Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KÄLLKRITIK.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KÄLLKRITIK."— Presentationens avskrift:

1 KÄLLKRITIK

2 Varför ska vi hålla på med källkritik?

3 E C A Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra enkla reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen. Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med enkla omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet. Eleven kan med säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med nyanserade omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet.

4 Hur kan vi veta något om det förflutna?

5 Vad är en källa?

6 Vad är en källa? En källa är något som ger oss information om vad som hänt förr i tiden.

7 Vad är en källa? En källa är något som ger oss information om vad som hänt förr i tiden.

8 Ingen källa kan värderas i sig själv
(dess inneboende egenskaper eller kvaliteter). Källan värderas alltid i relation till något – till den frågeställning och det historiska sammanhang som är aktuellt.

9 Allt handlar om frågan Därför kan exempelvis Wikipedia vara en utmärkt källa om frågan är “hur ser representationen av kvinnor ut i Wikipediaartiklar?” Men inte om frågan är “hur startade franska revolutionen?”

10 Källor och litteratur Inom historia gör man skillnad på historisk litteratur och historiska källor Litteratur (eller bearbetningar) bygger på källor och/eller annan litteratur. Det kan vara t.ex. en avhandling, en historiebok eller en vetenskaplig artikel.

11 Källor och litteratur Er historiebok kan användas både som källa och litteratur, det beror på frågan som ställs. Källa: ”Hur porträtteras arbetarklassen i svenska historieböcker?” Litteratur: ”Hur startade franska revolutionen?”

12 Historiska källor Man tittar på fyra olika kriterier för att ta reda på om källorna är trovärdiga eller inte

13 Historiska källor Man tittar på fyra olika kriterier för att ta reda på om källorna är trovärdiga eller inte Är källan äkta eller falsk? Vilka andra källor är källan beroende av? Berättar källan om något som har hänt nyss i tid eller för länge sedan? Är källan vinklad eller inte vinklad? Vilken tendens har den?

14 Ädelostkriterierna En trovärdig källa ska vara: Äkta Oberoende Samtida
Tendensfri

15 Ädelostkriterierna En trovärdig källa ska vara: Äkta Oberoende Samtida
Tendensfri

16 Men det beror återigen så klart på vilken fråga vi ställer!

17 ÖVNINGSUPPGIFT KÄLLKRITIK
1. Gå in på frokenhamberger.wikispaces.com 2. Gå till sidan “Revolutioner, demokrati och industrialisering” 3. Hitta länkarna längt ner på sidan som heter “Uppgift: Källkritik” och “Källor till uppgiften”. 4. Läs och svara på uppgiften i skriftlig form. Samarbeta och diskutera med varandra i grupperna (som jag delar in er i). Vi fortsätter med uppgiften nästa lektion (då den ska in).


Ladda ner ppt "KÄLLKRITIK."

Liknande presentationer


Google-annonser