Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, matematica.se, sid 1 Matematica Free heat tech 1. Free heat ceiling 2. Free heat wet. 3. Free.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, matematica.se, sid 1 Matematica Free heat tech 1. Free heat ceiling 2. Free heat wet. 3. Free."— Presentationens avskrift:

1 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, matematica.se, sid 1 Matematica Free heat tech 1. Free heat ceiling 2. Free heat wet. 3. Free heat air. 4. Free ventilation

2 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, matematica.se, sid 2 Contact; Matematica Stefan Rudbäck, civ ing mail@matematica.se www.matematica.se +46(0)708387910 skype; stefan.rudback

3 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, matematica.se, sid 3 Matematica ABB dpns Energy/Flow computer Matematica/Abstracts PUTTING KNOWLEDGE TO WORK Översättning & automatisering av kunskap -från bokhyllan -till dator kod utan kompromisser för PC Industrial control systems flöde, energi,ventiler,tryckförluster,termodynamik

4 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, matematica.se, sid 4 Matematica/kunder AGA; Mätning av gasflöden (O2, N2, GNG…). Söderenergi; Mätning av energi på kraftverk. LKAB; Mätning av gasflöden Siemens; Design av flödesmätare.

5 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, matematica.se, sid 5 Matematica energisystem för fastigheter. Genom att samordna utrustning på ett effektivt sätt är det möjligt att spara; 85% på varmvattenkostnaden 75% på uppvärmningskostnaden med en återbetalningstid på < 3 år. OBS! Jämfört med direktel och en typisk fastighet

6 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, matematica.se, sid 6 Matematica energisystem för fastigheter. Bygger på standardkomponenter som samordnas och installeras optimalt.

7 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, matematica.se, sid 7 Matematica energisystem för fastigheter. Ingen specialutbildad driftpersonal behövs.

8 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, matematica.se, sid 8 Matematica energisystem för fastigheter. Mycket lönsamt med en åter- betalningtid på < 3 år för steg 1. Kan följas av steg 2 för nollenergilösning (behandlas ej här)

9 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, matematica.se, sid 9 Matematica energisystem för fastigheter. Huvudprodukten är en plan bestående av; 1. En teknisk del med specifikationer på den utrustning som ingår plus installationsskisser. 2. En ekonomisk del som visar kostnad och förväntad återbetalningstid. Tas fram efter noggrann analys av fastigheten

10 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, matematica.se, sid 10 Matematica energisystem för fastigheter. Planen består av delar ordnade i lönsamhetsordning som kan genomföras i den takt kunden vill (och kan finansiera).

11 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, matematica.se, sid 11 Beräknad Åtgärd Pris återbetalningstid osäkerhet 1. Varmvatten 100000 2 år 4 mån +-10% 1.1 Xxxx 50000 2 år 1 mån +-7% 1.2 Xxxx 50000 2 år 7 mån +-20% 2. Uppvärmning 200000 2 år 7mån +-20% 2.1 Xxxx 200000 2 år 3 mån +-15% 3. Ventilation…………. OBS! Kalkylen baseras på varje åtgärd för sig. Vidare är inte underhållskostnad+räntekostnad inräknad. Exempel på plan 1. ekonomisk del.

12 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, matematica.se, sid 12 Matematica energisystem för fastigheter. Inköp+installationshjälp kan ingå enligt ök.

13 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, matematica.se, sid 13 Matematica energisystem för fastigheter. Många komponenter används för flera funktioner. Ex varmvatten; Förutom stora kWh-besparingar avfuktas våtutrymmena.

14 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, matematica.se, sid 14 Matematica energisystem för fastigheter,varmvatten 85 % besparing är möjlig genom att samordna flera olika tekniker. OBS! Kalkylen för typfastighet. OBS! INGEN SOLENERGI

15 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, matematica.se, sid 15 Uppvärmning genom energiflyttning från tak till golv. I idrottshallar med mycket belysningseffekt samlas mycket värme under tak. Idag flyttas? denna m h a takfläktar från tak till golv. Tyvärr mkt ineffektivt. Värmen cirkulerar lokalt under takåsen och läget förvärras pga ökat värmeläckage + fläktarnas elförbrukning. Matematica har utvecklat en ny mycket effektiv metod, Free heat ceiling, för detta i st f takfläktar (se nästa bild)

16 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, matematica.se, sid 16 1. Free heat ceiling, Ny metod att flytta värme från tak till golv Takfläktar ineffektiva oavsett rotationsriktning 1. Matematica ”free heat” värmeflyttsystem Hur detta görs visas i planen

17 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, matematica.se, sid 17 2. Free heat wet. Ny metod att flytta värme från våtutrymmen 1. Fuktig varm luft innehåller väldigt mycket energi som bör återanvändas i st f att ”slängas”. 2. Varmt avloppsvatten innehåller väldigt mycket energi som bör återanvändas i st f att ”slängas”. 2. Matematica ”free heat wet” värmeflyttsystem Energin återanvänds

18 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, matematica.se, sid 18 3. Free heat air. Ny metod att flytta värme från frånluften. Fuktig varm luft innehåller väldigt mycket energi som bör återanvändas i st f att ”slängas”. 3. Matematica ”free heat air” värmeflyttsystem Energin återanvänds i frånluften

19 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, matematica.se, sid 19 4. Free ventilation. Med Matematica’s Free ventilation teknik frigörs ofta en mycket stor effekt (typ 5000 W) som kan användas till mycket bättre saker än att ”blåsa runt luft” i en fastighet.

20 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, matematica.se, sid 20 5.1 Kommentar pos 1-4. Dålig luft bör ”slängas” men det finns ingen dålig energi som inte kan återanvändas. Med Matematicas unika free teknik för att återanvända energi; 1. Free heat ceiling 2. Free heat wet 3. Free heat air 4. Free ventilation frigörs mycket ”gratis” energi som lägger grunden för ett mycket effektivt energisystem. Utöver denna energi behövs inte mycket för att försörja en typisk fastighet med energi.

21 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, matematica.se, sid 21 5.2 Kommentar pos 1-4. Resultat (beräknad försiktig prognos för typfastighet); 85% på varmvattenkostnaden 75% på uppvärmningskostnaden med en återbetalningstid på < 3 år.

22 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, matematica.se, sid 22 6. Matematica steg 2. Med Matematica’s free energy tech läggs grunden för att bli helt självförsörjande på energi. Det lilla energibehov som finns kvar efter steg 1’s free energy tech kan i framtiden tillverkas av er själva med sol, vind osv. Möjligt Mål; Att långsiktigt bli självförsörjande på energi. OBS! Helt utan byggtekniska (dyra) åtgärder typ tilläggsisolering mm.

23 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, matematica.se, sid 23 Matematica förslag; Hur Matematica’s free energy technology fungerar för din fastighet kommer att framgå av den free energy plan som tas fram för din fastighet. Där kommer Matematica’s free energy technology anpassas till din fastighet efter noggrann analys. Huvudresultatet i planen är; -Hur mycket kan sparas? -Hur lönsamt är det? -Vad bör göras och i vilken ordning? -Skisser och specifikationer för genomförandet Kontakta Matematica för offert.

24 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, matematica.se, sid 24 -Åtgärdsförslagen i denna free energy plan genomför ni sedan i den takt och ordning som ni själva vill, med eller utan support från Matematica.

25 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, matematica.se, sid 25 Referenser; -Martin Welin Berger, AGA, 08-7311619 -Pertti Lappinlampi, Söderenergi 08-55305544 -Axel Boden, Swerea Mefos, xxxxxx -Niklas Högsten, Högsbohöjds tennisklubb 0709969670 Var god kontakta mig om ni vill kontakta ngn ref.


Ladda ner ppt "Copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, matematica.se, sid 1 Matematica Free heat tech 1. Free heat ceiling 2. Free heat wet. 3. Free."

Liknande presentationer


Google-annonser