Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fysikaliska grunder.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fysikaliska grunder."— Presentationens avskrift:

1 Fysikaliska grunder

2 Fysik Film! https://www.youtube.com/watch?v=Gi-ItrJISQE
Fysik (från grekiska φυσικός eller physikos, "naturlig") är vetenskapen om naturen i dess vidaste bemärkelse. Fysiken handlar om de beståndsdelar som bygger upp universum, de fundamentala krafter som verkar mellan dessa beståndsdelar, och de resultat som dessa krafter ger. Film! https://www.youtube.com/watch?v=Gi-ItrJISQE

3 Atomens uppbyggnad Namn Symbol Beteckning Laddning Proton p +1 Neutron
Elektron e -1 ca m ca m

4 Skala

5 Begreppet jon Jon En jon är en atom eller molekyl som har fler eller färre elektroner än protoner. Joner har en nettoladdning. Joner är reaktiva och kan skada vävnad jon neutral atom

6 Beteckningar inom kärnfysik
antalet protoner + antalet neutroner antalet neutroner antalet protoner Allmänt: X = grundämnets kemiska beteckning Z = atomnummer = antalet protoner N = neutrontal = antalet neutroner A = masstal = antalet protoner + antalet neutroner

7 tretungt väte (Tritium)
Exempel på isotoper Isotoper av väte vanligt väte tungt väte (Deuterium) tretungt väte (Tritium)

8 Stabilitet och kärnans storlek
N = Z Z = antal protoner N = antal neutroner Antalet protoner avgör hur stor andel neutroner som behövs för att kärnan skall vara stabil. stabila kärnor

9 Sönderfall  - sönderfall (partikelstrålning)
 - sönderfall (foton, elektromagnetisk strålning)

10 Alfasönderfall Sönderfall som resulterar i att en alfapartikel sänds ut kallas alfasönderfall. ex) Vad är  för partikel? Antag att antalet neutroner och antalet protoner inte förändras vid sönderfallet. 86 – 84= protoner  är en heliumkärna: 222 – 218=4 4 – 2=2 neutroner.

11 Beta- och gammasönderfall
Betasönderfall är en elektron eller positron som sänds ut från atomkärnan (partikelstrålning) Gammasönderfall är en foton som sänds ut från atomkärnan, sker i samband med alfa- eller betasönderfall (elektromagnetisk strålning)

12 Genomträngningsförmåga
Gammastrålning har ingen maximal räckvidd, men dess intensitet dämpas vid passage genom materia. Bly ger kraftig dämpning. hudens hornlager aluminium betong bly

13 Räckvidd i luft    Några centimeter Några meter Några hundra meter
figuren är ej skalenlig Några meter Några hundra meter Gammastrålning har ingen maximal räckvidd, men dess intensitet dämpas vid passage genom materia.

14 Aktivitet Ett ämnes aktivitet bestäms av antalet sönderfall per sekund. (1 Becquerel (Bq) = 1 sönderfall per sekund) Aktivitet när mätningen börjar, t=0 t Aktiviteten har sjunkit till hälften av t = = halveringstiden

15 Aktivitet: matematisk beskrivning
är aktiviteten vid tiden är halveringstiden t , där är sönderfallskonstanten

16 Halveringstid Halveringstid är den tid det tar för ett preparat att halvera sin aktivitet. Antal halveringstider Aktivitet 100% 1 50% 2 25% 3 12.5% 4 6.25% 5 3.125%

17 Seriesönderfall

18 Dos och dosrat Dos = absorberad energi per kg vävnad, J/kg, benämns sievert (Sv). Vanligen används millisievert (mSv) eller mikrosievert (µSv) Dosrat = dos per tidsenhet, t.ex. µSv/h Effektiv dos = är ett mått på skaderisken, anges som sievert. Dosrat kan mätas Instrumentet visar miljödosekvivalentrat

19 Dosratens avtagande med avståndet
Punktformig källa: Fördubbling av avståndet ger en fjärdedels dosrat

20 Vår strålmiljö Stråldos till en genomsnittlig svensk – 3,0 mSv/år
Övrigt (kärnkraft, kärnvapen och Tjernobyl) 0,02 mSv/år Mat 0,2 mSv/år 40K i kroppen 0,2 mSv/år Mark o. byggnads-matrl 0,6 mSv/år Medicinsk undersökn. 0,9 mSv/år Genomsnittlig radonhalt inomhus: 83 Bq/m³ Kosmisk stråln. 0,3 mSv/år Radon inomhus 0,8 mSv/år


Ladda ner ppt "Fysikaliska grunder."

Liknande presentationer


Google-annonser