Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fysikaliska grunder. Fysik Fysik (från grekiska φυσικός eller physikos, "naturlig") är vetenskapen om naturen i dess vidaste bemärkelse. Film! https://www.youtube.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fysikaliska grunder. Fysik Fysik (från grekiska φυσικός eller physikos, "naturlig") är vetenskapen om naturen i dess vidaste bemärkelse. Film! https://www.youtube."— Presentationens avskrift:

1 Fysikaliska grunder

2 Fysik Fysik (från grekiska φυσικός eller physikos, "naturlig") är vetenskapen om naturen i dess vidaste bemärkelse. Film! https://www.youtube. com/watch?v=Gi- ItrJISQE Fysiken handlar om de beståndsdelar som bygger upp universum, de fundamentala krafter som verkar mellan dessa beståndsdelar, och de resultat som dessa krafter ger.

3 Atomens uppbyggnad ca 10 -10 m ca 10 -15 m NamnSymbolBeteckningLaddning Protonpp+1 Neutronnn0 Elektronee

4 Skala

5 Begreppet jon Jon En jon är en atom eller molekyl som har fler eller färre elektroner än protoner. Joner har en nettoladdning. Joner är reaktiva och kan skada vävnad neutral atom jon

6 Beteckningar inom kärnfysik A = masstal = antalet protoner + antalet neutroner Allmänt: antalet protoner + antalet neutroner antalet protoner X = grundämnets kemiska beteckning N = neutrontal = antalet neutroner Z = atomnummer = antalet protoner antalet neutroner

7 Exempel på isotoper vanligt vätetungt väte (Deuterium) tretungt väte (Tritium) Isotoper av väte

8 Stabilitet och kärnans storlek Antalet protoner avgör hur stor andel neutroner som behövs för att kärnan skall vara stabil. N = Z Z = antal protoner N = antal neutroner stabila kärnor

9 Sönderfall  - sönderfall (partikelstrålning)  - sönderfall (partikelstrålning)  - sönderfall (foton, elektromagnetisk strålning)

10 Alfasönderfall Sönderfall som resulterar i att en alfapartikel sänds ut kallas alfasönderfall. Vad är  för partikel? Antag att antalet neutroner och antalet protoner inte förändras vid sönderfallet. 86 – 84=2 2 protoner 222 – 218=4 4 – 2=2 neutroner.  är en heliumkärna: ex)

11 Beta- och gammasönderfall Betasönderfall är en elektron eller positron som sänds ut från atomkärnan (partikelstrålning) Gammasönderfall är en foton som sänds ut från atomkärnan, sker i samband med alfa- eller betasönderfall (elektromagnetisk strålning)

12 Genomträngningsförmåga    hudens hornlager aluminiumbetongbly Gammastrålning har ingen maximal räckvidd, men dess intensitet dämpas vid passage genom materia. Bly ger kraftig dämpning.

13 Räckvidd i luft figuren är ej skalenlig Några centimeter Några meter Några hundra meter    Gammastrålning har ingen maximal räckvidd, men dess intensitet dämpas vid passage genom materia.

14 Aktivitet Ett ämnes aktivitet bestäms av antalet sönderfall per sekund. (1 Becquerel (Bq) = 1 sönderfall per sekund) Aktivitet när mätningen börjar, t=0 t 0 Aktiviteten har sjunkit till hälften av t = = halveringstiden

15 Aktivitet: matematisk beskrivning, där är sönderfallskonstanten är aktiviteten vid tiden är halveringstiden t 0

16 Halveringstid Halveringstid är den tid det tar för ett preparat att halvera sin aktivitet. Antal halveringstider Aktivitet 0100% 150% 225% 312.5% 46.25% 53.125%

17 Seriesönderfall

18 Dos och dosrat Dos = absorberad energi per kg vävnad, J/kg, benämns sievert (Sv). Vanligen används millisievert (mSv) eller mikrosievert (µSv) Dosrat = dos per tidsenhet, t.ex. µSv/h Dosrat kan mätas Instrumentet visar miljödosekvivalentrat Effektiv dos = är ett mått på skaderisken, anges som sievert.

19 Punktformig källa: Fördubbling av avståndet ger en fjärdedels dosrat Dosratens avtagande med avståndet

20 Vår strålmiljö Stråldos till en genomsnittlig svensk – 3,0 mSv/år Genomsnittlig radonhalt inomhus: 83 Bq/m³ Radon inomhus 0,8 mSv/år Kosmisk stråln. 0,3 mSv/år Mark o. byggnads-matrl 0,6 mSv/år Medicinsk undersökn. 0,9 mSv/år 40 K i kroppen 0,2 mSv/årÖvrigt (kärnkraft, kärnvapen och Tjernobyl) 0,02 mSv/år Mat 0,2 mSv/år


Ladda ner ppt "Fysikaliska grunder. Fysik Fysik (från grekiska φυσικός eller physikos, "naturlig") är vetenskapen om naturen i dess vidaste bemärkelse. Film! https://www.youtube."

Liknande presentationer


Google-annonser