Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förslag till utbildning av Patientansvarig sköterska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förslag till utbildning av Patientansvarig sköterska."— Presentationens avskrift:

1 Förslag till utbildning av Patientansvarig sköterska

2 Bakgrund I sjukhusens överenskommelser finns inskrivet att de skall: - Samverka med vårdgrannar på ett för patienterna effektivt sätt - I relation till enskild patient säkerställa att patientens vård efter utskrivning blir välfungerande - Skyldighet att skapa strukturer så att man är nåbar från patient och vårdgrannar för samverkan.

3 Bakgrund I Regelboken för Primärvård 2013 står att Vårdcentralen skall - Patienter med nedsatt autonomi o/el kronisk sjukdom skall erbjudas fast vårdkontakt - Tillsammans med övriga aktuella vårdgivare bilda ett nätverk runt dessa patienter - Primärvårdskontakten skall vara den samlande funktionen i detta nätverk - En gemensam vårdplan skall upprättas

4 Bakgrund Inom cancersjukvården utvecklas funktionen med kontaktsjuksköterskor som följer enskild patient under en del av vårdprocessen. I diskussionen om bättre omhändertagande av dessa patienter genom hela vårdkedjan har önskemål framställts att PV skulle ha motsvarande funktion och utifrån klinikernas syn knutet till varje klinik.

5 Hur ska vi möta detta??? I diskussionerna har vi sagt - NEJ till att skapa klinikanknutna kontaktsjuksköterskor inom PV - JA till att möta patienters behov av en mer fast sköterskekontakt som kan följa den enskilda patienten under kortare eller längre tid. Vårt förslag är att denna funktion kallas PAS Patientansvarig sköterska

6 Vilken roll skall PAS ha??? Mycket är oklart och behöver formuleras utifrån överenskommelser, avtal och behov. Vi har sneglat på den roll kontaktsköterskor har inom cancervården. Våra distriktssköterskor har goda kunskaper om att samverka och det ska vi ta vara på!

7 Hemsjukvårdsreformen kommer att ändra en hel del förutsättningar MEN….. Kraven på att vi inom PV ska vara spindel i nätet kommer att kvarstå för alla de patienter som vi har kontakt med

8 FÖRSLAG - Skapa en utbildning tillsammans med AMC -Erbjuda denna både till primärvårdens och sjukhusklinikernas sköterskor eftersom jobbet ska ske i samverkan -Ekonomi finns för utbildningsinsatsen


Ladda ner ppt "Förslag till utbildning av Patientansvarig sköterska."

Liknande presentationer


Google-annonser