Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kampanj – „fit on the way“ www.transportlearning.net FIT ON THE WAY – DEN HÄLSOSAMMA HÅLLPLATSEN „BLI FRISK PÅ VÄGEN“ God design och ökad tillgänglighet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kampanj – „fit on the way“ www.transportlearning.net FIT ON THE WAY – DEN HÄLSOSAMMA HÅLLPLATSEN „BLI FRISK PÅ VÄGEN“ God design och ökad tillgänglighet."— Presentationens avskrift:

1 Kampanj – „fit on the way“ www.transportlearning.net FIT ON THE WAY – DEN HÄLSOSAMMA HÅLLPLATSEN „BLI FRISK PÅ VÄGEN“ God design och ökad tillgänglighet till busshållplatser och spårvagnshållplatser för ett ökat utnyttjande av kollektivtrafiken

2 Kampanj – „fit on the way“ www.transportlearning.net HYPOTES En av de mest nämnda anledningarna till varför man inte åker kollektivt är att det uppfattas som långsamt. Å andra sidan antas resor med bil gå snabbare än det än det i verkligheten gör (speciellt bland förarna). Det betyder att de två transportsätten subjektivt värderas olika även om den verkliga restiden från dörr till dörr är densamma för dem båda. Denna subjektiva skillnad i upplevelse kan minska genom medvetandehöjande åtgärder.

3 Kampanj – „fit on the way“ www.transportlearning.net Verklig och förmodad restid dörr till dörr Verklig restid med kollektivtrafik Förmodad restid med bil Förmodad restid med kollektivtrafik Verklig restid med bil Skillnad mellan förmodad restid dörr till dörr med bil och kollektivtrafik

4 Kampanj – „fit on the way“ www.transportlearning.net SYFTET MED PROJEKTET Att visa på möjligheterna att minska den förmodade restiden från dörr till dörr Att förbättra synen på kollektivtrafiken Att se till att mjuka åtgärder inkluderas i kollektivtrafikoperatörernas åtgärdsreportoar.

5 Kampanj – „fit on the way“ www.transportlearning.net MÅLGRUPPER Kollektivtrafikanvändare Bilförare

6 Kampanj – „fit on the way“ www.transportlearning.net Projektet visar VAD? Upplevd reduktion av restiden „dörr- till-dörr“ genom fysiska övningar/ avslappningsövningar/ andningsövningar under väntetiden VARFÖR? Kropp och hälsa Personlig nytta är lätt att visa och bekräfta

7 Kampanj – „fit on the way“ www.transportlearning.net VAR? På busshållplatser och spårvagnshållplatser samt inne i fordonen HUR? Media (TV, broschyrer, flygblad, affisher, hemsida, etc.) Informatörer Tävlingar Projektet visar

8 Kampanj – „fit on the way“ www.transportlearning.net Information på en hållplats

9 Kampanj – „fit on the way“ www.transportlearning.net Känner du till kampanjen “Fit on the way“? In nej ja Rätt svar Ingen aning om innehållet Delvis rätt procentandelar

10 Kampanj – „fit on the way“ www.transportlearning.net Tror du att kampanjen kan bidra till kortare väntetider? Ja 73% Vet inte 18% Nej 9%

11 Kampanj – „fit on the way“ www.transportlearning.net Vad ytterligare skulle vara användbart? * Bl.a. så inkluderar „övrigt“ danssteg, sändande av hälsningar, „on-line“-röstning om aktuella ämnen, visa gymnastikövningar Flera svarsalternativ var möjliga

12 Kampanj – „fit on the way“ www.transportlearning.net Nyheter, rubriker Information vid evenemang Lotterier Information i omgivningarna av buss-/spårvagnshållplatser Marknadsbarometer Humor/ ordspråk/ aforismer SMS / E-post Vad ska jag laga för mat idag? Övrigt

13 Kampanj – „fit on the way“ www.transportlearning.net HUR BLEV DU MEDVETEN OM KAMPANJEN? Flera svarsalternativ var möjliga

14 Kampanj – „fit on the way“ www.transportlearning.net 40 Människors upplevelse – skillnader av upplevd väntetid Med / utan att hålla folk upptagna Med övningutan övning 1 to 0,7 1 to 1 1 to 1,3 1 to 1,6 1 to 1,9 1 to 2,2 1 to 2,5 1 to 2,8 1 to 3,1 0 10 20 30 Medel med övning = 1,29 Medel utan övning = 1,72


Ladda ner ppt "Kampanj – „fit on the way“ www.transportlearning.net FIT ON THE WAY – DEN HÄLSOSAMMA HÅLLPLATSEN „BLI FRISK PÅ VÄGEN“ God design och ökad tillgänglighet."

Liknande presentationer


Google-annonser