. Anne

20 Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd – lagändring 1 juli 2013 Henry

21 Innebörd lag 2013:407 Vuxna papperslösa som tidigare asylsökande – Subventionerad akut vård + vård som inte kan anstå inklusive mödravård, tandvård, p-medelsråd, vård vid abort och en hälsoundersökning + läkemedel Barn: tandvård, hälso- och sjukvård + läkemedel som bosatta barn Landsting rätt att ge mera…

22 Socialstyrelsen : Vård för papperslösa – vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd. …att diskriminera/prioritera utifrån annat än medicinska behov är oetiskt… ”kan anstå” är svårt att översätta till medicinsk verklighet … Ur patientsäkerhetsperspektiv måste samma grundläggande krav ställas på all vård. Att införa juridiska hinder för vård i rätt tid till rätt patient kan äventyra patientsäkerheten och bör därför inte accepteras.

23 16 juni 2014 Uttalande av 23 vårdyrkes-organisationer om begreppet ”vård som inte kan anstå”

24 Begreppet ”vård som inte kan anstå”
Skall vara en medicinsk bedömning Helhetssyn är viktigt Tidsaspekten – hur länge skall det anstå? Allt som medför ökat lidande, komplikationer, smitta… kan ej anstå (enl. bl.a. SoS)

25 Vilka hinder finns för papperslösas tillgång till vård?

26 PUT Förvirringen runt status Gömd? TUT? 4 sista? UTAN TILLSTÅND
Undocumented Migrant? Irreguljär? Overstayer? Förvirringen runt status TUT? EU-medborgare? PUT 4 sista? UTAN TILLSTÅND EU-migrant > eller < 18år? Flykting? Avslag? Gömd? Illegal? Papperslös? Försäkrad? Full egen betalning? Vittne i rättegång?? Offer för trafficking?? Anknytnings-ansökan? Asylsökande?

27 Vilka hinder för vård finns?
Patients rädsla, språket, tillitsbrist… Vårdens okunskap, ID, dokumentation… VÅRD SOM INTE KAN ANSTÅ! Ekonomi – 50 kronor eller mera…

28 Läkemedelsrecept Födelsedatum Namn
Kod – t.ex. Utill – subventioneras av VGRegion Annars full betalning

29 Vilka grupper kommer fortfarande att stå utanför?
EU-migranter? Anknytningsfall? De ”icke avvisningsbara”? Folk på besök hos släkten i Sverige? Andra?

30 Internationellt Sverige var en av de sämsta i klassen 2007…
Södra Europa hamnade i ekonomisk bankrutt + främlingsfientligheten ökade Läget i Sverige är nu relativt anständigt, men inte bra!

31 FRAMTIDEN??? Vi får antagligen räkna med att ibland bevaka
och strida för själva vårdens roll i samhället.

32 Några exempel att jämföra med, här och nu – eller långt borta och längesedan:
Tvångssteriliseringar Inspärrningar på mentalsjukhus av politiska skäl Tortyr och dödsstraff med läkare som deltar Organstölder Medicinska experiment att inte ge vård, som en migrationspolitisk åtgärd…

33 Sv. Läkaresällskapets hemsida:
Vårdens roll- ingen ny fråga. Hippokrates ca. 460 f.Kr.-370 f.Kr Hippokrates ed t.ex. på Sv. Läkaresällskapets hemsida: Anne


Ladda ner ppt "Anne Sjögren Sjuksköterska/teamledare Rosengrenska / Röda Korset"

Liknande presentationer


Google-annonser