Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till referensgruppsmötet i dag, den 20 november 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till referensgruppsmötet i dag, den 20 november 2012."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till referensgruppsmötet i dag, den 20 november 2012

2 Agenda Lägesrapport omarbetningen av JTF Ny tidplan Regelarbetet TSD Drift - tågs frontsignal Information från möte mellan Trafikverket & Transportstyrelsen Den framtida förvaltningen av handbok JTF Hur har diskussionerna gått inom era företag? Hur ser era planer ut? Har företaget tagit några kontakter med andra berörda? Övriga frågor

3 Tidplan 2012 Förberedande fas Signaler Kickoff 29/5 Start 5/3 Start 20/8 semester Den dubbelriktade pilen symboliserar interna avstämningar. Dels avstämning av sakinnehåll och dels avstämning av regeltext.

4 Tidplan 2013 SignalerVäxling Tågfärd Skyddsformer TågfärdSpärrfärd Skyddsformer Avstämning signaler 26/2 – 21/4 Avstämning växling 11/6 – 6/9 Avstämning tågfärd 14/10– 6/12 semester Avstämning xx x/x – x/x Avser avstämningar med referensgruppen för sakfrågor

5 Tidplan 2014 SpärrfärdBroms SkyddsformerTrafikledning Dialog och ordergivningAllmänna bestämmelser Trafikledning Avstämning spärrfärd 17/3 – 29/5 Avstämning broms 27/5 – 19/9 Avstämning Dialog & ordergivning 9/9 – 24/11 semester Avstämning skyddsformer 31/1 – 17/3 Avstämning Trafikledning 21/11 – 26/1 -15 semester

6 Tidplan 2015 Allmänna bestämmelserAvslutande bestämmelser / Redigera & sammanställa föreskrifterna / Sammanställa konsekvensutredning /Div. formalia/ Remiss Genomgång & bearbetning av remissynpunkter / Kvalitetskontroll & eventuella justeringar / Formalia (beslut & trycklov) Avstämning Allmänna bestämmelser 24/2 – 20/4 semester Remiss 5/6 – 11/9 Avstämning Trafikledning 21/11 – 26/1 -15 Ikraftträdande?

7 ?!

8 Regelarbetet - resurser Margareta arbetar både som sakkunnig & projektledare Anders bistår Margareta som projektledare Översyn av projektplanen i januari

9 Regelarbetet (följer tidplanen) Tre sakkunniga har tagit fram sakinnehåll med motiveringar till kapitlet signaler Regelskrivning signaler pågår (sakkunniga + jurist)

10 Fokus på funktionella krav Inriktningen är att föreskrifterna ska ange vad som ska finnas i form av specifika funktioner eller beteenden. Exempel på ett funktionellt krav: Det ska finnas en hastighetsmätare i en bil.

11 Tillämpning vid omarbetningen av JTF Transportstyrelsen bör ställa krav på specifika beteenden och funktioner riktade mot verksamhetsutövarnas säkerhetsbestämmelser eller mot järnvägsdriften som sådan

12 Exempel en grön ”kör 80” två gröna ”kör 40, varsamhet” tre gröna ”kör 40, kort väg” Krav på infrastrukturförvaltaren att fastställa: Vilka signaler som får finnas Vilka signalbilder som kan visas Vad varje signalbild betyder

13 TSD Drift 4.2.2.1.1 Allmänna krav Järnvägsföretaget ska se till att tågen är försedda med utrustning som indikerar tågets främre respektive bakre ände.

14 TSD Drift 4.2.2.1.2 Främre ände Den framåtvända frontändan av det första fordonet i ett tåg ska vara utrustad med tre strålkastare som formar en likbent triangel, enligt nedanstående bild. Dessa strålkastare ska alltid vara tända när tåget körs från den ändan.

15 JTF Frontsignalens utseende Frontsignal består av något av följande alternativ: 1. Två vita sken på vågrät linje och däröver två vita sken placerade vågrätt nära varandra centralt eller ett centralt placerat vitt sken. 2. Två vita sken på vågrät linje. Används om inte övre sken kan visas enligt alternativ 1. 3. Ett eller flera vita sken placerade på annat sätt. Får endast användas om fordonet inte är utrustat för att visa sken enligt alternativ 1 eller 2 eller vid fel på en eller flera strålkastare.

16 Hemuppgift – ta fram en bedömning Hur många drivfordon och manövervagnar som används för att framföra tåg är inte utrustade så att de kan visa vitt sken i form av en likbent triangel? Hur lång tid skulle behövas för att utrusta aktuella fordon så att de uppfyller ovanstående krav? Hur stora skulle kostnaderna tänkas bli?

17 Framtida förvaltning? Järnvägs- företag Infrastruktur- förvaltare Bransch- organisationer? Gemensamma lösningar?

18 Nästa möte! Onsdagen den 6 mars 2013


Ladda ner ppt "Välkomna till referensgruppsmötet i dag, den 20 november 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser