Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är en depression? Nedstämdhet eller minskat intresse eller glädje måste föreligga. Dessutom har man minst fem av följande symtom under samma tvåveckorsperiod:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är en depression? Nedstämdhet eller minskat intresse eller glädje måste föreligga. Dessutom har man minst fem av följande symtom under samma tvåveckorsperiod:"— Presentationens avskrift:

1 Vad är en depression? Nedstämdhet eller minskat intresse eller glädje måste föreligga. Dessutom har man minst fem av följande symtom under samma tvåveckorsperiod: Äter för mycket eller för lite. Sömnstörning. (sover för mycket eller för lite) Rör sig rastlöst eller hämmat. Saknar energi eller förmåga att glädja sig Känner sig värdelös eller har skuldkänslor. Har koncentrationssvårigheter. Har självmordstankar eller gör självmordsförsök. Någon klar gräns mellan vanlig nedstämdhet och depression finns inte, men vid depression är besvären varaktiga och gör det svårt att fungera i vardagen.

2 Olika typer av depressioner
Lindrig Medelsvår Intensiteten Svår (melankolisk) Fysisk påverkan: Svårighet att komma i gång Initiativlöshet Apati

3 Varför blir man deprimerad?
Ett Socialt Perspektiv Utlösande faktor: Något som plötsligt inträffar och sätter igång en depression. Problem med hälsan. Relationsproblem. Att man tvingas flytta.  En sårbarhetsfaktor är: Något som har funnits en längre tid och som ökar risken för att en depression kan starta.

4 Ett Psykodynamiskt Perspektiv
Barndomsupplevelser: Många känslor har förträngts till någon utlösande faktor spräcker de psykiska försvaren. Förlorad självkänsla: Självkänslan kan skadas genom att man inte få tillräcklig mycket med kärlek och trygghet som barn. Dåliga erfarenheter: Ny händelser tolkas i ljuset av den negativa självkänslan. Tillräckligt stora påfrestningar orsaker depressionssymptom Depressionsbenägna

5 Ett Biologiskt Perspektiv
Depressioner orsakas av en brist vissa signalsubstanser (serotonin, noradrenalin) eller sänkt förmåga att utnyttja dessa En del depressioner har en genetisk bakgrund (10-20% högre risk)

6 Ett Humanistiskt Perspektiv
Man måste komma i kontakt med sina verkliga känslor. Inte ensam med sin smärta. Ett Kognitivt Perspektiv Grundantaganden styr våra tolkningar av omvärlden. Inlärd hjälplöshet

7 Ett Beteendeperspektiv
   Det deprimerade beteendet är en reaktion som utlösts av en viss stimulus. Sekundärvinster????? Arv eller miljö? Skillnaden mellan män och kvinnor Vilken behandling är bäst?

8 Bipolär Sjukdom/Manodepression
När en persons stämningsläge svänger onormalt kraftigt. Mani Onaturlig upprymdhet och livlighet. Pratar mycket och sjunger. Sover mindre än vanligt. Tror sig klara av allting. Kan göra orealistiska affärer. Känner sig frisk som aldrig förr. Överdrivna gester. Saknar sjukdomsinsikt . Har dålig verklighetskontakt.


Ladda ner ppt "Vad är en depression? Nedstämdhet eller minskat intresse eller glädje måste föreligga. Dessutom har man minst fem av följande symtom under samma tvåveckorsperiod:"

Liknande presentationer


Google-annonser