Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Västergötlands OF Tävlingsledarträff Nytt i tävlingsreglerna Nytt i tävlingsanvisningarna Västgötamodellen 2.0.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Västergötlands OF Tävlingsledarträff Nytt i tävlingsreglerna Nytt i tävlingsanvisningarna Västgötamodellen 2.0."— Presentationens avskrift:

1 Västergötlands OF Tävlingsledarträff Nytt i tävlingsreglerna Nytt i tävlingsanvisningarna Västgötamodellen 2.0

2 Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Nyheter och förändringar i regelverket 2015 (version 2015-01-29)

3 Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Men först: Regelverket i processen att arrangera tävling

4 Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Regelverket i processen att arrangera tävling Ansökan Rapporterings- system Utvecklings- system 1. PLANERA 2. GENOMFÖRA 3. UTVÄRDERA 4. FÖRBÄTTRA Tävl.admin Banläggning Start Arena 1.5. UTBILDA TL/TK TA KMM BL/BK KR KK TL/TK TA KMM BL/BK KR KK Regel- verket Stöd- dokument Tävlingsregler Funktionsanpassade Värt att veta- dokument med tillhörande lärgruppsplan. 14 st tävlings- anvisningar  Via e-post: - Värdetävling  Via Eventor: - Övriga tävlingar  Via Eventor - Tävlingsrapport - Rapport via deltagarenkät  Via Eventor - Kopplat till rapporterings- systemet (under utveckling) Avtalsmall för värdetävling Stöddokument: - Basprogram - Lägsta IT-kvalitetsnivå - Rättvis orientering mm Tävlingsledning Digitala arrangörs- handboken Lärgruppsplaner  SOFTs arrangörscoacher - Vid värdetävling  OF:s tävlingsansvariga och kontrollanter - Vid övriga tävlingar SOFT- och OF-stöd OF Kartnormen, kartpolicy, markpolicy mm Kursplaner Förutsättningar SM, Swedish League mm Kommunik., media och marknadsf. Världens bästa arrangemang SOFT Kurser (under utveckling) Västgötamodellen 2.0

5 Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Nytt i tävlingsreglerna (ikraftträdande redan 1 april 2014 efter beslut på FM 2014)

6 Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Nytt i tävlingsreglerna TR 3.4.6. Rätt att tävla om svenskt mästerskap (SM) och riksmästerskap (RM) har den som ›representerar en SOFT-förening (primärt krav) och ›är svensk medborgare eller ›är utländsk medborgare som vid tävlingstillfället är folkbokförd i Sverige före den 1 januari samma år för SM-tävling under vårsäsong och före den 1 juli samma år för SM- tävling under höstsäsong, samt är stadigvarande boende på folkbokföringsadressen. Med vårsäsong avses 1 januari - 30 juni och med höstsäsong 1 juli - 31 december. Utländsk medborgare är skyldig att vid anmälan till SM och RM lämna de uppgifter om sig själv som arrangören kräver för att kunna kontrollera behörigheten att delta. Gällande kvalificeringsvillkor ska uppfyllas. Mot bakgrund av kravet på sporslig rättvisa och tävling på lika villkor har endast den som uppfyller kraven i första och andra styckena rätt att starta i tävling om SM och RM. Så kallat "deltagande utom tävlan" är inte tillåtet.

7 Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Nytt i tävlingsreglerna Överklagan vid nivå 1- och 2-tävling går direkt till SOFT och inte, som tidigare, till OF. 8.3.3 Vid tävling inom på nivå 3 och 4 är första instans för överklagande det OF där arrangören hör hemma. OFs beslut kan överklagas till SOFT. Vid tävling på nivå 1 och 2 är SOFT första instans. Varje högre instans ska inom 21 dagar efter handlingens mottagande meddela de berörda sitt beslut. Om särskilda skäl föreligger kan handläggningstiden förlängas i både första och andra instans. Sista instans för överklagande är Riksidrottsnämnden.

8 Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Nytt i tävlingsanvisningarna (ikraftträdande 1 januari 2015 efter beslut på styrelsens möte i december 2014)

9 Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Nytt i tävlingsanvisningarna ›TA 401 Allmänna villkor och teknisk anvisning för tävling ›Förklaring införd till vad som menas med tjuvstart och när tidstillägg på en minut är lämpligt att tillämpa..

10 Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Nytt i tävlingsanvisningarna ›TA 401 Allmänna villkor och teknisk anvisning för tävling och TA 502 Karta och banläggning ›Rekommenderad färg på snitsel till startpunkt införd..

11 Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Nytt i tävlingsanvisningarna forts. ›TA 403 Tävlingsadministration: Nya anmälningsavgifter efter FM 2014 ›Mästerskap och nationella tävlingar ›Ungdom: 60-75 kr ›Vuxen utom elit: 100-130 kr ›Elit: 150-180 kr ›Distriktstävlingar ›Ungdom: 75 kr eller lägre ›Vuxen utom elit: 130 kr eller lägre ›Elit: 180 kr eller lägre ›Närtävlingar (samma som tidigare) ›Ungdom: 25 kr eller lägre ›Vuxen: 50 kr eller lägre ›Motionsorientering i samband med tävling ›Ungdom: 75 kr eller lägre ›Vuxen: 130 kr eller lägre ›Nya SOFT-avgifter efter FM 2014 ›Ungdom: 10 kr ›Vuxen utom elit: 20 kr ›Elit: 30 kr Formeln för tävlingsrapporten är uppdaterad i Eventor.

12 Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Nytt i tävlingsanvisningarna forts. ›TA 403 Tävlingsadministration och TA 502 Karta och banläggning ›Framgår numera att startmellanrummet i en klass ska vara detsamma klassen igenom. Likaså att samma förstakontroll bör undvikas då klasser startar samtidigt, om det inte är så att kapaciteten hos de tävlande anses skilja mycket åt mellan klasserna..

13 Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Nytt i tävlingsanvisningarna forts. ›TA 403 Tävlingsadministration och TA 502 Karta och banläggning Tydliggjort att tävlingsrapporten baseras på grundavgiften, varför det är viktigt att anmälningsavgiften ändras till grundavgiften i Eventor vid tävlingar som har annan grundavgift än anmälningsavgiften (t ex SM, serie arrangerad på uppdrag av SOFT mfl)..

14 Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Nytt i tävlingsanvisningarna forts. ›TA 403 Tävlingsadministration och TA 502 Karta och banläggning ›Delen som gäller för arrangemang med flera tävlingstillfällen är uppdaterad..

15 Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Nytt i tävlingsanvisningarna forts. ›Delen om samarrangemang är uppdaterad och tydliggjord..

16 Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Nytt i tävlingsanvisningarna forts. ›TA 405 Svenskt mästerskap för veteraner (tidigare namn: Riksmästerskap för veteraner) ›Veteran-RM har blivit Veteran-SM. ›Tävlingarna arrangeras som sprint, alternativt natt, samt medeldistans och långdistans. ›Tävlingarna ska avgöras under en och samma helg. ›Tävlingen tillhör fortsatt kvalitetsnivå 3, dvs samma nivå som nationella tävlingar.

17 Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Nytt i tävlingsanvisningarna forts. ›TA 502 Karta och banläggning ›Tydliggörande angående kartskala för D/H16. Meningen om att kartskala 1:10 000 får erbjudas för D/H16 är bortplockad efter förslag från tävlingskonferensen. Anledningen är att dispens kan sökas, vilket redan framgår av sista stycket under Kartskala..

18 Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Nytt i tävlingsanvisningarna forts. ›TA 502 Karta och banläggning ›Tydliggjort att kartskala för D/H16 Kort är samma som för D/H14 eftersom det ofta är samma bana..

19 Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Nytt i tävlingsanvisningarna forts. ›TA 502 Karta och banläggning ›Redaktionella och administrativa ändringar i avsnittet om den centrala tekniska kartkontrollen. Bland annat ska kartan för den centrala kontrollen numera gå via kartkontrollanten..

20 Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Nytt i tävlingsanvisningarna forts. ›TA 601 Tävlande på lika villkor ›Sista raden i stycket om tekniska hjälpmedel, ”Endast tillåtna tekniska hjälpmedel får medföras tävlande.”, är ersatt med: ” Om den tävlande medför annan än godkänd utrustning, och den kan användas som navigeringshjälpmedel, ska denna under hela tävlingsmomentet bäras på ett sådant sätt att den inte kan nyttiggöras av den tävlande för orienteringen. Tävlande som bryter mot påbudet, och därmed misstänks skaffa sig otillåten fördel jämfört med andra tävlande, riskerar både diskvalificering och avstängning.”

21 Västergötlands OF DokumentetDokumentet är upprättat för att underlätta arrangörsinsatsen för tävlingsarrangörer. Samtidigt är ambitionen att säkerställa nivå och kvalité på arrangemangen i distriktet.

22 Västergötlands OF Bilagor 11: DM-tävlingar i Västergötland 22: Team Sportia Leauge 33: Tävlingsorganisation samt kvalité och stödfunktion 44: Tävlingsannonsering 55: Press och media 66: Sjukvård 77: Samråd Länsstyrelsen 8: 8: Principskiss start

23 Västergötlands OF Rekommendationen är att ingen P-avgift tas ut. Skall detta göras ska det framgå av inbjudan. Max avgift 10 kr/bil, bussar gratis. På allmänna parkeringsplatser, gator och vägar där arrangören ej har kostnader ska det ej tagas ut någon avgift. P-avgift

24 Västergötlands OF Från Västergötlands OFs sida ses gärna en nivåhöjning och ökad ansträngning kring prisutdelningar och priser vid distriktets arrangemang. För tävlingsklasserna i ungdom-, junior- och senioråldrarna bör arrangören planera för prisutdelningsceremoni på central plats på arenan och med stort fokus från speaker. Åtminstone för topp 3 placerade men allra helst topp 6, i alla fall för ungdom. Använd gärna prispall. Prisutdelning

25 Västergötlands OF 4.13 Tävlingsjury Tävlingsjuryns uppgifter 4.13.1 För mästerskapstävling och övriga tävlingar inom nivå 1, 2 och 3 ska en jury utses med uppgift att behandla protester. Inom en tävlingsjury fattas majoritetsbeslut.

26 Västergötlands OF 4.13 Tävlingsjury 4.13.2 Vid anmälan om regelöverträdelse enligt 8.1 ska juryn låta tävlingsledningen fatta ett eget självständigt beslut.

27 Västergötlands OF 4.13 Tävlingsjury Tävlingsjuryns sammansättning 4.13.3 Jury ska bestå av minst tre personer. Vid SM- och USM-tävling ska juryn bestå av personer från tre icke arrangerande distrikt. Samtliga utses av SOFT. Vid DM-tävling och nationell tävling ska juryn bestå av personer från minst två icke arrangerande föreningar. Samtliga utses av OF. Om en jurymedlem förklarar sig partisk eller är oförmögen att fullgöra sin uppgift ska en ersättare utses.

28 Västergötlands OF 4.13 Tävlingsjury Lokala anvisningar i Västergötland VOF utser, i samråd med arrangör, tävlingsjury vid tävling inom nivå 1 och 2 samt DM-tävlingar och tävlingar med elitklass. En av jurymedlemmarna ska representera VOF. VOF delegerar till arrangör att utse tävlingsjury vid övriga tävlingar i nivå 3, samt tävlingar i nivå 4.

29 Västergötlands OF Tävlings- och bankontrollanter Lokal anvisning Västergötland Tillsättning av kontrollanter Ansvaret för tillsättandet av tävlings- och bankontrollant har av Västergötlands OF delegerats till arrangerande förening för nivå 3 och 4, undantaget DM-tävlingar. Ban- och Tävlingskontrollant bör ej vara medlem i arrangerande förening.(undantaget Nivå 5)

30 Västergötlands OF Vad bör beaktas ihop med kart/bantryck? Prisjämförelse offset - färgutskrift.Prisjämförelse Ange karttryckaren i inbjudan. En DM-tävling i Västergötland ska avgöras på offsettryckt karta eller av SOFT certifierad digitalt utskriven karta. Kart- och bantryck

31 Västergötlands OF Svarsfrekvens hösten 2015, 1,3-3,8% Går det att öka andelen svar? Deltagarenkäten

32 Västergötlands OF Vägvisning och skyltning Vägvisning Skyltning ska vara extra tydlig till tävlingen. Skyltar ska ange tävlingsnamn och att sporten är orientering. Orienteringsskärm får användas, men får inte ersätta skyltning. Skyltning i övrigt På en informationsskylt i anslutning till arenan bör förbipasserande i god tid informeras att det arrangeras en orienteringstävling i området. Tydlig skyltning är också viktigt från parkering, eller hållplats för allmänna transportmedel, till arenan, samt på själva arenan.

33 Västergötlands OF Webtjänst där man laddar upp sin GPS-rutt eller ritar in manuellt hur man sprungit på en orienteringstävling. Det är viktigt att arrangören snabbt lägger upp banorna, helst samma dag som tävlingen genomförts. Manual för publicering av tävlingar. http://www.orientering.se/Distrikt/VastergotlandsOrienteringsfor bund/Arrangorer/Vastgotamodellen20/ManualMapandCoach/ http://www.orientering.se/Distrikt/VastergotlandsOrienteringsfor bund/Arrangorer/Vastgotamodellen20/ManualMapandCoach/ Mapandcoach

34 Västergötlands OF Länsstyrelsens riktlinjer Länsstyrelsens riktlinjer gällande samråd inför kartritning och orienteringstävlingar Samråd 12:6 MB ska enligt Naturvårdsverket hållas vid: 1. Nyritning och omfattande omritning av kartor. 2. Distrikts- och nationella tävlingar om: a. skyddade områden berörs (reservat, Natura 2000, utpekade bio-topskydd), b. tävlingen sker inom vårdatumperioden (1/11 maj-30 juni) och naturmark berörs, c. det inom tävlingsområdet samlat förekommer många natur- och kulturvärden. Skogens pärlor

35 Västergötlands OF ‒ Ansökan via Eventor Nationella tävling Ansökan inne senast 31 mars året innan tävlingsåret. OF (distriktet) godkänner senast 31 augusti året innan tävlingsåret. SOFT godkänner senast 30 september året innan tävlingsåret. Distriktstävling Ansökan senast vid tidpunkt som OF har fastställt, dock senast 15 maj året innan tävlingsåret. OF godkänner senast 31 augusti året innan tävlingsåret SOFT godkänner senast 30 september året innan tävlingsåret Tävlingsansökan

36 Västergötlands OF Götalandsmästerskap 2019 Tävlingsdagar, 2:a eller 3:e veckoslutet i augusti. Individuellt mästerskapet i sprintdistans avgörs på fredagen. Individuella mästerskapet i långdistans avgörs på lördagen. Stafett för ungdomar på söndagen. Arrangör av GM skall dessutom inbjuda till öppna motionsklasser på fredagen, till nationell tävling på lördagen och till nationell tävling med elitklasser på söndagen.

37 Tack för i kväll! Västergötlands OF

38 Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se TA 401 – 15. Startplats och startprocedur ›Enligt TR 5.11.7 ska en funktionär övervaka att start före startsignalen inte förekommer och att de tävlande i övrigt genomför startproceduren korrekt. ›Enligt TR 8.4.2 ska start före startsignal, s k ”tjuvstart”, vid individuell tävling där startstämpling inte tillämpas, ge den tävlande en (1) minuts tidstillägg. Start som bedöms ske medvetet på ”fel” minut ska medföra diskvalifikation..

39 Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se TA 401 - 15 Startplats och startprocedur ›Om startpunkten inte är belägen på startlinjen ska sträckan från startlinjen till startpunkten snitslas (lämpligen rödvitrandig snitsel) och startpunkten markeras med en kontrollskärm..

40 Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se TA 403 – 11. Lottning och startlista ›Av TR 5.9 framgår att tävlande som vid intervallstart har samma bana inte ska starta samtidigt. I övrigt gäller följande vid lottning och val av bana: ›  Startmellanrummet i en klass ska vara detsamma klassen igenom. ›  Klasser som startar samtidigt och bedöms ha lika kapacitet bör inte ha samma förstakontroll..

41 Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se TA 403 – 15. Tävlingsrapport ›Tävlingsrapport ska skickas in till SOFT för tävlingar inom nivåerna 1-4. ›All tävlingsrapportering sker i Eventor. ›Förfarandet sker i tre steg som utförs under tävlingens administrationssida i Eventor: ›1. Tävlingens resultatfil laddas upp. ›2. Rapporten skapas. Den baseras på personerna i uppladdad resultatfil och på angiven anmälningsavgift i Eventor. Fälten är redigerbara innan rapporten sparas. ›3. Rapporten signeras (dels av tävlingsledaren, dels av OF:s tävlingskontrollant)..

42 Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se TA 403 - 7.3 SOFT-avgift och tävlingsavgift Följande gäller för arrangemang med flera tävlingstillfällen: ›o Vid etapp- och flerdagarstävlingar, inklusive kval- och finaltävling, beräknas tävlingsavgiften och SOFT-avgiften för respektive tävlingstillfälle (gäller även kval- och finaltävling som går samma dag). Gäller ej tävling som går över två eller flera dygn där varje deltagare totalt deltar endast en gång. ›o Arrangemang som delats upp i två tävlingar i Eventor, trots samma tävlingstillfälle/tidpunkt, ska slås samman före beräkningen (båda tävlingarna markeras i Eventor vid skapandet av rapporten)..

43 Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se TA 403 - 7.3 SOFT-avgift och tävlingsavgift Följande gäller för samarrangerande av DM: ›o Om DM och en distriktstävling för övriga klasser arrangeras samtidigt räknas det som ett enda arrangemang och tävlingsavgiften och SOFT-avgiften beräknas på det totala antalet anmälda. ›o Om DM arrangeras för två distrikt samtidigt, men av endast en förening, räknas det som ett enda arrangemang och mottagande distrikt för tävlingsavgiften ska endast vara arrangörsföreningens distrikt (som markeras i Eventor vid skapandet av tävlingsrapporten). ›o Om DM arrangeras för två distrikt samtidigt, och av en förening från vartdera distriktet, räknas det som ett enda arrangemang, men mottagande distrikt för tävlingsavgiften ska vara båda distrikten (båda distrikten markeras i Eventor vid skapandet av tävlingsrapporten). OBS! För att slippa manuell uträkning av tävlingsavgiften ska tävlingen på förhand ha lagts upp i Eventor med separata klasser för vartdera distriktet eftersom mottagande distrikt anges per klass vid skapandet av tävlingsrapporten, se tidigare avsnitt..

44 Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se TA 502 - 3. Kartskala Ultralång distans och långdistans ›Skala ska vara 1:15 000 i klasserna D/H16-21. Dispens ›I undantagsfall kan dispens för annan kartskala ges lokalt enligt TR 2.4.2..

45 Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se TA 502 - 3. Kartskala Ultralång distans och långdistans ›För övriga klasser, inklusive D/H16 Kort, ska skalan vara 1:10 000..

46 Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se TA 502 – 1. Godkänd karta ›1. Godkänd karta ›Enligt TR 5.3 får tävling inom nivåerna 1-4 endast arrangeras på karta godkänd av SOFT. Det innebär att kartan ska följa av SOFT fastställd kartnorm eller sprintnorm (hittas på orientering.se). ›Kartan ska ritas i grundskalan 1:15 000, oavsett områdets karaktär. Av SOFT godkänd tävlingskarta ska ha genomgått en kvalitetskontroll, en s k kartkontroll. Det innebär: ›  Att alla kartor för tävling inom nivåerna 1-4 ska genomgå en kartkontroll, utförd av OF:s kartkontrollant. ›  Att karta för tävling inom nivå 1-2 även ska genomgå en teknisk kontroll, utförd av SOFTs kartgrupp. ›Kartor som godkänts i båda kontrollerna får godkännandemärke för att användas vid tävling inom nivå 1-2. Kartor som enbart har godkänts av OF:s kontrollant får godkännandemärke för att användas vid tävling inom nivå 3-4.

47 Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se TA 502 – 1. Godkänd karta Kontroll på OF-nivå ›Följande gäller för kontroll utförd av OF:s kartkontrollant: ›  Kartägare ska registrera kartan före arbetets början. Om området ligger i annat distrikt sker ändå registrering i det egna distriktet, men först efter medgivande av det andra distriktet. ›  Kartägare som avser framställa karta för tävlingsbruk ska före arbetets början samråda med berörda markägare och jakträttsinnehavare. Exempel på samrådsbrev finns på orientering.se. ›  Registrering av ett område gäller för en tid av fyra år räknat från det datum då ansökan godkänts (färdigställs kartan före denna tidsperiods utgång gäller nedanstående punkt). Rätten till inregistrerat område kan förverkas tidigare om rekognoseringsarbete ej påbörjats inom tre år från det datum då ansökan godkändes. ›  När en karta har godkänts förlängs tiden för registrering i högst fem år. ›  Tävlingsverksamhet på godkänd karta beslutas av kartägare efter samråd med OF.

48 Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se TA 502 - 1. Godkänd karta Kontroll på SOFT-nivå ›Förutom OF-kontrollen ska såväl nyproducerade som reviderade kartor för tävling inom nivå 1 och 2 också genomgå en teknisk kontroll på SOFT-nivå. Syftet är att kartan tekniskt ska följa de mått, tjocklekar och avstånd för tecken och symboler som normen anger. Målet är läsbara kartor i rätt skala. ›Följande kontrolleras av SOFTs kartgrupp (sker framför dator, dvs utan terrängkontroll): ›  Att kartnormens regler för grundekvidistans samt korrekt teckenuppsättning används (rätt symboler i rätt storlek och tjocklek). Teckenuppsättningen hittas på orientering.se. ›  Att minsta avstånd mellan symboler av samma färg, samt minsta storlekar på färgytor, är enligt kartnormen. ›  Att användandet av hjälpkurvor enligt regler och intentioner i kartnormen följs för en bra överskådlighet (hjälpkurvshöjd ovanför hjälpkurva är tillåtet). ›Enstaka avvikelser från kartnormen kan få förekomma, men respektive undantag ska kunna motiveras var för sig. ›OF:s kartkontrollant skickar kartfil (OCAD eller motsvarande) till kartsupport@orientering.se senast sex månader före tävling. SOFTs kartgrupp garanterar att karta behandlas med full sekretess. ›Godkännande, alternativt synpunkter på vad som behöver justeras för att få kartan godkänd, meddelas OF:s kartkontrollant så snart som möjligt efter inlämnandet. Kartgruppen är behjälplig med support och för en dialog med kartkontrollanten om eventuella avvikelser..


Ladda ner ppt "Västergötlands OF Tävlingsledarträff Nytt i tävlingsreglerna Nytt i tävlingsanvisningarna Västgötamodellen 2.0."

Liknande presentationer


Google-annonser