Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vård för papperslösa Rosengrenska/Röda Korset ”Jämlik vård” SJUKSKÖTERSKEDAGARNA 141120 Anne Sjögren Sjuksköterska/teamledare Rosengrenska / Röda Korset.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vård för papperslösa Rosengrenska/Röda Korset ”Jämlik vård” SJUKSKÖTERSKEDAGARNA 141120 Anne Sjögren Sjuksköterska/teamledare Rosengrenska / Röda Korset."— Presentationens avskrift:

1 Vård för papperslösa Rosengrenska/Röda Korset ”Jämlik vård” SJUKSKÖTERSKEDAGARNA 141120 Anne Sjögren Sjuksköterska/teamledare Rosengrenska / Röda Korset Andra Långgatan 19 413 28 Göteborg Tel: + 46 31 741 6207, - 08 Jourtelefon: + 46 704 066670 anne.sjogren@redcross.se anne@rosengrenska.org

2

3 Enligt polis och migrationsverk: 10 -35.000 papperslösa i Sverige 3 miljoner i Europa?

4 Lag 2008:344 … om vård för asylsökande m.fl. Detta gällde fram till 1 juli 2013:

5 Rosengrenska/Röda Korset (Göteborg) Telefon: 0704-066670 Plusgiro: 46 21 54-6 www.rosengrenska.org/weblog/rosengrenska/ E-post: kliniken@rosengrenska.org Läkare i världen (Stockholm) Tel: 0708-162161 E-post: info@lakareivarlden.org www.lakareivarlden.org Svenska Röda Korset (Stockholm) Tel: 0709-406723 e-post: papperslos@redcross.se Hjälptelefon: 0709- 406 723 samt: Porten i Borås 073-5632080 Östergötland “Tinnerö” 0733 225887

6 3 mål Lägga ner oss själva! Kunskap Ge sjukvård

7

8 Om oss 2013, i lånade lokaler och med mest frivilliga insatser: Ca 800 patienter Ca 3500 konsultationer = möten med läkare, ssk, psykolog, tandläkare… Flest patienter från Irak, Iran, Balkan o Afghanistan - många är traumatiserade.

9 En heterogen grupp med olika öden från många olika delar av världen…

10 Olika orsaker att vara papperslös = vistas i Sverige utan tillstånd Nekade asyl Ej sökt asyl Overstayer Födda i papperslöshet

11

12

13 Kritik bl.a. från FNs specielle rapportör för rätten till hälsa, Paul Hunt 2007 i rapporten ”Mission to Sweden”: Sverige bryter mot d e mänskliga rättigheterna!

14 Att inte ge vård bryter också mot: -Den humanistiska tanken - Vårdens yrkesetik - Folkhälsotankarna genom tanken om allas lika värde, en jämlik vård, icke diskriminerande etc + vi ser att det är en arbetsmiljöfråga

15 Offentlig sjukvård, Sjukhus och Landsting har sedan 2006 fattat egna lokala beslut angående vård för papperslösa. Artikel i DN sommaren 2008

16 120531 SOU 2011:48 En bra utredning som ej skickats ut på remiss… ( Med bl.a. en sammanfattning på engelska)

17

18 Alla har rätt till vård Alla har rätt till god vård och ett gott omhändertagande och det är behovet som ska styra – inte om man är ung eller gammal, fattig eller rik, tystlåten eller påstridig, svensk medborgare eller gömd flykting. FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och de olika konventionerna är glasklara på den punkten och i sjuksköterskornas och andra vårdande yrkens etiska koder… SSF … uppdaterad 2013

19 Rätt till vård- initiativet Sedan 2007 65 org. jan. 2013 Se hemsida för artiklar, rapporter, kontaktadresser, m.m. www.vardforpapperslosa.se

20 Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd – lagändring 1 juli 2013

21 Innebörd lag 2013:407 Vuxna papperslösa som tidigare asylsökande – Subventionerad akut vård + vård som inte kan anstå inklusive mödravård, tandvård, p-medelsråd, vård vid abort och en hälsoundersökning + läkemedel Barn: tandvård, hälso- och sjukvård + läkemedel som bosatta barn Landsting rätt att ge mera…

22 Socialstyrelsen 140228: Vård för papperslösa – vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd. …att diskriminera/prioritera utifra ̊ n annat a ̈ n medicinska behov a ̈ r oetiskt… ”kan anstå” a ̈ r sva ̊ rt att o ̈ versa ̈ tta till medicinsk verklighet … Ur patientsa ̈ kerhetsperspektiv ma ̊ ste samma grundla ̈ ggande krav sta ̈ llas på all va ̊ rd. Att info ̈ ra juridiska hinder fo ̈ r va ̊ rd i ra ̈ tt tid till ra ̈ tt patient kan a ̈ ventyra patientsa ̈ kerheten och bo ̈ r da ̈ rfo ̈ r inte accepteras.

23 16 juni 2014 Uttalande av 23 vårdyrkes- organisationer om begreppet ”vård som inte kan anstå”

24 Begreppet ”vård som inte kan anstå” Skall vara en medicinsk bedömning Helhetssyn är viktigt Tidsaspekten – hur länge skall det anstå? Allt som medför ökat lidande, komplikationer, smitta… kan ej anstå (enl. bl.a. SoS)

25 Vilka hinder finns för papperslösas tillgång till vård?

26 Flykting? Papperslös? Förvirringen runt status Illegal? TUT? Avslag? Vittne i rättegång?? Offer för trafficking?? EU-medborgare? > eller < 18år? Undocumented Migrant? Irreguljär? Overstayer? Anknytnings- ansökan? UTAN TILLSTÅND PUT Asylsökande? 4 sista? Gömd? Full egen betalning? EU-migrant Försäkrad?

27 Vilka hinder för vård finns? Patients rädsla, språket, tillitsbrist… Vårdens okunskap, ID, dokumentation… VÅRD SOM INTE KAN ANSTÅ! Ekonomi – 50 kronor eller mera…

28 Läkemedelsrecept Födelsedatum Namn Kod – t.ex. Utill – subventioneras av VGRegion Annars full betalning

29 Vilka grupper kommer fortfarande att stå utanför? EU-migranter? Anknytningsfall? De ”icke avvisningsbara”? Folk på besök hos släkten i Sverige? Andra?

30 Internationellt Sverige var en av de sämsta i klassen 2007… Södra Europa hamnade i ekonomisk bankrutt + främlingsfientligheten ökade Läget i Sverige är nu relativt anständigt, men inte bra!

31 FRAMTIDEN??? Vi får antagligen räkna med att ibland bevaka och strida för själva vårdens roll i samhället.

32 Några exempel att jämföra med, här och nu – eller långt borta och längesedan: Tvångssteriliseringar Inspärrningar på mentalsjukhus av politiska skäl Tortyr och dödsstraff med läkare som deltar Organstölder Medicinska experiment att inte ge vård, som en migrationspolitisk åtgärd…

33 Vårdens roll- ingen ny fråga. Hippokrates ca. 460 f.Kr.-370 f.Kr Hippokrates ed t.ex. på Sv. Läkaresällskapets hemsida: http://www.sls.se/Eti k/Etiska-koder/Den- Hippokratiska-Eden/


Ladda ner ppt "Vård för papperslösa Rosengrenska/Röda Korset ”Jämlik vård” SJUKSKÖTERSKEDAGARNA 141120 Anne Sjögren Sjuksköterska/teamledare Rosengrenska / Röda Korset."

Liknande presentationer


Google-annonser