Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ATT HJÄLPA GER GLÄDJE 2015, 1 Röda Korsets principer 50 år Rödakors- och rödahalvmånerörelsens principers historia.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ATT HJÄLPA GER GLÄDJE 2015, 1 Röda Korsets principer 50 år Rödakors- och rödahalvmånerörelsens principers historia."— Presentationens avskrift:

1 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE 2015, 1 Röda Korsets principer 50 år Rödakors- och rödahalvmånerörelsens principers historia

2 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE 2015, 2 Presentationens innehåll Kuva: Jani Rutanen

3 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE 2015, 3 Grundprincipernas skapande 1875 Den schweiziska juristen Gustave Moynier föreslog att Röda Korset ska följa fyra grundprinciper i sin verksamhet: 1. Förutsägelse = att förbereda sig på förhand 2. Gemensamt ansvar = kontakter och hjälp mellan de nationella föreningarna 3. Centraliserande = bara en nationell förening per land 4. Ömsesidighet = att hjälpa skadade av olika parter oberoende av nationalitet

4 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE 2015, 4 Grundprincipernas skapande 1921 De fyra grundprinciperna bifogades till Internationella Rödakorskommitténs (ICRC) stadgar: Rättvisa Politisk, religiös och ekonomisk opartiskhet Rörelsens universalitet Medlemmars jämlikhet

5 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE 2015, 5 Grundprincipernas skapande 1946 Ligans styrelse bekräftade de fyra grundprinciperna från 1921. Dessa kompletterades med 13 andra principer och 6 tillämpningsanvisningar. Dessa principer är kända som Oxford principerna.

6 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE 2015, 6 Grundprincipernas skapande 1955 Den schweiziska juristen Jean Pictet som hade specialiserat sig på humanitär rätt definierade och analyserade alla värderingar som styr rörelsens verksamhet. Han skrev in 17 principer i två grupper: a)Grundprinciper som definierar grunden för rörelsens existens, inspirerar till att handla och har inverkan på all verksamhet b)Organisationsprinciper som beskriver rörelsens struktur och hur den fungerar

7 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE 2015, 7 Grundprincipernas skapande 1965 Rörelsens nuvarande sju grundprinciper godkändes enigt vid Röda Korsets internationell konferens år 1965 Samtidigt beslöts att man läser principerna festligt vid öppnandet av varje konferens

8 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE 2015, 8 Grundprincipernas skapande 1986 Röda Korsets 25. internationella konferens i Geneve bekräftade principernas viktighet ytterligare genom att bifoga dessa till rörelsens stadgar Samtidigt preciserades formuleringen följandevis

9 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE 2015, 9 De sju grundprinciperna

10 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE 2015, 10 Röda Korset som skapades ur viljan att utan åtskillnad bistå dem som sårats på slagfältet, arbetar internationellt och nationellt för att i varje läge förhindra och lindra mänskligt lidande Dess mål är att skydda liv och hälsa och att skapa respekt för människovärdet Röda Korset främjar ömsesidig förståelse och vänskap, samarbete och varaktig fred mellan alla folk Humanitet Bild: ICRC

11 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE 2015, 11 Opartiskhet Röda Korset gör ingen åtskillnad mellan nationalitet, raser, religioner, samhälls­ställning eller politiska åsikter Det arbetar uteslutande för att lindra människors lidande och därvid i första hand hjälpa de mest nödställda Bild: Ibrahim Malla/IFRC

12 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE 2015, 12 Neutralitet För att bevara allas förtroende avstår Röda Korset från att delta i fientligheter eller att vid något tillfälle ta ställning vid meningsskiljaktigheter i fråga om politik, ideologi, religion eller ras Bild: Joonas Brandt

13 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE 2015, 13 Röda Korset är självständigt Även om de nationella rödakorsföreningarna är statsmakternas medhjälpare på det humanitära området och var och en är underställd sitt lands lagar, ska de behålla en oavhängighet som tillåter dem att alltid handla i enlighet med Röda Korsets principer Självständighet Bild: ICRC

14 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE 2015, 14 Röda Korset är en organisation som frivilligt och osjälviskt ger hjälp Frivillighet Bild: Jani Rutanen

15 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE 2015, 15 I varje land kan endast finnas en rödakors- eller rödahalvmåneförening Den ska vara öppen för alla och dess humanitära verksamhet ska omfatta hela landet Enhet Bild: Alejandro Lorenzo

16 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE 2015, 16 Röda Korset är en världsomfattande organisation inom vilken alla nationella rödakorsföreningar har samma rättigheter och skyldigheter att bistå varandra Universalitet Bild: Marko Kokic/ICRC


Ladda ner ppt "ATT HJÄLPA GER GLÄDJE 2015, 1 Röda Korsets principer 50 år Rödakors- och rödahalvmånerörelsens principers historia."

Liknande presentationer


Google-annonser