Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillsynstillsynserfarenheter 2014 Helle Unosdotter och Börje Karlsson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillsynstillsynserfarenheter 2014 Helle Unosdotter och Börje Karlsson"— Presentationens avskrift:

1 Tillsynstillsynserfarenheter 2014 Helle Unosdotter och Börje Karlsson

2 Vad tittade vi på särskilt 2014?
Intern styrning och kontroll Resurser Tillsyn – Brandskydd enligt LSO 2 kap. 2§ Tillsyn – Farlig verksamhet enligt LSO 2 kap. 4§ Information och utbildning Räddningstjänst Rengöring och brandskyddskontroll

3 Vår syn på verksamheterna efter ca 6 tillsyner..
 Kommunens verksamheter Ej bedömt Saknas/ Bristfälligt Tillfreds-ställande med brister Bra Tillsyn 5 kap. 1 § LSO avseende 2 kap. 2 § 1 3 Planering 6 Genomförande 2 Uppföljning Utvärdering och förbättring Tillsyn 5 kap. 1 § LSO avseende 2 kap. 4 § Rådgivning och information 3 kap. 2 § LSO 5 Olycksundersökning enligt 3 kap. 10 § LSO 4 Tillsyn 5 kap. 1 § LSO avseende 3 kap. 4 §

4 Tillsynsplanering De som gör som de alltid gjort… får det som det alltid varit! Vi tror att: Kvaliten måste höjas! Kvantiteten kan ofta sänkas utan nackdel*

5 Tillsynsförrättarna vid vår koll:
försöker få med objektets representanter på rätt nivå. bemödar sig om bra förhållande till objektsrepresentant. har ofta inhämtat tillgänglig kunskap om objektet, i form av tidigare tillsyner, Skriftig redogörelse för brandskyddet (SRB), ritningar m.m. kontrollerar att uppgifterna i SRB stämmer, men nyttjar sällan SRB vid tillsynen. gör oftast bra kontroll av objektets SBA. gör sällan en heltäckande genomgång av objektet.

6 Varför såg vi detta? Tidigare tillsynsförrättare hade godkänt personantal långt över vad som kan godtas i en lokal som saknar utrymningsvägar anordnade för samlingslokal. Tillsynsförrättare såg inte mycket allvarliga brister i det byggnadstekniska brandskyddet såsom tak med lättantändligt ytskikt som medför brinnande droppar vid brand i samlingsslokal för mycket stort antal besökare. Tillsynsförrättare kontrollerade inte ens stickprovsmässigt, att dörrar i utrymningsväg går att öppna från samlingsslokal för mycket stort antal besökare.

7 Varför såg vi detta? Tillsynsförrättare observerade inte att två av varandra oberoende utrymningsvägar saknas, från lokal som måste utrymmas via lång väg i annan lokal med omfattande brandrisker och där man inte har uppsikt över utrymningsvägen. Tillsynsförrättare genomförde en bra teoretisk kontroll av objektets SBA-arbete, men kontrollerade knappt hur det byggnadstekniska brandskyddet egentligen var inrättat. Tillsynsförrättare skriver svårförståeliga och, för den inte brandtekniskt kunnige enskilde, ibland helt obegripliga tjänsteanteckningar.

8 Varför såg vi detta? Tillsynsförrättare använde i tjänsteanteckning ord, som av den enskilde måste uppfattas som krav, såsom ”bristen ska vara åtgärdad senast…, ” utan att besvärshänvisning fanns. Tillsynsförrättare gjorde inte klart för sig, eller objektsrepresentanten, sambandet mellan tänkbart scenario, föreliggande brister och bristernas tänkbara konsekvenser, och nämnda samband finns inte i tjänsteanteckning. Tillsynsförrättare förelade inte om åtgärd ens vid allvarliga brister avseende utrymningssäkerhet. Den vanliga mallen används slentrianmässigt, istället för att ta bort onödig text.

9 Beror det på fokusfel eller systemfel
Beror det på fokusfel eller systemfel? Centralt bör vara den enskildes skydd! MSB dokument SBA SRB Rättsfall Den enskildes skydd Tidigare tillsyner Objektsinfo Objektsverklighet BABS SBN BBR


Ladda ner ppt "Tillsynstillsynserfarenheter 2014 Helle Unosdotter och Börje Karlsson"

Liknande presentationer


Google-annonser