Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning 06-05-11.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning 06-05-11."— Presentationens avskrift:

1 Föreläsning

2 Kapitel 25 – Strategisk planering
Strategi – grek. krigföring i stort – jämför taktik = vinna slaget! Syftet med strategisk planering – öka företagets medvetenhet om omvärldsförändringar och därmed underlätta anpassningen efter förändringarna. Syftar även till att samordna företagets resurser. Ind.Ek.Ent. Vt 2006

3 Vad är strategi? Formulera mål för medellång sikt och formulera hur dessa mål skall nås. Finns på flera olika nivåer i en organisation. Strategin fokusera samspelet mellan företaget och dess omvärld. Ind.Ek.Ent. Vt 2006

4 SWOT-analys Intern analys Extern analys Styrkor (Strenghts)
Möjligheter (Opportunities) (Weaknesses) Svagheter (Threats) Hot SWOT-analys, Olsson & Skärvad, 2005, s. 416 Ind.Ek.Ent. Vt 2006

5 Typstrategier – två exempel:
Lågkostnadsstrategi Differentieringsstrategi - Stuck in the middle! Strategi- formulering Genom- förande Analys Ind.Ek.Ent. Vt 2006 Strategiprocessen (se O & S, 2005, s. 420)

6 Affärsidén bör ange: Vad respektive vem (eller vilka) företaget är till för. Inom vilka (produkt- och/eller marknads-) områden företaget skall verka. I vilken riktning företaget skall utvecklas. Efter vilka principer företaget skall skötas. Exempel affärsidé: Swedish Meats (www.swedishmeats.se, ) “Swedish Meats ska med fokus på konsumenternas behov driva utvecklingen inom kött, chark och färdigmat i Sverige med kvalitetskött från egna svenska gårdar som bas.” Strategisk affärsenhet – SBU – varje bör ha sin egen strategiska plan – brukar omfatta ca: 2-4 år. Ind.Ek.Ent. Vt 2006

7 Marknadsandel Hög Låg Stjärnor Vildkattor T I L V Ä X Hög Valpar Låg
Hel linje- penningflöde Streckad- önskad utveckling Valpar Låg Mjölkkossor Byrackor Indelning av produktsortiment utifrån tillväxtkraft och markandsandel (Olsson & Skärvad, 2005, s. 425) Ind.Ek.Ent. Vt 2006

8 Hur utnyttja möjligheten?
Miljöför-ändring Hot mot Åtgärd till försvar Möjlighet Hur utnyttja möjligheten? Schema för analys av omvärldsförändringars konsekvenser (Olsson & Skärvad, 2005, s. 425) Ind.Ek.Ent. Vt 2006

9 Val av marknad – kombination av:
Marknadspenetration – nuvarande + nuvarande Marknadsutveckling – nya - nuvarande Produktutveckling – nuvarande – nya Diversifiering – nya – nya Sammanställ företagets totalplan! Planer utan konkreta handlingsplaner är ofta värdelösa! Ind.Ek.Ent. Vt 2006

10 Uppföljning – mätning och utvärdering av uppnådda resultat!
Data för uppföljning kan inhämtas via t.ex. kundundersökningar, brenchmarking och delmål. Vid avvikelse är det högst troligt att man måste förändra sina åtgärder – eller strategin! Ind.Ek.Ent. Vt 2006

11 Sammanfattning och reflektioner:
Strategisk planering är ett mycket använt begrepp inom företagsekonomi. Bygger på antagandet om att det är viktigt att planera. Genom den strategiska planeringen försöker man på ett smart vis positionera sina produkter på marknaden. Till nästa gång: Läs kapitel 26! Ind.Ek.Ent. Vt 2006


Ladda ner ppt "Föreläsning 06-05-11."

Liknande presentationer


Google-annonser