Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Distribuerade realtidssystem Dr Peter Parnes 020521.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Distribuerade realtidssystem Dr Peter Parnes 020521."— Presentationens avskrift:

1 Distribuerade realtidssystem Dr Peter Parnes 020521

2 2/20 Dr. Peter Parnes, CDT Dr. Peter Parnes Ledare av forskningsgruppen för distribuerade realtidssystem vid LTU 10 års erfarenhet av distribuerade system Grundare av Marratech AB (E-möten) Upphovsman till 5 patent Sveriges representant för nätbaserad gruppkommunikation Över 30 internationella publikationer

3 3/20 Dr. Peter Parnes, CDT Distribuerade realtidssystem 13 personer 2 disputerade 7 doktorander 3 forskningsingenjörer 1 administratör Forskningsgruppen skapades 1996

4 4/20 Dr. Peter Parnes, CDT Innehåll Vår forskning runt distribuerade mobila applikationer och system

5 5/20 Dr. Peter Parnes, CDT Förutsättningar Kommunikation mellan människor människa och dator Internetforskning Scenariodriven Nätet är enbart en bärare

6 6/20 Dr. Peter Parnes, CDT Scenariodriven forskning Hitta ett praktiskt och tillämpbart mål Identifiera forskningsproblem Kontakt med slutanvändare och industri Result: Akadmiska result av hög kvalitet Praktiska resultat som kan tillämpas lätt

7 7/20 Dr. Peter Parnes, CDT Tre huvudområden idag 1. Mediakommunikation 2. Situationsmedvetna system 3. Mobila distribuerade system

8 8/20 Dr. Peter Parnes, CDT 1: Mediakommunikation Adaptiva och feltoleranta applikationer Skalbar mediadistribution Rikare realtidskommunikation

9 9/20 Dr. Peter Parnes, CDT Adaptiva applikationer Applikationer måste vara feltoleranta Utnyttja partiell information (både paketförlust och bitfel) Semantiska omsändningar Göra omsändningar på högre nivå Ta hjälp av applikationen och sänd inte bara om paket Hantera olika bandbredder Växla mellan 3Kbps och 100Mbps Anpassning omedelbart!!

10 10/20 Dr. Peter Parnes, CDT Skalbar mediadistribution IP-Multicast centralt Automatisk växling mellan multicast och unicast Skiktad video Distributionssäker överföring via multicast Semantiska omsändningar

11 11/20 Dr. Peter Parnes, CDT Rik realtidskommunikation Ljud, Bild, Chat, Whiteboard, Web Beroende på situation Ljud är inte alltid bäst (t.ex. möten) Närvaroinformation och meddelandehantering Närvaroinformation SIP baserade ICQ, MS Instant Messenger, AOL Messenger

12 12/20 Dr. Peter Parnes, CDT Exempel: Handhållna E-möten mPocketPro Rikare ”telefonmöten” Tvåvägs ljud och bild (flera strömmar samtidigt), Chat Telefonistöd Inbjudan av personer till samtal

13 13/20 Dr. Peter Parnes, CDT mPocketPro

14 14/20 Dr. Peter Parnes, CDT 2: Situationsmedvetna system Vissa applikationer bör anpassa sig till olika situationer Position Tid (dag, tid på dygnet) ”Sinnestillstånd” Stressad? Är min kalender och att göra lista ”full”? Bandbredd

15 15/20 Dr. Peter Parnes, CDT Positionsmedvetna system Positionering av enhet via olika tekniker: GPS, Wavelan, med flera Positionsinformation kan delas via lokalt nät för högre noggrannhet Tillämpningar idag: GeoNotes, Tracker

16 16/20 Dr. Peter Parnes, CDT Exempel: GeoNotes och Tracker

17 17/20 Dr. Peter Parnes, CDT 3: Bärbara mobila system Hur kan man bygga användbara bärbara system? Användargränssnitt? Olika gränssnitt vid olika tillfällen, situationsmedvetna system igen... Flera skärmar, ljud in och ut, gestikulering vs. tangentbord

18 18/20 Dr. Peter Parnes, CDT Enhetsoberoende applikationer Information skall inte enbart lagras ”i din hand” För över information över nätet när det är lämpligt Dina applikationer skall finnas tillgängliga överallt Telefonbok, kalender, att göra, egna applikationer Låna din kollegas enhet och dina applikationer och data ”skall bara finnas där” Allt du behöver är en digital identifieringsform

19 19/20 Dr. Peter Parnes, CDT Sammanfattning 3 huvudområden: 1.Mediakommunikation 2.Situationsmedvetna system 3.Mobila distribuerade system Ej isolerat arbete! Scenariodriven forskning

20 20/20 Dr. Peter Parnes, CDT Frågor? Frågor?


Ladda ner ppt "Distribuerade realtidssystem Dr Peter Parnes 020521."

Liknande presentationer


Google-annonser