Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ungdomsbarometern 2006 Jakobstad 17.10.2006 Sami Myllyniemi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ungdomsbarometern 2006 Jakobstad 17.10.2006 Sami Myllyniemi."— Presentationens avskrift:

1 Ungdomsbarometern 2006 Jakobstad 17.10.2006 Sami Myllyniemi

2 Vad är ungdomsbarometern? Intervjuundersökning Värderingarna av 15–29-åriga finska ungdomar Totalt intervjuades 1 900 ungdomar (statistiskt representative) Huvudtemat i 2006: religion Andra teman: attityder till arbete, moraliskt godkännande av olika fenomen, osäkerhet och otrygghet, förtroende för institutioner, tillfredsställelse med livet

3 Attityder till arbete Ungdomarna värdesätter arbete minst like mycket som förr Ungdomarna anser att arbetet utgör en viktig del av livsinnehållet Största delen av de unga är nöjda med sin utbildning med tanke på arbetet och framtiden Andel korttids- och deltidsjobb har ökat Det finns en samband mellan arbetsmoral och religisiotet

4

5

6

7 Tolerans och moral Ungdomarna förhåller sig mer solidariska och toleranta till utslagning än tidigare (1998 och 2002) Tolerans syns också i de ungas åsikter om att acceptera olika fenomen Till exempel ungdomarnas inställning till sex är mycket tolerant - med undantag för säljing eller köpning av sex, och sex med någon annan än den man sällskapar med De unga upplever olika former av ekonomiska missbruk som de allra minst acceptabla fenomen I frågor kring tolerans och moral har bland annat kön och utbildning en större betydelse än religiositet

8

9

10

11

12 Osäkerhet, otrygghet och förtroendet för olika samhällsinstitutioner De unga känner mest osäkerhet på grund av den egna utkomsten och familjemedlemmarnas trygghet och välfärd Jämfört med år 2004 har känslan av osäkerhet minskat En fast anställing är allmän sätt en mycket viktig trygghetsfaktorn De unga har största förtroendet för polisen och rättsväsendet, minsta för Nato, pressen och politiska partier. Förtroendet för olika samhällsinstitutioner har förändrats i bägge riktningarna under de senaste tio åren. Det har ökat för banker och politiska partier och miskat bland annat för storföretag, kyrkan och Europeiska unionen Ungdomarna säger att deras röstningaktivitet i presidentvalet var högre än vad den faktiskt var. I synnerhet unga kvinnor röstade klart mera på Tarja Halonen än den övriga befolkningen.

13

14

15 De unga och kyrkan De unga går mycket litet i kyrkan (50% en gång per år eller mer sällan ) Ändå tror största delen av de unga på kyrkan förmåga att ge godtagbara svar på människornas problem och andliga behov Kyrkans viktigaste funktion anses vara olika övergånsriter, i synnerhet jordfästnin Rätt få (19%) av de tillfrågade visste något om det förestående församlingsvalet

16

17

18

19 De unga och religion Drygt 40% av ungdomanarna betecknar sig själva som religiösa Nästan två tredjedelar tror på Gud på något sätt Emellertid tror bara en drygt femtedel på Gud så som kyrkan lär Det vanligaste är att tro på Gud på sitt eget sätt Men egentlig religionsutövning, som t.ex.daglig bön, är dock rätt sällsynt Det finns en stark samband mellan ungdomarnas och deras barndomshemmets religiosität De unga har en god uppfattning om den evangelis-lutherska kyrkan och om de flesta andra stora religioner

20

21

22

23 Nöjdhet med livet De unga är ungefär lika nöjda med livet som under tidigare år. Medeltalet för ungdomarnas vitsord i 2006 års barometer är 8,4. Ungdomarna med hög utbildning och fast anställing är nöjdare än andra Tillfredsställelsen ökar i synnerhet när de unga får barn Religiositeten har en positiv effekt på tillfredsställelsen

24 Tack!

25 Man kan ladda ner ungdomsbarometern från addressen: http://www.minedu.fi/OPM/Nuor iso/nuorisoasiain_neuvottelukunt a/julkaisut/


Ladda ner ppt "Ungdomsbarometern 2006 Jakobstad 17.10.2006 Sami Myllyniemi."

Liknande presentationer


Google-annonser