Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NSFG möte 3 maj, 2013. 3. Dagordning 2013-05-03 1.Mötet öppnas 2.Föregående minnesanteckningar 3.Dagordningens godkännande 4.Presentation och förslag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NSFG möte 3 maj, 2013. 3. Dagordning 2013-05-03 1.Mötet öppnas 2.Föregående minnesanteckningar 3.Dagordningens godkännande 4.Presentation och förslag."— Presentationens avskrift:

1 NSFG möte 3 maj, 2013

2 3. Dagordning 2013-05-03 1.Mötet öppnas 2.Föregående minnesanteckningar 3.Dagordningens godkännande 4.Presentation och förslag på arbetsordning 5.Presentation och förslag på fokusområden 2013-2014 6.Presentation av förslag till politikerutbildning 2013 7.Kostnader för aktiviteter t.ex. politikerutbildning 8.Presidiemöten med Regionstyrelsen 9.Uppdrag till sekretariatet: Förslag till kommunikationsplan 10.Uppdrag till sekretariatet: Förslag till kartläggning 11.Uppföljning, kommunrepresentation i sekretariatet 12.Omvärldsbevakning 13.Övriga frågor

3 Gävleborgs fokusområden RUP Kommunernas prioriteringar SKL Jämlik hälsa HLV Nationell folkhälsoenkät Nationella folkhälsomål Regional utvecklingsplan Resultat av kartläggningar Befintliga kunskaper & goda exempel Resultat för Gävleborg 11 nationella folkhälsomål Utgångspunkter för fokusområden

4 Regional utvecklingsplan (RUP) 13. Strategi för ett stärkt folkhälsoarbete Folkhälsan har ett starkt samband med både ekonomisk och social hållbarhet och präglar en del av det goda livet i Gävleborg. Folkhälsoläget i länet är oroväckande men stor förbättringspotential finns. Länet saknar dock samordning och resurser där det förutom det länsfolkhälsorådet saknas en tydlig länsaktör. Analyser och åtgärder kopplat till strategin skall ta hänsyn till ohälsans (hälsans) fördelning mellan olika befolkningskategorier med särskild betoning på ett genusperspektiv. Sid. 67 Regional utvecklingsstrategi (RUS) under uppbyggnad

5 Fokusområden i kommunerna enligt deras folkhälsoplaner Delaktig- het och inflytande Ekonomiska och social förutsätt- ningar Barn och ungas uppväxt- villkor Hälsa i arbetslivet Miljöer & produkter Sexuell och reproduktiv hälsa Smitt- spridning Fysisk aktivitet Matvanor och livsmedel Tobak, alkohol, narkotika, dopning & spel Bollnäs XXXX Gävle XXX Hofors XXXXXX Hudiksvall XXXXX Ljusdal XX Nordanstig XXXX Ockelbo XXXX Ovanåker XXX Sandviken XXX Söderhamn XXX

6 Förslag på fokusområden för perioden 2013 - 2014: - två alternativ Alt. 1 Delaktighet och inflytande Alt. 2Livsvillkor, dvs - Delaktighet och inflytande - Ekonomiska och sociala förutsättningar - Barns och ungas uppväxtvillkor

7 Community Readiness Model - För att få svar på vilken nivå en organisation befinner sig genomförs intervjuer med nyckelpersoner i kommunen. Modellen har utvecklats bl.a. av Tri-Ethnic Center for Prevention Research, Fort Collins, Colorado. Se länken: Community Readiness: A handbook for successful change Nyckelpersoner som intervjuas bör sitta centralt, ha goda kunskaper om hela organisationen samt vara insatta i det aktuella problemområdet. Modellen rekommenderar att fyra till sex nyckelpersoner ska intervjuas inom organisationen. Exempelvis Politiker i NSFG från resp kommun Folkhälsostrateg i resp. kommun Folkhälsostrategens överordnade chef Intervjufrågorna är inriktade på sex olika områden (dimensioner): A. Nuvarande insatser inom organisationen B. Organisationens kännedom om insatserna C. Ledarskap D. Organisationens arbetsklimat E. Organisationens kunskap om ämnesområdet F. Resurser

8 Förslag på fokusområden för perioden 2013 - 2014: - två alternativ Alt. 1 Delaktighet och inflytande Alt. 2Livsvillkor, dvs - Delaktighet och inflytande - Ekonomiska och sociala förutsättningar - Barns och ungas uppväxtvillkor

9 Fortsatt processarbete utifrån valda fokusområden KARTLÄGGNING Ohälsans fördelning i länet utifrån befintlig data från berörda organisationer UPPFÖLJNING Ledning- och styrning plan Kommunikationsplan ”VERKSTAD” Identifiera Workshop 30/8 Community Readiness Model INSATSER När Vad Hur Vem

10 6. Förslag till politikerutbildning Startverkstad 30 augusti 2013 (heldag) Jämlik hälsa, Gemensamma Utgångspunkter, målbild, behovsinventering Två Utbildningsdagar med Jan Linde (FFFF) 3-4 oktober eller 10-11 oktober (OBS! NSFG möte bokat 4/10) Kostnad ca 12.000 kr + omkostnader (deltagaravgift) Plats? Lokal kan ordnas gratis via Region Gävleborg eller Länsstyrelsen

11 6. Förslag till politikerutbildning Utbildningen genomförs i två delar (baskunskaper och vidareutbildning) Hållbarhetsperspektivet och livsvillkor genomsyrar utbildningen Målet är att förstärka politikerrollen …och att stimulera till regional samverkan kring folkhälsa

12 7. Kostnader för aktiviteter 2013 Region GävleborgLänsstyrelsenLandstinget Gävleborg Samhällsmedicin Kommunerna Tjänst 50 %Tjänst upp till 20 %Tjänster 50 % (fördelat på två personer) Tjänst 20 % Utöver detta finns inga medel för kostnader såsom för nätverkets möten, politikerutbildningar eller kartläggning av ohälsans fördelning i länet. Preliminära utgifter 2013 Omkostnader nätverksmöten Beroende på val av mötesplatser Politikerutbildningar 12 000 kr Framtidsseminarium 5 000 kr Kartläggning ohälsans fördelning


Ladda ner ppt "NSFG möte 3 maj, 2013. 3. Dagordning 2013-05-03 1.Mötet öppnas 2.Föregående minnesanteckningar 3.Dagordningens godkännande 4.Presentation och förslag."

Liknande presentationer


Google-annonser