Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Möte hos Svenska kyrkan Möte hos Svenska kyrkan Möte hos.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Möte hos Svenska kyrkan Möte hos Svenska kyrkan Möte hos."— Presentationens avskrift:

1

2 Möte hos

3 Svenska kyrkan Möte hos

4 Svenska kyrkan Möte hos

5 Österåker Östra Ryds församling Möte hos

6 Österåker Östra Ryds församling Möte hos

7 Österåker Östra Ryds församling Möte hos

8

9

10 Hoppa över presentation och introduktion Fortsätt med presentation och introduktion

11

12 deltagare

13

14 Kenneth Flood, diakon deltagare

15 Kenneth Flood, diakon deltagare

16 Kenneth Flood, diakon

17 deltagare Kenneth Flood, diakon Alf Susaeg, civilekonom mm

18 deltagare Kenneth Flood, diakon Alf Susaeg, civilekonom mm

19 deltagare Kenneth Flood, diakon manuellt; framåt page down, bakåt page up, avsluta esc Alf Susaeg, civilekonom mm

20 Kenneth Flood(KF) Alf Susaeg(AS)

21 Form(at) Kenneth Flood(KF) Alf Susaeg(AS)

22 Form(at) Kronologisk, ordagrann utskrift talväxlingar och korta pauser med tre punkter, Kenneth Flood(KF) Alf Susaeg(AS)

23 Form(at) Kronologisk, ordagrann utskrift talväxlingar och korta pauser med tre punkter, betoningar med versaler, citat och högläsningar med kursiv stil, Kenneth Flood(KF) Alf Susaeg(AS)

24 Form(at) Kronologisk, ordagrann utskrift talväxlingar och korta pauser med tre punkter, betoningar med versaler, citat och högläsningar med kursiv stil, kommentarer och förtydliganden med separat text. Kenneth Flood(KF) Alf Susaeg(AS)

25 Form(at) Kronologisk, ordagrann utskrift talväxlingar och korta pauser med tre punkter, betoningar med versaler, citat och högläsningar med kursiv stil, kommentarer och förtydliganden med separat text. Vid det här tillfället hade den (ut)slitna bandspelaren stannat i förtid Kenneth Flood(KF) Alf Susaeg(AS)

26 Form(at) Kronologisk, ordagrann utskrift talväxlingar och korta pauser med tre punkter, betoningar med versaler, citat och högläsningar med kursiv stil, kommentarer och förtydliganden med separat text. Vid det här tillfället hade den (ut)slitna bandspelaren stannat i förtid varför ljudfilsunderlag saknas för mötesslutet. Kenneth Flood(KF) Alf Susaeg(AS)

27 Form(at) Kronologisk, ordagrann utskrift talväxlingar och korta pauser med tre punkter, betoningar med versaler, citat och högläsningar med kursiv stil, kommentarer och förtydliganden med separat text. Vid det här tillfället hade den (ut)slitna bandspelaren stannat i förtid varför ljudfilsunderlag saknas för mötesslutet. Tillhörande minnesanteckningar samma dag fyller dock luckan (samlingsdokument B). Kenneth Flood(KF) Alf Susaeg(AS)

28 Form(at) Kronologisk, ordagrann utskrift talväxlingar och korta pauser med tre punkter, betoningar med versaler, citat och högläsningar med kursiv stil, kommentarer och förtydliganden med separat text. Vid det här tillfället hade den (ut)slitna bandspelaren stannat i förtid varför ljudfilsunderlag saknas för mötesslutet. Tillhörande minnesanteckningar samma dag fyller dock luckan (samlingsdokument B). Otydbara bandavsnitt analyseras närmare, vid behov. Kenneth Flood(KF) Alf Susaeg(AS)

29 Kenneth Flood(KF) Alf Susaeg(AS)

30 Kenneth Flood(KF) Alf Susaeg(AS) Bildspelsteknik och ”konturformat” för bästa möjliga fokus. Jfr länkar.

31 Kenneth Flood(KF) Alf Susaeg(AS) Bildspelsteknik och ”konturformat” för bästa möjliga fokus. Jfr länkar.

32 Kenneth Flood(KF) Alf Susaeg(AS) Bildspelsteknik och ”konturformat” för bästa möjliga fokus. Jfr länkar.

33 Kenneth Flood(KF) Alf Susaeg(AS) Bildspelsteknik och ”konturformat” för bästa möjliga fokus. Jfr länkar. 2008-06-17 Alf Susaeg

34 Kenneth Flood(KF) Alf Susaeg(AS) Bildspelsteknik och ”konturformat” för bästa möjliga fokus. Jfr länkar. 2008-06-17 Alf Susaeg fortsätt bildspel

35 Kenneth Flood Alf Susaeg

36 Mötet inleds med högläsning av e-brev med bilagor till Kenneth Flood, samma dag; Kenneth Flood Alf Susaeg

37 Kenneth Flood Alf Susaeg Mötet inleds med högläsning av e-brev med bilagor till Kenneth Flood, samma dag;

38 28 april 2008, kl 10:35:47 Kenneth Flood Alf Susaeg

39 …och slutar uppläsningen med… Kenneth Flood Alf Susaeg

40 …slutet av minnesanteckningar… Kenneth Flood Alf Susaeg

41 …den 24 april 2004… Kenneth Flood Alf Susaeg

42 Kenneth Flood Alf Susaeg

43 Kenneth Flood Alf Susaeg

44 …frågade jag sedan vad som enligt KF var ’så komplicerat’… …frågade jag sedan vad som enligt KF var ’så komplicerat’… Kenneth Flood Alf Susaeg

45 …med den så kallade vägvalsanalysens alternativ A… …med den så kallade vägvalsanalysens alternativ A… Kenneth Flood Alf Susaeg

46 …och var då KFs svar ”därför då måste dom röra om i grytan”… …och var då KFs svar ”därför då måste dom röra om i grytan”… Kenneth Flood Alf Susaeg

47 Kenneth Flood Alf Susaeg

48 Frågade jag KF om alternativ B var bättre; att fortsätta på det gamla spåret… Frågade jag KF om alternativ B var bättre; att fortsätta på det gamla spåret… Kenneth Flood Alf Susaeg

49 …och svarade KF att han naturligtvis inte tyckte det…med tillägget… …och svarade KF att han naturligtvis inte tyckte det…med tillägget… Kenneth Flood Alf Susaeg

50 …”men för dom är alternativ A besvärligare för då måste dom ta tag i det hela”… Kenneth Flood Alf Susaeg

51 …och var vi där HELT överens. Kenneth Flood Alf Susaeg

52 Kenneth Flood Alf Susaeg

53 Avslutades samtalet med att KF började gå mot receptionen… Avslutades samtalet med att KF började gå mot receptionen… Kenneth Flood Alf Susaeg

54 …kom åter försörjningsfrågan på tal och påpekade jag som vanligt… …kom åter försörjningsfrågan på tal och påpekade jag som vanligt… Kenneth Flood Alf Susaeg

55 …att det BARA är att GE mig den RÄTT jag HAR så är ALLA mina problem ur världen… …att det BARA är att GE mig den RÄTT jag HAR så är ALLA mina problem ur världen… Kenneth Flood Alf Susaeg

56 Kenneth Flood Alf Susaeg

57 KF invände då att HAN inte kunde ge mig den rätten… KF invände då att HAN inte kunde ge mig den rätten… Kenneth Flood Alf Susaeg

58 …genmälde jag att jag naturligtvis syftade på Österåkers kommun med bakomstående… Kenneth Flood Alf Susaeg

59 …och att KF/kyrkan i egenskap av rättsombud borde och skulle se till att så skedde... …och att KF/kyrkan i egenskap av rättsombud borde och skulle se till att så skedde... Kenneth Flood Alf Susaeg

60 Kenneth Flood Alf Susaeg

61 Kenneth Flood Alf Susaeg KF svarade då direkt: ”Jag är inte ditt ombud”

62 ...återkom ’sjögången’ och framhöll jag att KF …...återkom ’sjögången’ och framhöll jag att KF … Kenneth Flood Alf Susaeg

63 …i det vi kallar verkligheten… Kenneth Flood Alf Susaeg

64 …givetvis var mitt OMBUD och hade FUNGERAT som sådant… …givetvis var mitt OMBUD och hade FUNGERAT som sådant… Kenneth Flood Alf Susaeg

65 …vid hans kontakter med Österåkers kommun för min räkning… Kenneth Flood Alf Susaeg

66 …ända sedan september 2003. …ända sedan september 2003. Kenneth Flood Alf Susaeg

67 KFs reflexmässiga förnekelse av ombudsmannaskapet visade dock… KFs reflexmässiga förnekelse av ombudsmannaskapet visade dock… Kenneth Flood Alf Susaeg

68 …att en ytterligare genomgång av underlaget i den frågan är nödvändig. Kenneth Flood Alf Susaeg

69 Anteckningarna gjorda 2008-04-24…Alf Susaeg Kenneth Flood Alf Susaeg

70 Kenneth Flood Alf Susaeg

71 Kenneth Flood Alf Susaeg

72 …vilket härmed är gjort. Kenneth Flood Alf Susaeg

73 …vilket härmed är gjort. Kenneth Flood Alf Susaeg syftar på den ”ytterligare genom- gången” den 28 april 2008 syftar på den ”ytterligare genom- gången” den 28 april 2008

74 Kenneth Flood Alf Susaeg Avsnitt 01 Förnekelse ombudsmannaskap Bekräftelse ombudstillträde 14 december 2004 Bekräftelse ombudsinstruktion 18 januari 2005 Avsnitt 01 fortsätt bildspel

75 …fast jag är inte ditt ombud… Kenneth Flood Alf Susaeg

76 …fast jag är inte ditt ombud… Kenneth Flood Alf Susaeg

77 …nä…du säger det… Kenneth Flood Alf Susaeg

78 …men…om vi kan ta den frågan då… Kenneth Flood Alf Susaeg

79 …om jag skriver ett papper till dig… Kenneth Flood Alf Susaeg

80 …där jag säger upp mitt ombudsmannaskap… Kenneth Flood Alf Susaeg

81 …behöver jag inte gå till någon rättsinstans… Kenneth Flood Alf Susaeg

82 …för att tala om det… Kenneth Flood Alf Susaeg

83 …tror inte du lyssnade på det här brevet… Kenneth Flood Alf Susaeg

84 …jag har lyssnat hela tiden… Kenneth Flood Alf Susaeg

85 …var är då exempelvis uppsägning EFTER den 18 januari? Kenneth Flood Alf Susaeg

86 Kenneth FloodAlf Susaeg …syftar på 18 januari 2005 …var är då exempelvis uppsägning EFTER den 18 januari?

87 Kenneth FloodAlf Susaeg …var är då exempelvis uppsägning EFTER den 18 januari?

88 Du/kyrkan steg in som ombud…IGEN… Kenneth Flood Alf Susaeg

89 …den 14 december… Kenneth Flood Alf Susaeg

90 …den 14 december… Kenneth Flood Alf Susaeg …syftar på 14 december 2004

91 …det är bara att läsa… Kenneth Flood Alf Susaeg …syftar på 14 december 2004

92 …ja… Kenneth Flood Alf Susaeg

93 …men det gjorde jag för att kunna komma upp på kommunen… Kenneth Flood Alf Susaeg

94 …och höra vad dom hade SAGT… Kenneth Flood Alf Susaeg

95 …men snälla Kenneth… Kenneth Flood Alf Susaeg

96 …den 18 januari skrev du på den här… Kenneth Flood Alf Susaeg

97 …den 18 januari skrev du på den här… Kenneth Flood Alf Susaeg …syftar på ombudsinstruktion den 18 januari 2005

98 Kenneth Flood Alf Susaeg …i egenskap av OMBUD… …syftar på ombudsinstruktion den 18 januari 2005

99 Kenneth Flood Alf Susaeg …i egenskap av OMBUD…

100 …syftar på ombudsinstruktion den 18 januari 2005 Kenneth Flood Alf Susaeg …i egenskap av OMBUD…

101 …syftar på ombudsinstruktion den 18 januari 2005 Kenneth Flood Alf Susaeg …i egenskap av OMBUD…

102 …syftar på ombudsinstruktion den 18 januari 2005 …ja… Kenneth Flood Alf Susaeg

103 …syftar på ombudsinstruktion den 18 januari 2005 Kenneth… Kenneth Flood Alf Susaeg

104 …syftar på ombudsinstruktion den 18 januari 2005 …det här går INTE… Kenneth Flood Alf Susaeg

105 …att PRATA bort… Kenneth Flood Alf Susaeg

106 …det är OMÖJLIGT… Kenneth Flood Alf Susaeg

107 Kenneth Flood Alf Susaeg

108 …sedan finns det RATIONELLA skäl… Kenneth Flood Alf Susaeg

109 …till varför du och kyrkan inte längre VILL… Kenneth Flood Alf Susaeg

110 …vara mitt OMBUD… Kenneth Flood Alf Susaeg

111 …alldeles SJÄLVKLART… Kenneth Flood Alf Susaeg

112 …som det här har utvecklats… Kenneth Flood Alf Susaeg

113 …men DET förändrar INGENTING... Kenneth Flood Alf Susaeg

114 ...i SAK… Kenneth Flood Alf Susaeg

115 ...i SAK… Kenneth Flood Alf Susaeg länk till dokumentet

116 Kenneth Flood Alf Susaeg

117 …ska vi börja bråka om det måste jag tänka om… Kenneth Flood Alf Susaeg

118 …och måste jag ägna mig åt det… Kenneth Flood Alf Susaeg

119 …för du och kyrkan är… Kenneth Flood Alf Susaeg

120 …HELT AVGÖRANDE… Kenneth Flood Alf Susaeg

121 …för utvecklingen av det här fallet… Kenneth Flood Alf Susaeg

122 …det VET du… Kenneth Flood Alf Susaeg

123 …mm... Kenneth Flood Alf Susaeg

124 …så vi behöver inte prata om det... Kenneth Flood Alf Susaeg

125 …nä... Kenneth Flood Alf Susaeg

126 ...jag vill inte göra nån sak av det... Kenneth Flood Alf Susaeg

127 …jag är INTE intresserad av att bråka med kyrkan… Kenneth Flood Alf Susaeg

128 …det har jag sagt HELA tiden. Kenneth Flood Alf Susaeg

129 …ja… Kenneth Flood Alf Susaeg

130 Kenneth Flood Alf Susaeg Avsnitt 02 Kyrkans dröjsmål mars-april 2008 Kyrkans analys Kyrkans bedömning Kyrkans lösningsförslag Avsnitt 02 fortsätt bildspel

131 Alf SusaegKenneth Flood …jag skulle vilja återgå till varför det tog en hel månad…

132 Alf SusaegKenneth Flood …jag skulle vilja återgå till varför det tog en hel månad… …syftar på dröjsmålet enligt redogörelsen i e-brevet den 28 april 2008

133 …syftar på dröjsmålet enligt redogörelsen i e-brevet den 28 april 2008 Alf SusaegKenneth Flood …jag skulle vilja återgå till varför det tog en hel månad…

134 …syftar på dröjsmålet enligt redogörelsen i e-brevet den 28 april 2008 Alf SusaegKenneth Flood …eftersom det var en viktig fråga...

135 Alf SusaegKenneth Flood...det var märkligt... …syftar på dröjsmålet enligt redogörelsen i e-brevet den 28 april 2008

136 …syftar på dröjsmålet enligt redogörelsen i e-brevet den 28 april 2008 Alf SusaegKenneth Flood …jag ska tala om för dig vad det handlar om...

137 …syftar på dröjsmålet enligt redogörelsen i e-brevet den 28 april 2008 Alf SusaegKenneth Flood...jag har haft samtal med min chef... kyrkoherden...

138 Alf SusaegKenneth Flood …jaha... …syftar på dröjsmålet enligt redogörelsen i e-brevet den 28 april 2008

139 …syftar på dröjsmålet enligt redogörelsen i e-brevet den 28 april 2008 Alf SusaegKenneth Flood …Jan...

140 Alf SusaegKenneth Flood …Jan...

141 Alf SusaegKenneth Flood …mhm...

142 Alf SusaegKenneth Flood …vi har diskuterat vad vi kan göra...

143 Alf SusaegKenneth Flood...och vi har kommit fram till...

144 Alf SusaegKenneth Flood …tillsammans har vi kommit fram till...

145 Alf SusaegKenneth Flood …ni hade ju inte pratat med varandra sa du...

146 Alf SusaegKenneth Flood …om det här...

147 Alf SusaegKenneth Flood …den här månaden som har gått nu har vi gjort det...

148 Alf SusaegKenneth Flood …jaha...

149 Alf SusaegKenneth Flood …det är ju klart att vi måste ju...

150 Alf SusaegKenneth Flood …men i torsdags sa du att ni INTE hade pratat om det här...

151 Alf SusaegKenneth Flood...jag sa…han gick förbi...kommer du ihåg det...

152 Alf SusaegKenneth Flood …jag sa…nu gick han förbi och han såg inte glad ut...

153 Alf SusaegKenneth Flood …nä...precis...

154 Alf SusaegKenneth Flood...och det fattade jag…………

155 Alf SusaegKenneth Flood otydbart avsnitt

156 Alf SusaegKenneth Flood …den här månaden som har gått har jag pratat med Jan ett antal gånger...

157 Alf SusaegKenneth Flood …mhm...

158 Alf SusaegKenneth Flood …och vi har kommit fram till...han har godkänt det...

159 Alf SusaegKenneth Flood...att vi kan hjälpa dig på ett par sätt...

160 Alf SusaegKenneth Flood...det ena är att vi skaffar dig bredband till din lägenhet...

161 Alf SusaegKenneth Flood...det andra är att vi skaffar dig en brännare till en dator...

162 Alf SusaegKenneth Flood...så att du kan bränna CD-skivor...

163 Alf SusaegKenneth Flood...och jag kan köpa dig ett antal CD-skivor som du kan jobba med...

164 Alf SusaegKenneth Flood …det kan vi göra...

165 Alf SusaegKenneth Flood …men den andra delen den gör vi inte...

166 Alf SusaegKenneth Flood...den klarar vi inte av...

167 Alf SusaegKenneth Flood …vilken andra del...

168 Alf SusaegKenneth Flood …den här att vara liksom…

169 Alf SusaegKenneth Flood …den här att vara liksom… …suckar…och dröjer…

170 Alf SusaegKenneth Flood …vad ska vi säga...

171 Alf SusaegKenneth Flood...att på nåt sätt komma åt kommunen och...

172 Alf SusaegKenneth Flood …suckar och dröjer…igen…...att på nåt sätt komma åt kommunen och...

173 Alf SusaegKenneth Flood …på nåt sätt komma åt kommunen...

174 Alf SusaegKenneth Flood …jaa...

175 Alf SusaegKenneth Flood...att få dom att handla och agera RÄTT...

176 Alf SusaegKenneth Flood...så att dom tar RÄTT beslut…

177 Alf SusaegKenneth Flood …när det gäller hanteringen av ditt fall...

178 Alf SusaegKenneth Flood...det är väl självklart...

179 Alf SusaegKenneth Flood …jaa...

180 Alf SusaegKenneth Flood …det är ju som jag skriver här…

181 Alf SusaegKenneth Flood …det är ju som jag skriver här… …syftar på e-brevet till KF den 28 april 2008

182 Alf SusaegKenneth Flood …det är ju som jag skriver här… …syftar på e-brevet till KF den 28 april 2008

183 Alf SusaegKenneth Flood …det är ju som jag skriver här… …syftar på e-brevet till KF den 28 april 2008

184 …syftar på e-brevet till KF den 28 april 2008 Alf SusaegKenneth Flood …förstod du...

185 Alf SusaegKenneth Flood …jag hör vad du säger...

186 Alf SusaegKenneth Flood …men FÖRSTÅR du...

187 Alf SusaegKenneth Flood …höra är en sak...men FÖRSTÅ en annan...

188 Alf SusaegKenneth Flood …kort paus… begrundar KFs besked… …och attityd…

189 Alf SusaegKenneth Flood Avsnitt 03 Bekräftelse avseende fullmakt 29 april 2004 ”Kommer inte ur deras grepp och övergrepp” Avsnitt 03 fortsätt bildspel

190 Alf SusaegKenneth Flood …Kenneth...

191 Alf SusaegKenneth Flood …det är PRECIS som Thorsten Sennton skrev redan 2002...

192 Alf SusaegKenneth Flood …syftar på dåvarande rättsombudet jur kand Thorsten Senntons brev den 19 oktober 2002… …det är PRECIS som Thorsten Sennton skrev redan 2002...

193 Alf SusaegKenneth Flood …det här dokumentet förkom inte (materiellt) vid mötet…men KF har tidigare läst brevet… …det är PRECIS som Thorsten Sennton skrev redan 2002...

194 Alf SusaegKenneth Flood …det är PRECIS som Thorsten Sennton skrev redan 2002...

195 Alf SusaegKenneth Flood …det är PRECIS som Thorsten Sennton skrev redan 2002...

196 Alf SusaegKenneth Flood …det är PRECIS som Thorsten Sennton skrev redan 2002...

197 Alf SusaegKenneth Flood "Med den kriminella hanteringen blir det enkelt att förklara att du bara som vanligt är utsatt för grov brottslighet. …det är PRECIS som Thorsten Sennton skrev redan 2002...

198 Alf SusaegKenneth Flood Du kan inte rå för att kommunen genomför varje tänkbart brott… …det är PRECIS som Thorsten Sennton skrev redan 2002...

199 Alf SusaegKenneth Flood …det är PRECIS som Thorsten Sennton skrev redan 2002... …för att hindra dig att komma ur deras grepp och övergrepp.

200 Alf SusaegKenneth Flood Hittills har inte kommunen underlåtit ett enda möjligt brott för att skada dig, vad jag vet" …det är PRECIS som Thorsten Sennton skrev redan 2002...

201 Alf SusaegKenneth Flood …det är PRECIS som Thorsten Sennton skrev redan 2002...

202 Alf SusaegKenneth Flood …det är PRECIS som Thorsten Sennton skrev redan 2002...

203 Alf SusaegKenneth Flood JAG KOMMER INTE UR…

204 Alf SusaegKenneth Flood …DERAS GREPP OCH ÖVERGREPP!

205 Alf SusaegKenneth Flood …det VET du Kenneth...

206 Alf SusaegKenneth Flood …mm…

207 Alf SusaegKenneth Flood …och hösten 2003 stiger du och ni in som ombud i det här fallet...

208 Alf SusaegKenneth Flood...det är bara att läsa vad ni skrev till kommunen ett år senare...

209 Alf SusaegKenneth Flood...ett år EFTER ombudstillträdet...

210 Alf SusaegKenneth Flood …ombudstillträdet var inte 2003...

211 Alf SusaegKenneth Flood …klart att det var 2003...

212 Alf SusaegKenneth Flood …det var samtalskontakter som vi hade...

213 Alf SusaegKenneth Flood …men Kenneth…

214 Alf SusaegKenneth Flood …man får inte vara så här oförsiktig med så viktiga saker...

215 Alf SusaegKenneth Flood...jag VET att du hade samtal med kommunen för min räkning i slutet av 2003...

216 Alf SusaegKenneth Flood …jag frågade dom och såna saker...

217 Alf SusaegKenneth Flood …frågade och såna saker...

218 Alf SusaegKenneth Flood...men du AGERADE ju som mitt OMBUD redan DÅ...

219 Alf SusaegKenneth Flood …som jag skriver här...

220 …syftar på ”den ytterligare redogörelsen” i e-brevet 28 april 2008 Alf SusaegKenneth Flood …som jag skriver här...

221 Alf SusaegKenneth Flood...i april 2004 fick du den SKRIFTLIGA fullmakten... …syftar på ”den ytterligare redogörelsen” i e-brevet 28 april 2008

222 Alf SusaegKenneth Flood …jag fick en handskriven fullmakt av dig...

223 Alf SusaegKenneth Flood...så att jag kunde gå och prata med dom...

224 Alf SusaegKenneth Flood …men Kenneth...

225 Alf SusaegKenneth Flood...det är jobbigt det här...

226 Alf SusaegKenneth Flood...men vi får ta det...

227 Alf SusaegKenneth Flood...men vi får ta det... …begrundar den uppseglande nya problematiken

228 Alf SusaegKenneth Flood …men så VAR det...

229 Alf SusaegKenneth Flood …men VÄNTA lite...

230 Alf SusaegKenneth Flood...eftersom du invänder...

231 Alf SusaegKenneth Flood...då får jag leta reda på den där fullmakten från april...

232 Alf SusaegKenneth Flood

233 Alf SusaegKenneth Flood …letar i underlaget…

234 Alf SusaegKenneth Flood …letar i underlaget…

235 Alf SusaegKenneth Flood …här… …letar i underlaget…

236 Alf SusaegKenneth Flood …här…

237 Alf SusaegKenneth Flood …Fullmakt den 8 april...jag läser slutet…

238 Alf SusaegKenneth Flood …Fullmakt den 8 april...jag läser slutet…

239 Alf SusaegKenneth Flood …mot bakgrunden ovan lämnas fullmakt till diakon Kenneth Flood…

240 Alf SusaegKenneth Flood …att hos Österåkers kommun för min räkning...Åkersberga 29 april 2004…

241 Alf SusaegKenneth Flood …och den här har du SJÄLV lämnat till kommunen...

242 Alf SusaegKenneth Flood …och den här har du SJÄLV lämnat till kommunen...

243 Alf SusaegKenneth Flood …och den här har du SJÄLV lämnat till kommunen...

244 Alf SusaegKenneth Flood …ja...

245 Alf SusaegKenneth Flood …ja...

246 Alf SusaegKenneth Flood …det där är inte handskrivet...det är maskinskrivet...

247 Alf SusaegKenneth Flood …men det första var handskrivet...

248 Alf SusaegKenneth Flood...som jag fick av dig när jag gick upp till kommunen...

249 Alf SusaegKenneth Flood...den har jag inte tagit med här...

250 …syftar på ”den ytterligare redogörelsen” i e-brevet 28 april 2008 Alf SusaegKenneth Flood...den har jag inte tagit med här...

251 Alf SusaegKenneth Flood...den har jag inte tagit med här...

252 Alf SusaegKenneth Flood...därefter skriver du SJÄLV under det HÄR dokumentet...

253 Alf SusaegKenneth Flood …syftar på brev från kyrkan till Österåkers kommun den 7 oktober 2004...därefter skriver du SJÄLV under det HÄR dokumentet...

254 ...därefter skriver du SJÄLV under det HÄR dokumentet... Alf SusaegKenneth Flood …KFs mobiltelefon ringer…

255 Alf SusaegKenneth Flood …KFs mobiltelefon ringer…

256 Alf SusaegKenneth Flood

257 Alf SusaegKenneth Flood Avsnitt 04 Bekräftelse ombudstillträde september 2003 Avsnitt 04 fortsätt bildspel

258 Alf SusaegKenneth Flood …efter mobilavslutningen…

259 Alf SusaegKenneth Flood …kan vi ta det då...

260 Alf SusaegKenneth Flood …Åkersberga 7 oktober skriver du så här...

261 Alf SusaegKenneth Flood...ett halvår EFTER den här fullmakten…

262 Alf SusaegKenneth Flood...ett halvår EFTER den här fullmakten… …syftar på kyrkans skriftliga fullmakt den 29 april 2004

263 Alf SusaegKenneth Flood...ett halvår EFTER den här fullmakten…

264 Alf SusaegKenneth Flood

265 Alf SusaegKenneth Flood Från slutet av september i fjol har jag som befullmäktigat...

266 Alf SusaegKenneth Flood …det STÅR ju här...

267 Alf SusaegKenneth Flood …det STÅR ju här...

268 Alf SusaegKenneth Flood Från SLUTET AV SEPTEMBER i fjol har jag som BEFULLMÄKTIGAT OMBUD…

269 Alf SusaegKenneth Flood …fört Alf Susaegs talan hos Österåkers kommun…

270 Alf SusaegKenneth Flood...och så står det så här…

271 Alf SusaegKenneth Flood...och så står det så här…

272 Alf SusaegKenneth Flood Då min uppfattning är…

273 Alf SusaegKenneth Flood …att den destruktiva utvecklingen av Alf Susaegs fall måste brytas ber jag att…

274 Alf SusaegKenneth Flood …undertecknat Kenneth Flood och Karl-Göran Linzander…

275 Alf SusaegKenneth Flood …undertecknat Kenneth Flood och Karl-Göran Linzander…

276 Alf SusaegKenneth Flood …jaa...

277 Alf SusaegKenneth Flood …men det här VISSTE ju du redan…

278 Alf SusaegKenneth Flood...det här är inget NYTT...

279 Alf SusaegKenneth Flood

280 Alf SusaegKenneth Flood …det var det brev som Karl-Göran och jag skickade till kommunen...

281 Alf SusaegKenneth Flood …javisst...

282 Alf SusaegKenneth Flood …och där står PRECIS…

283 Alf SusaegKenneth Flood …vad som FORTFARANDE gäller…

284 Alf SusaegKenneth Flood …mm...

285 Alf SusaegKenneth Flood

286 Alf Susaeg Kenneth Flood

287 Alf SusaegKenneth Flood

288 Alf SusaegKenneth Flood Avsnitt 05 Kyrkans brev oktober 2004 ”Vill inte röra om i grytan” Enighet om utvecklingen Kyrkans kraft Avsnitt 05 fortsätt bildspel

289 Alf SusaegKenneth Flood …men vad HÄNDE med det brevet…………

290 Alf SusaegKenneth Flood …men vad HÄNDE med det brevet………… …otydbart avsnitt

291 Alf SusaegKenneth Flood …men vad HÄNDE med det brevet………… …syftar på kyrkans brev till kommunen 7 oktober 2004 …otydbart avsnitt

292 Alf SusaegKenneth Flood …men vad HÄNDE med det brevet………… …syftar på kyrkans brev till kommunen 7 oktober 2004

293 Alf SusaegKenneth Flood …men vad HÄNDE med det brevet…………

294 Alf SusaegKenneth Flood …men...

295 Alf SusaegKenneth Flood …men... …suckar…

296 Alf SusaegKenneth Flood …Kenneth… vi VET ju vad det beror på...

297 Alf SusaegKenneth Flood...det beror ju på att dom inte vill röra om i grytan...som du säger…

298 Alf SusaegKenneth Flood …EXAKT...

299 Alf SusaegKenneth Flood...och att dom inte vill TA i det hela...

300 Alf SusaegKenneth Flood …just det...

301 Alf SusaegKenneth Flood …och om dom inte VILL det...

302 Alf SusaegKenneth Flood...måste KYRKAN i egenskap av ombud...

303 Alf SusaegKenneth Flood...och i sin ombudsroll...

304 Alf SusaegKenneth Flood...få ordning på det...

305 Alf SusaegKenneth Flood …det klarar inte vi...

306 Alf SusaegKenneth Flood …är väl klart att ni gör...

307 Alf SusaegKenneth Flood …näe...

308 Alf SusaegKenneth Flood …det är ju bara att använda kyrkan som institution...

309 Alf SusaegKenneth Flood …KYRKAN står ju BAKOM er…………

310 Alf SusaegKenneth Flood …otydbart avsnitt …KYRKAN står ju BAKOM er…………

311 Alf SusaegKenneth Flood …KYRKAN står ju BAKOM er…………

312 Alf SusaegKenneth Flood …det är ju fråga om...

313 Alf SusaegKenneth Flood …att använda den KRAFT som finns i kyrkan…

314 Alf SusaegKenneth Flood …och TALA OM för omvärlden VAD det här ÄR...

315 Alf SusaegKenneth Flood …kyrkans kraft är bön...

316 Alf SusaegKenneth Flood …och kyrkan är en INSTITUTION...

317 Alf SusaegKenneth Flood …ja...

318 Alf SusaegKenneth Flood …som är intimt knuten till makten och till jordelivet...

319 Alf SusaegKenneth Flood …det var så… en gång i världen...

320 Alf SusaegKenneth Flood Avsnitt 06 Därför kyrkan mitt ombud ”Dom tar livet av mig” Måste fram i ljuset Avsnitt 06 fortsätt bildspel

321 Alf SusaegKenneth Flood...det KYRKAN säger tas på allvar...

322 Alf SusaegKenneth Flood...det JAG säger struntar dom i...

323 Alf SusaegKenneth Flood...det är DÄRFÖR KYRKAN är mitt OMBUD...

324 Alf SusaegKenneth Flood …det VET du…

325 Alf SusaegKenneth Flood …mm…

326 Alf SusaegKenneth Flood …så inget snack om den saken är du snäll...

327 Alf SusaegKenneth Flood …då kommer vi på fel spår...

328 Alf SusaegKenneth Flood...om ni bara talar om för omvärlden...

329 Alf SusaegKenneth Flood …framför allt för kommunen…

330 Alf SusaegKenneth Flood …att ni tänker GÖRA det...

331 Alf SusaegKenneth Flood …att ni tänker GÖRA det... …syftar på att ÖPPET tala om det hela…

332 Alf SusaegKenneth Flood...tror jag räcker... …syftar på att ÖPPET tala om det hela…

333 Alf SusaegKenneth Flood...det är ju bara att tala om för kommunen att…

334 Alf SusaegKenneth Flood …NI KAN INTE HÅLLA PÅ SÅ HÄR...

335 Alf SusaegKenneth Flood...som jag sa i torsdags…

336 Alf SusaegKenneth Flood Ni kan för FAN inte hålla på så här!

337 Alf SusaegKenneth Flood...Kenneth...

338 Alf SusaegKenneth Flood NI TAR JU LIVET AV MIG!

339 Alf SusaegKenneth Flood …menar förstås kommunen och dom som står bakom...

340 Alf SusaegKenneth Flood DOM TAR LIVET AV MIG!

341 Alf SusaegKenneth Flood …och det är inte bara vi som vet det...

342 Alf SusaegKenneth Flood …näe...

343 Alf SusaegKenneth Flood …det är orättfärdigheter från A till Ö…

344 Alf SusaegKenneth Flood …det är orättfärdigheter från A till Ö…

345 Alf SusaegKenneth Flood …det är orättfärdigheter från A till Ö…

346 Alf SusaegKenneth Flood …det är orättfärdigheter från A till Ö…

347 Alf SusaegKenneth Flood …mm…

348 Alf SusaegKenneth Flood...titta på dom här bildspelen...

349 Alf SusaegKenneth Flood …i e-brevet jag skickade idag...

350 Alf SusaegKenneth Flood …i e-brevet jag skickade idag...

351 Alf SusaegKenneth Flood …i e-brevet jag skickade idag...

352 Alf SusaegKenneth Flood …det MÅSTE fram i ljuset…

353 Alf SusaegKenneth Flood …det som pågår i det TYSTA…

354 Alf SusaegKenneth Flood …i det här fallet…

355 Alf SusaegKenneth Flood

356 Alf SusaegKenneth Flood

357 Alf SusaegKenneth Flood Avsnitt 07 Syftet tiga ihjäl VEM påverkar…och VARFÖR Lagen gäller ÄVEN detta fall fortsätt bildspel

358 Alf SusaegKenneth Flood …så sent som i torsdags skulle du…

359 Alf SusaegKenneth Flood …gå på dom igen...

360 Alf SusaegKenneth Flood …och det finns ju ingen annan väg...

361 Alf SusaegKenneth Flood...för dom kan väl inte inbilla sig att komma undan...

362 Alf SusaegKenneth Flood...genom att bara sitta TYSTA...

363 Alf SusaegKenneth Flood …och OM dom tror det…eller är tillhållna att…

364 Alf SusaegKenneth Flood …sitta still i båten…

365 Alf SusaegKenneth Flood …måste det utredas VEM som påverkar det hela och…

366 Alf SusaegKenneth Flood …VARFÖR…

367 Alf SusaegKenneth Flood...det är ju bara SJÄLVKLARA saker jag skriver om här…

368 Alf SusaegKenneth Flood...det är ju bara SJÄLVKLARA saker jag skriver om här… …syftar på e-brevet till KF 28 april 2008

369 Alf SusaegKenneth Flood …exempelvis att svensk lag och rätt… …syftar på e-brevet till KF 28 april 2008

370 Alf SusaegKenneth Flood …gäller ÄVEN det här fallet… …syftar på e-brevet till KF 28 april 2008

371 Alf SusaegKenneth Flood Avsnitt 08 ”Inte brutit mot lag” Uppsjö exempel motsatsen Undanröjda bevis Skyddade brottslingar fortsätt bildspel

372 Alf SusaegKenneth Flood...när jag tjugohundra eller nånting…

373 Alf SusaegKenneth Flood …var på kommunen och pratade om din ekonomi...

374 Alf SusaegKenneth Flood …sa dom att vi har INTE brutit mot någon LAG...

375 Alf SusaegKenneth Flood …men Kenneth...

376 Alf SusaegKenneth Flood...du vet MYCKET väl...

377 Alf SusaegKenneth Flood …jag redovisat ETT exempel...

378 Alf SusaegKenneth Flood …och jag kan sätta mig en vecka eller två…

379 Alf SusaegKenneth Flood …eller vad det tar och göra i ordning alla…

380 Alf SusaegKenneth Flood...som visar vad FAN dom håller på med...

381 Alf SusaegKenneth Flood …exempelvis Norrgårdsvägen...

382 …där jag blev skadad av den hälsofarliga bostaden… Alf Susaeg Kenneth Flood

383 …där jag blev skadad av den hälsofarliga bostaden… …bilder från den s k KafkaCDn… Alf Susaeg Kenneth Flood

384 …bilder från den s k KafkaCDn… Alf Susaeg Kenneth Flood …där jag blev skadad av den hälsofarliga bostaden…

385

386

387 Jur kand Thorsten Sennton. Intervju Radio Stockholm 2002-06-11

388

389

390 ...och lyckades få fram ett domstolsbeslut om BEVISSÄKRING… Alf Susaeg Kenneth Flood

391 ...då röjer dom istället UNDAN bevisen... Alf Susaeg Kenneth Flood

392 ...och när jag frågade om dom gjort bevissäkringen… Alf Susaeg Kenneth Flood

393 …och hänvisade till Länsrätten… Alf Susaeg Kenneth Flood

394 …och att lägenheten skulle bevissäkras… Alf Susaeg Kenneth Flood

395 …INNAN den rubbades… Alf Susaeg Kenneth Flood

396 ...svarade enhetschefen som skötte mitt fall… Alf Susaeg Kenneth Flood

397 ”Nä…det finns inget sånt beslut i Länsrätten!" Alf Susaeg Kenneth Flood

398 Länsrättens domslut 2002-05-28 ”Nä…det finns inget sånt beslut i Länsrätten!" Alf Susaeg Kenneth Flood

399 Länsrättens domslut 2002-05-28 Enhetschefen Eva Gedins brottsliga utövning av tjänst den 11 juli 2002 ”Nä…det finns inget sånt beslut i Länsrätten!" Alf Susaeg Kenneth Flood

400 Länsrättens domslut 2002-05-28 Enhetschefen Eva Gedins brottsliga utövning av tjänst den 11 juli 2002 Alf Susaeg Kenneth Flood

401 Länsrättens domslut 2002-05-28 Enhetschefen Eva Gedins brottsliga utövning av tjänst den 11 juli 2002...vad är DET då... Alf Susaeg Kenneth Flood

402 Länsrättens domslut 2002-05-28...Kenneth... Enhetschefen Eva Gedins brottsliga utövning av tjänst den 11 juli 2002 Alf Susaeg Kenneth Flood

403 Länsrättens domslut 2002-05-28 …det är ju fel... Enhetschefen Eva Gedins brottsliga utövning av tjänst den 11 juli 2002 Alf Susaeg Kenneth Flood

404 Länsrättens domslut 2002-05-28 …FEL... Enhetschefen Eva Gedins brottsliga utövning av tjänst den 11 juli 2002 Alf Susaeg Kenneth Flood

405 Länsrättens domslut 2002-05-28 …ja... Enhetschefen Eva Gedins brottsliga utövning av tjänst den 11 juli 2002 Alf Susaeg Kenneth Flood

406 Länsrättens domslut 2002-05-28 …det är BROTTSLIGT! Enhetschefen Eva Gedins brottsliga utövning av tjänst den 11 juli 2002 Alf Susaeg Kenneth Flood

407 Länsrättens domslut 2002-05-28 Kenneth Flood …ja... Enhetschefen Eva Gedins brottsliga utövning av tjänst den 11 juli 2002 Alf Susaeg Kenneth Flood

408 Länsrättens domslut 2002-05-28 …GROVT tjänstefel… Enhetschefen Eva Gedins brottsliga utövning av tjänst den 11 juli 2002 Alf Susaeg Kenneth Flood

409 Länsrättens domslut 2002-05-28 …till att börja med… Enhetschefen Eva Gedins brottsliga utövning av tjänst den 11 juli 2002 Alf Susaeg Kenneth Flood

410 Länsrättens domslut 2002-05-28 …ja... Enhetschefen Eva Gedins brottsliga utövning av tjänst den 11 juli 2002 Alf Susaeg Kenneth Flood

411 Länsrättens domslut 2002-05-28 Enhetschefen Eva Gedins brottsliga utövning av tjänst den 11 juli 2002 …det är FÄNGELSE för sånt Kenneth... Alf Susaeg Kenneth Flood

412 …det är FÄNGELSE för sånt Kenneth... Alf Susaeg Kenneth Flood

413 …det är FÄNGELSE för sånt Kenneth... Alf Susaeg Kenneth Flood

414 …inte bara fråga om ”fel”... Alf Susaeg Kenneth Flood

415 ...det är klart att det är BROTTSLIGT... Alf Susaeg Kenneth Flood

416 …naturligtvis… Alf Susaeg Kenneth Flood

417 …men… Alf Susaeg Kenneth Flood

418 …dom är SKYDDADE Alf Susaeg Kenneth Flood

419 …DET är problemet... Alf Susaeg Kenneth Flood

420 …och DÄRFÖR vi har bekymmer...idag… Alf Susaeg Kenneth Flood

421 …mm... Alf Susaeg Kenneth Flood

422

423 Alf SusaegKenneth Flood Avsnitt 09 CD-erbjudandet upprepas ”Finansiera tillvaron…tills det…” Underlaget försvinner inte Kyrkan all väsentlig info Kyrkan måste följa lag ”OTROLIGT svårt att rätta till…” Förändrar inget…i SAK fortsätt bildspel

424 Alf SusaegKenneth Flood …det här med bredband...och bränna skivor...

425 Alf SusaegKenneth Flood...är du intresserad av det...

426 Alf SusaegKenneth Flood …begrundar några sekunder…

427 Alf SusaegKenneth Flood

428 Alf SusaegKenneth Flood …Kenneth... jag vet inte hur du och ni tänker…

429 Alf SusaegKenneth Flood …jag hör på ett ungefär...

430 Alf SusaegKenneth Flood …ja...

431 Alf SusaegKenneth Flood …men det betyder inte att det FÖRSVINNER...

432 Alf SusaegKenneth Flood...det som ligger UNDER...

433 Alf SusaegKenneth Flood …det är ju ett sätt för dig att finansiera din tillvaro...tills det...

434 Alf SusaegKenneth Flood …finansiera min tillvaro...

435 Alf SusaegKenneth Flood …ja…

436 Alf SusaegKenneth Flood …men snälla Kenneth...

437 Alf SusaegKenneth Flood …du och ni sitter inne med ALL väsentlig information som har med kommunen att göra…

438 Alf SusaegKenneth Flood...ända sedan 2003...

439 Alf SusaegKenneth Flood …det får du och ni FÖR JÄVELEN reda ut...

440 Alf SusaegKenneth Flood...det går ju inte att bara hoppa av det här tåget…

441 Alf SusaegKenneth Flood...det GÅR inte…

442 Alf SusaegKenneth Flood …kyrkan MÅSTE hjälpa till och reda ut SAKFRÅGORNA!

443 Alf SusaegKenneth Flood …vi har gjort bedömningen att det här är OTROLIGT svårt att rätta till...

444 Alf SusaegKenneth Flood...ni har gjort BEDÖMNINGEN...

445 Alf SusaegKenneth Flood...men det ändrar väl för FAGERLUND ingenting…i SAK...

446 Alf SusaegKenneth Flood Avsnitt 10 Två kraftfulla metoder Berätta öppet och offentligt Myndigheterna lyssnar Fråga om kyrkans VILJA fortsätt bildspel

447 Alf SusaegKenneth Flood …det finns två kraftfulla hjälpmedel...

448 Alf SusaegKenneth Flood …ja...

449 Alf SusaegKenneth Flood …det vet ju du...

450 Alf SusaegKenneth Flood …myndigheterna som kommer att LYSSNA…

451 Alf SusaegKenneth Flood …om NI talar om hur allt ligger till...

452 Alf SusaegKenneth Flood …vem ska man skicka det till...

453 Alf SusaegKenneth Flood …finns flera möjligheter...

454 Alf SusaegKenneth Flood …säg en...

455 Alf SusaegKenneth Flood …JO är en...JK en…

456 Alf SusaegKenneth Flood

457 Alf SusaegKenneth Flood...det andra är att öppet och offentligt BERÄTTA...

458 Alf SusaegKenneth Flood …och det är bara fråga om VILJA...

459 Alf SusaegKenneth Flood...från din och er sida...

460 Alf SusaegKenneth Flood Avsnitt 11 Börja lokalt Kyrkan måste visa ansvar* Om reportage ”i morgon”? En utväg * Jfr K-G Linzanders ansvarsbekräftelse 2004-11-03 fortsätt bildspel

461 Alf SusaegKenneth Flood …BERÄTTA hur det ÄR...

462 Alf SusaegKenneth Flood …börja i nån lokaltidning...

463 Alf SusaegKenneth Flood...eller Österåkerstidningen...

464 Alf SusaegKenneth Flood...eller Österåkerstidningen... …församlingens egen lokala tidning…

465 Alf SusaegKenneth Flood...det går i alla fall inte att TIGA ihjäl…

466 Alf SusaegKenneth Flood …den saken är klar…

467 Alf SusaegKenneth Flood …kyrkan MÅSTE ta sitt ansvar…och i vart fall TALA om det här…

468 Alf SusaegKenneth Flood …och det VET du och ni redan…

469 Alf SusaegKenneth Flood …mm…

470 Alf SusaegKenneth Flood ….säg så här...

471 Alf SusaegKenneth Flood …OM…det vore så att i morgon…den 29 april 2008…

472 Alf SusaegKenneth Flood …kommer ett stort reportage om det här fallet…

473 Alf SusaegKenneth Flood …i dagstidningarna, Aktuellt, Rapport, TV4 och så vidare...

474 Alf SusaegKenneth Flood...vad tror du skulle hända...

475 Alf SusaegKenneth Flood...tror du Österåkers kommun…som nu…

476 Alf SusaegKenneth Flood …skulle sitta med armarna i kors...

477 Alf SusaegKenneth Flood …näe…det skulle dom INTE göra...

478 Alf SusaegKenneth Flood …naturligtvis inte...

479 Alf SusaegKenneth Flood...vilket betyder att det ÄR en utväg…

480 Alf SusaegKenneth Flood Avsnitt 12 Så länge dom tror ”Lagen på sin sida” De stulna domstolsbevisen Ingela Gardner i Högsta domstolen…om det stulna bevismaterialet Viktigaste fråga idag fortsätt bildspel

481 Alf SusaegKenneth Flood …så länge Ingela Gardner&Co TROR…

482 Alf SusaegKenneth Flood …att dom kommer undan genom att TIGA...

483 Alf SusaegKenneth Flood...kommer dom att hålla sig till den strategien…

484 Alf SusaegKenneth Flood …men dom anser att dom har LAGEN på SIN sida...

485 …vabra…då kan dom ju BÖRJA med att… Alf Susaeg Kenneth Flood

486 ÖPPET berätta om dom Alf Susaeg Kenneth Flood

487 Alf Susaeg Kenneth Flood STULNA domstolsbevisen

488 Alf Susaeg Kenneth Flood

489 Alf Susaeg Kenneth Flood utdrag ur samlingsdokumentet ”A.doc” STULNA domstolsbevisen

490 Alf Susaeg Kenneth Flood STULNA domstolsbevisen

491

492 Alf SusaegKenneth Flood STULNA domstolsbevisen

493 …i Högsta domstolens mögelskademål T4882-95… …i Högsta domstolens mögelskademål T4882-95… Alf Susaeg Kenneth Flood

494 …som TJÄNSTEMÄN hos Österåkers kommun STAL …som TJÄNSTEMÄN hos Österåkers kommun STAL Alf Susaeg Kenneth Flood

495 …vid INBROTT …vid INBROTT Alf Susaeg Kenneth Flood

496 …i min BOSTAD Alf Susaeg Kenneth Flood

497 …hösten 2002… Alf Susaeg Kenneth Flood

498 Alf Susaeg Kenneth Flood …”omhändertagna”… som ni skrev… …”omhändertagna”… som ni skrev…

499 Alf Susaeg Kenneth Flood …”omhändertagna”… som ni skrev… …”omhändertagna”… som ni skrev…

500 Alf Susaeg Kenneth Flood …”omhändertagna”… som ni skrev… …”omhändertagna”… som ni skrev…

501 Alf Susaeg Kenneth Flood …”omhändertagna”… som ni skrev… …”omhändertagna”… som ni skrev…

502 …”omhändertagna”… som ni skrev… …”omhändertagna”… som ni skrev… Alf Susaeg Kenneth Flood

503 …då kan ju Ingela Gardner börja med att BERÄTTA för… Alf Susaeg Kenneth Flood

504 Alf Susaeg Kenneth Flood HÖGSTA DOMSTOLEN

505 Alf Susaeg Kenneth Flood HÖGSTA DOMSTOLEN

506 Alf Susaeg Kenneth Flood

507 Alf Susaeg Kenneth Flood …VAR…

508 Alf Susaeg Kenneth Flood …dom stulna bevisen…

509 Alf Susaeg Kenneth Flood …ÄR…

510 Alf Susaeg Kenneth Flood …i den här PREJUDICERANDE rättssaken…

511 Alf Susaeg Kenneth Flood …i den här PREJUDICERANDE rättssaken…

512 Kenneth Flood …i den här PREJUDICERANDE rättssaken… Alf Susaeg

513 Kenneth Flood

514 ...Kenneth… Alf Susaeg Kenneth Flood

515 …du VET att Ingela Gardner är så GRAVT insyltad i det här… Alf Susaeg Kenneth Flood

516 …att hon inte har en chans i VÄRLDEN att komma undan... Alf Susaeg Kenneth Flood

517 …vid en SERIÖS utredning... Alf Susaeg Kenneth Flood

518 …det är BARA det det är fråga om…idag… Alf Susaeg Kenneth Flood

519 …men det behöver jag inte argumentera om för DIG... Alf Susaeg Kenneth Flood

520 …nä… Alf Susaeg Kenneth Flood

521 …för du vet att det är precis BARA det det är fråga om... Alf Susaeg Kenneth Flood

522 ...mm... Alf Susaeg Kenneth Flood

523 Alf Susaeg Avsnitt 13 ”Måste ta tag i det hela” ”Han kommer inte att tro mig” fortsätt bildspel Kenneth Flood

524 Alf Susaeg …det är som du själv sa... Kenneth Flood

525 Alf Susaeg...man måste TA TAG I det hela... Kenneth Flood

526 Alf Susaeg …mm… Kenneth Flood

527 Alf Susaeg …Kenneth...när vi skulle tala med Jan Bonander för några månader sedan… Kenneth Flood

528 Alf Susaeg...när vi skulle träffa honom…sa du till mig… Kenneth Flood

529 Alf SusaegKenneth Flood Han kommer inte att tro mig om jag berättar hur du har behandlats! Kenneth Flood

530 Alf Susaeg …just det... Kenneth Flood

531 Alf Susaeg …EXAKT så sa du... Kenneth Flood

532 Alf Susaeg …ja... Kenneth Flood

533 Alf Susaeg...en mycket bra sammanfattning… Kenneth Flood

534 Alf Susaeg... så få ord… och så träffande… Kenneth Flood

535 Alf Susaeg Avsnitt 14 ”Följer lagen till punkt…” Samma visa år efter år… fortsätt bildspel Kenneth Flood

536 Alf Susaeg …kommunen säger vi följer lagen till punkt och pricka… Kenneth Flood

537 Alf Susaeg...har du sagt det… till mig... Kenneth Flood

538 Alf Susaeg …ja... Kenneth Flood

539 Alf Susaeg …hur många GÅNGER har du sagt det… Kenneth Flood

540 Alf Susaeg …dom säger till mig att dom följer lagen till punkt och pricka… Kenneth Flood

541 Alf Susaeg …har inte du sagt JUST DET…till mig? Kenneth Flood

542 Alf Susaeg …jo... Kenneth Flood

543 Alf Susaeg …du har sagt det jämt...jämt...jämt... Kenneth Flood

544 Alf Susaeg …jag får höra det JÄMT... Kenneth Flood

545 Alf Susaeg Avsnitt 15 Ljuger, bedrar, grova brott Extrema ansträngningar att tillrättalägga Uppsjö helveten Det frustrerande dokumentationsarbetet fortsätt bildspel Kenneth Flood

546 Alf Susaeg...du har skrivit det också... Kenneth Flood

547 Alf Susaeg...att dom följer lagen till punkt och pricka... Kenneth Flood

548 Alf Susaeg...och då visar jag ETT exempel där dom INTE följer lagen... Kenneth Flood

549 Alf Susaeg...och jag har en uppsjö andra exempel... Kenneth Flood

550 Alf Susaeg...på hur dom ljuger och bluffar och bågar… Kenneth Flood

551 Alf Susaeg...och begår grova brott... Kenneth Flood

552 Alf Susaeg...var snäll titta på...jag tror det var bilaga N... Kenneth Flood

553 Alf Susaeg...var snäll titta på...jag tror det var bilaga N... …syftar på bilaga till e-brevet till KF den 28 april 2008 Kenneth Flood

554 Alf Susaeg...hur LITE det behövs för att LJUGA... Kenneth Flood …syftar på bilaga till e-brevet till KF den 28 april 2008

555 Alf Susaeg...och jämför med den EXTREMA ansträngning… Kenneth Flood

556 Alf Susaeg...som krävs för att vrida TILLRÄTTA... Kenneth Flood

557 Alf Susaeg...det har jag gjort ett bildspel om...med som jag hoppas… Kenneth Flood

558 Alf Susaeg …en tankeställare… Kenneth Flood

559 Alf Susaeg …en tankeställare… Kenneth Flood

560 Alf Susaeg …en tankeställare… Kenneth Flood

561 Alf Susaeg ”Jag behöver bara ljuga så är saken klar" Kenneth Flood

562 Alf Susaeg …mm… Kenneth Flood

563 Alf Susaeg …men den som ska RÄTTA TILL...vad har han att göra… Kenneth Flood

564 Alf Susaeg HAN HAR ETT HELVETE! Kenneth Flood

565 Alf Susaeg Kenneth Flood

566 Alf Susaeg...och jag har en UPPSJÖ såna helveten… Kenneth Flood

567 Alf Susaeg …som du vet... Kenneth Flood

568 Alf Susaeg …mm... Kenneth Flood

569 Alf Susaeg …kan du HÅLLA MED om att det faktiskt ÄR så... Kenneth Flood

570 Alf Susaeg …ja det är klart... Kenneth Flood

571 Alf Susaeg begrundar det frustrerande dokumentationsarbetet Kenneth Flood

572 Alf SusaegKenneth Flood …vet du vad bland det värsta är… Kenneth Flood

573 Alf Susaeg …nä… Kenneth Flood

574 Alf Susaeg …det här FÖRBANNADE jobbet… Kenneth Flood

575 Alf Susaeg …att dokumentera allt… Kenneth Flood

576 Alf Susaeg …till och med våra möten… Kenneth Flood

577 Alf Susaeg …det är för JÄVLIGT… Kenneth Flood

578 Alf Susaeg …helt enkelt… Kenneth Flood

579 Alf Susaeg …mm… Kenneth Flood

580 Alf Susaeg Kenneth Flood Sisyfosarbetet

581 Alf Susaeg Kenneth Flood Sisyfosarbetet klicka

582 Alf Susaeg Avsnitt 16 ”Sitter stadigt…” ”Krävs väldigt radikala åtgärder” Inte åkallat våra vänner Kyrkans symboler Mäktigare än ”Wallenbergs gånger tusen” ”Livet är inte rättvist” fortsätt bildspel Kenneth Flood

583 Alf Susaeg …därför menar jag... Kenneth Flood

584 Alf Susaeg …men det förtar ju inte fakta... Kenneth Flood

585 Alf Susaeg...att folk sitter på sin stol… Kenneth Flood

586 Alf Susaeg …och vill inte röra på sig allt för mycket… Kenneth Flood

587 Alf Susaeg...för det blir obekvämt... Kenneth Flood

588 Alf Susaeg...och för att göra det obekvämt för en person… Kenneth Flood

589 Alf Susaeg...som sitter stadigt på sin stol… Kenneth Flood

590 Alf Susaeg...krävs VÄLDIGT radikala åtgärder... Kenneth Flood

591 Alf Susaeg …nä... Kenneth Flood

592 Alf Susaeg …det gör det ju... Kenneth Flood

593 Alf Susaeg...jag säger NEJ... Kenneth Flood

594 Alf Susaeg...och vet du varför... Kenneth Flood

595 Alf Susaeg...nä... Kenneth Flood

596 Alf Susaeg...kyrkan har FORTFARANDE inte… Kenneth Flood

597 Alf Susaeg...åkallat VÅRA vänner... Kenneth Flood

598 Alf Susaeg Kenneth Flood

599 Alf Susaeg …dröjer… Kenneth Flood

600 Alf Susaeg Kenneth Flood

601 Alf Susaeg …hallå... Kenneth Flood

602 Alf Susaeg...ni har INTE gjort det... Kenneth Flood

603 Alf Susaeg …hur menar du... Kenneth Flood

604 Alf Susaeg …det jag har sagt HELA tiden... Kenneth Flood

605 Alf Susaeg...VI har VÄNNER som är mäktigare… Kenneth Flood

606 Alf Susaeg...än Wallenbergs GÅNGER TUSEN... Kenneth Flood

607 Alf Susaeg...Ljus och Öppenhet… Kenneth Flood

608 Alf Susaeg …kyrkans symboler... Kenneth Flood

609 Alf Susaeg Kenneth Flood

610 Alf Susaeg …dröjer igen… Kenneth Flood

611 Alf Susaeg Kenneth Flood

612 Alf Susaeg …är inte kyrkans symboler ljus och öppenhet... Kenneth Flood

613 Alf Susaeg...bland andra... Kenneth Flood

614 Alf Susaeg Kenneth Flood

615 Alf Susaeg …svarar inte… Kenneth Flood

616 Alf Susaeg Kenneth Flood

617 Alf Susaeg …du tvekar... Kenneth Flood

618 Alf Susaeg Kenneth Flood

619 Alf Susaeg …det är svåra ord... Kenneth Flood

620 Alf Susaeg Kenneth Flood

621 Alf Susaeg …men jag kan säga så här... Kenneth Flood

622 Alf Susaeg...livet är inte rättvist... Kenneth Flood

623 Alf Susaeg Kenneth Flood

624 Alf Susaeg …VA... Kenneth Flood

625 Alf Susaeg …livet är INTE rättvist... Kenneth Flood

626 Alf Susaeg Kenneth Flood …kort paus…begrundar det överraskande svaret…

627 Alf Susaeg Kenneth Flood

628 Alf Susaeg …det vet vi väl... Kenneth Flood

629 Alf Susaeg …men VAD… Kenneth Flood

630 Alf Susaeg …har DET… Kenneth Flood

631 Alf Susaeg …med våra SAKFRÅGOR …att göra... Kenneth Flood

632 Alf Susaeg …kyrkans huvuduppgift är att man kan få komma till kyrkan… Kenneth Flood

633 Alf Susaeg …och ventilera sin situation... Kenneth Flood

634 Alf Susaeg …begrundar vändningen… Kenneth Flood

635 Alf Susaeg …men Kenneth… Kenneth Flood

636 Alf Susaeg …det är kyrkans uppgift... Kenneth Flood

637 Alf Susaeg …kyrkan är ju inte ISOLERAD… Kenneth Flood

638 Alf Susaeg …från VERKLIGHETEN... Kenneth Flood

639 Alf Susaeg ……………… …otydbart avsnitt… Kenneth Flood

640 Alf Susaeg …men... Kenneth Flood

641 Alf Susaeg...en av dom största egendomsägarna är… Kenneth Flood

642 Alf Susaeg Kenneth Flood Här hade bandspelaren stannat

643 Alf Susaeg Här hade bandspelaren stannat Kenneth Flood Kompletterande anteckningar

644 Alf Susaeg Kenneth Flood Kompletterande anteckningar

645

646


Ladda ner ppt "Möte hos Svenska kyrkan Möte hos Svenska kyrkan Möte hos."

Liknande presentationer


Google-annonser