Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LiÖ:s kunskapssammanträde 2010-04-20 1 Folkhälsopolitiskt program för Östergötland 2001 - 2010 Beslutades av alla kommuner och landstinget i november 2001.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LiÖ:s kunskapssammanträde 2010-04-20 1 Folkhälsopolitiskt program för Östergötland 2001 - 2010 Beslutades av alla kommuner och landstinget i november 2001."— Presentationens avskrift:

1 LiÖ:s kunskapssammanträde 2010-04-20 1 Folkhälsopolitiskt program för Östergötland 2001 - 2010 Beslutades av alla kommuner och landstinget i november 2001 – februari 2002 Revidering av programmet 2010 Den folkhälsopolitiska processen

2 LiÖ:s kunskapssammanträde 2010-04-20 2 Inför revidering Det gamla programmet var i stor utsträckning fortfarande aktuellt men behövde en del justeringar Haft en relativt svag styreffekt Folkhälsoperspektiv saknas många gånger i politiska beslut Samordning och samverkan inom länet kan bli bättre

3 LiÖ:s kunskapssammanträde 2010-04-20 3 Förslag till granskningsområden vid revideringen: Ansvar, ansvarsfördelning Organisering Kunskaps- och kompetensförsörjning Uppföljning

4 LiÖ:s kunskapssammanträde 2010-04-20 4 Folkhälsans förutsättningar: Allmänna levnadsvillkor Tillgång till hälso- och sjukvård Boendemiljöer, fritids- och kulturutbud, arbetsmarknad, infrastruktur, utbildningsmöjligheter Regional utveckling och folkhälsa har ett ömsesidigt beroendeförhållande

5 LiÖ:s kunskapssammanträde 2010-04-20 5 Hälsans betydelse för individens och samhällets ekonomiska utveckling (FHI) Slutsatser: Dubbelriktat samband – Ogynnsam ekonomisk situation ger ohälsoproblem – Ohälsoproblem hindrar positiv ekonomisk utveckling Hälsofrågorna måste få en mer framskjuten plats när det gäller att främja ekonomisk utveckling

6 LiÖ:s kunskapssammanträde 2010-04-20 6 Slutsatser (forts): Kommuner med höga ohälsotal har svårt att få ekonomisk utveckling Hälsa bör föras fram som motor i regional ekonomisk utveckling Sambandet har tidigare fokuserats för fattigare länder Rapporten visar giltighet även i rikare länder

7 LiÖ:s kunskapssammanträde 2010-04-20 7 Läns SLAKO initierade en revidering Uppdraget gick sedan över till Östsam Folkhälsopolitiskt nätverket bildat i länet Tjänstemannanätverk för folkhälsofrågor Allt mer kunskap och insikt om hälsans bestämningsfaktorer Nytt fokus; från program till process

8 LiÖ:s kunskapssammanträde 2010-04-20 8 Den folkhälsopolitiska processen i Östergötland Projektledare Styrgrupp Arbetsgrupp Folkhälsopolitiska nätverket Tjänstemannanätverket

9 LiÖ:s kunskapssammanträde 2010-04-20 9 Folkhälsa Befolkningens hälsa speglar det samhället människor lever i och det finns tydliga samband mellan levnadsvillkor, levnadsvanor, och hälsa God hälsoutveckling bidrar till hållbar regional utveckling och ekonomisk tillväxt


Ladda ner ppt "LiÖ:s kunskapssammanträde 2010-04-20 1 Folkhälsopolitiskt program för Östergötland 2001 - 2010 Beslutades av alla kommuner och landstinget i november 2001."

Liknande presentationer


Google-annonser