Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning 06-05-11. Ind.Ek.Ent. Vt 20062 Kapitel 25 – Strategisk planering Strategi – grek. krigföring i stort – jämför taktik = vinna slaget! Syftet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning 06-05-11. Ind.Ek.Ent. Vt 20062 Kapitel 25 – Strategisk planering Strategi – grek. krigföring i stort – jämför taktik = vinna slaget! Syftet."— Presentationens avskrift:

1 Föreläsning 06-05-11

2 Ind.Ek.Ent. Vt 20062 Kapitel 25 – Strategisk planering Strategi – grek. krigföring i stort – jämför taktik = vinna slaget! Syftet med strategisk planering – öka företagets medvetenhet om omvärldsförändringar och därmed underlätta anpassningen efter förändringarna. Syftar även till att samordna företagets resurser.

3 Ind.Ek.Ent. Vt 20063 Vad är strategi? Formulera mål för medellång sikt och formulera hur dessa mål skall nås. Finns på flera olika nivåer i en organisation. Strategin fokusera samspelet mellan företaget och dess omvärld.

4 Ind.Ek.Ent. Vt 20064 SWOT-analys Intern analys SWOT-analys, Olsson & Skärvad, 2005, s. 416 Styrkor (Strenghts) (Weaknesses) Svagheter (Threats) Hot Extern analys Möjligheter (Opportunities)

5 Ind.Ek.Ent. Vt 20065 Typstrategier – två exempel: Lågkostnadsstrategi Differentieringsstrategi - Stuck in the middle! Analys Strategi- formulering Genom- förande Strategiprocessen (se O & S, 2005, s. 420)

6 Ind.Ek.Ent. Vt 20066 Affärsidén bör ange: Vad respektive vem (eller vilka) företaget är till för. Inom vilka (produkt- och/eller marknads-) områden företaget skall verka. I vilken riktning företaget skall utvecklas. Efter vilka principer företaget skall skötas. Exempel affärsidé: Swedish Meats - 2004-2006 (www.swedishmeats.se, 06-05-10) “Swedish Meats ska med fokus på konsumenternas behov driva utvecklingen inom kött, chark och färdigmat i Sverige med kvalitetskött från egna svenska gårdar som bas.” Strategisk affärsenhet – SBU – varje bör ha sin egen strategiska plan – brukar omfatta ca: 2- 4 år.

7 Ind.Ek.Ent. Vt 20067 Indelning av produktsortiment utifrån tillväxtkraft och markandsandel (Olsson & Skärvad, 2005, s. 425) Låg Stjärnor Mjölkkossor Byrackor Valpar Hög Vildkattor Hög Låg TILLVÄXTTILLVÄXT Marknadsandel Hel linje- penningflöde Streckad- önskad utveckling

8 Ind.Ek.Ent. Vt 20068 Schema för analys av omvärldsförändringars konsekvenser (Olsson & Skärvad, 2005, s. 425) Miljöför- ändring Hot mot Åtgärd till försvar MöjlighetHur utnyttja möjligheten?

9 Ind.Ek.Ent. Vt 20069 Val av marknad – kombination av: Marknadspenetration – nuvarande + nuvarande Marknadsutveckling – nya - nuvarande Produktutveckling – nuvarande – nya Diversifiering – nya – nya Sammanställ företagets totalplan! Planer utan konkreta handlingsplaner är ofta värdelösa!

10 Ind.Ek.Ent. Vt 200610 Uppföljning – mätning och utvärdering av uppnådda resultat! Data för uppföljning kan inhämtas via t.ex. kundundersökningar, brenchmarking och delmål. Vid avvikelse är det högst troligt att man måste förändra sina åtgärder – eller strategin!

11 Ind.Ek.Ent. Vt 200611 Sammanfattning och reflektioner: Strategisk planering är ett mycket använt begrepp inom företagsekonomi. Bygger på antagandet om att det är viktigt att planera. Genom den strategiska planeringen försöker man på ett smart vis positionera sina produkter på marknaden. Till nästa gång: Läs kapitel 26!


Ladda ner ppt "Föreläsning 06-05-11. Ind.Ek.Ent. Vt 20062 Kapitel 25 – Strategisk planering Strategi – grek. krigföring i stort – jämför taktik = vinna slaget! Syftet."

Liknande presentationer


Google-annonser