Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektet ”Effektivare varuförsörjning” och standarden BEAst Supply

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektet ”Effektivare varuförsörjning” och standarden BEAst Supply"— Presentationens avskrift:

1 Projektet ”Effektivare varuförsörjning” och standarden BEAst Supply 2015-02-09

2 Om projektet

3 Fakta om projektet NeC för anläggnings-transporter och maskintjänster
Förstudie: 2011 Visade ett manuellt och pappersbaserat arbetssätt Etapp 1: 2012 – 2013 Standarden BEAst Supply och BEAst Label togs fram 20 avgränsade piloter som visade att standarden fungerade och gav betydande vinster Etapp 2: 2014 – 2015 Kvalitetssäkring av standarden Piloter som använder de olika delarna i standarden Förtydliganden om typfall som t.ex. systemleveranser Stöd för implementering Branschportal lanseras Utvärdering och marknadsföring 3

4 Fakta om etapp två av projektet Effektivare varuförsörjning
Tid: Augusti 2014 – december 2015 Projektledning: BEAst Finansiering: SBUF samt att deltagarna står egna kostnader Arbetsgrupp: Fem entreprenörer, ca tio materialleverantörer samt flera ledande logistik- och systemföretag Målgrupp: Bygg- och installationsentreprenörer, leverantörer av material, speditörer, transportörer och 3PL Mål för BEAst-projektet: Stötta branschen i att etablera en effektivare varuförsörjning enligt de metoder, rekommendationer och standarder som togs fram i etapp 1 4

5 Delleveranser i projektet
Process – Information – Termkatalog – Meddelanden: standardiserade gränssnitt, både verksamhetsmässiga och tekniska. Resultatet är standarden BEAst Supply Kollietikett Bygg: märkning av kollin och produkter med BEAst Label Gränssnitt transport: Identifiering av logistikhinder, besparingskalkyl, statushantering, lossningsinstruktioner Branschportal: målgrupp små företag som inte har eget systemstöd för BEAst Supply och BEAst Label Pilotprojekt: test av standardmeddelanden i BEAst Supply, BEAst Label och branschportal och grund för uppföljning 5

6 Övergripande planering för etapp 2
Piloter Bransch-portal Förfina typfall Planera piloter Kvalitets-säkring standard Standard-isering 20 avgrän-sade piloter Etapp 1 6

7 Besparingspotential vid förändrat arbetssätt och processer med systemstöd enligt e-Build Supply
Arbetsgruppens uppskattning och erfarenhet från piloter visar att den sammanlagda kostnaden som logistikbetingade problem orsakar beräknas uppgå till 6,3 miljarder kronor per år för de största bygg- och installationsföretagen i branschen. Detta motsvarar cirka 2% av branschens omsättning. Arbetsgruppens bedömning är att de kostnaderna åtminstone kan halveras, vilket gör att besparingspotentialen blir drygt 3 miljarder kronor per år. 7

8 Om standarden

9 Detta ingår i standarden BEAst Supply
En gemensam beskrivning av Processen En Informationsmodell över flödet mellan inblandade parter En Termkatalog som definierar de begrepp som ingår i informationsflödena. Finns i svensk och engelsk version En Meddelandestandard, beskrivningar av affärsdokument, XML-scheman, testfiler Kollietikett för att förenkla bygglogistiken Allt kan laddas ned från 9

10 Byggprocessens aktörer i ett standardiserat digitalt flöde, från ritning till leverans

11 Huvudprocesskarta Huvudprocess Försörjningsprocessen Delprocesser
Projekteringsprocess Projek-tering Inköps- och leverans-planering Inköp Inköpsprocess Leverans- & packplanering Avrop Avropsprocess Leveransprocess Från leverantör Under Transport Ankomst På bygge Betalningsprocess Fakturering betalning 11

12 Parter, processer och funktioner. Övergripande beskrivning
Gränssnitt Portalfunktioner orderhantering etiketter leveransgodkännande avisering fakturor webbformulär Bransch- portal EDI-meddelande kollietiketter Projektering Projektering Inköp Avrop Leverans Betalning produktdata logistikdata CAD-objekt kalkyl tidsplan mängdning förfrågan anbud projektavtal inköps-planering packning märkning transport-bokning leveransavi lastning lossning avisering mottagning godkännande tidsplan leveransplan avrop avropssvar instruktion logistik avvikelse-hantering fakturering uppföljning godkännande betalning 12 12

13 Modell för avisering och etikettering av varuleveranser till byggarbetsplatser
Avrop med krav om avisering Gods-mot-tagare Gods-av-sän-dare Leveransavisering med referens till kolli och sändning Spe-ditör Transport-instruktion TA-sys-tem SMS, Mail, Tele Status IOD, Avvikelse Ankomstavisering, om krav i avrop Avvikelseavisering, vid behov e-Build Label STE

14 Exempel på en av delprocesserna, den för leverans- och packplanering
Entreprenör Ja 1. Planera leverans 2 Skicka leverans- och packplan Nej Ändrad plan? Delprocess Inköp Till del-process Avrop Leverantör Avvikelse? 3. Ta emot leveransplan 4. Uppdatera planering Nej Ja 14

15 För varje processbild finns en beskrivning, här för leverans- och packplanering
Steg Ansvarig Input (viktigaste) Output Kommentar 1. Planera leverans Entreprenör Avtal Byggplan Artikelinformation uppdaterad Leverans- och packplan Definiera och tidssätta leveransdelar Definiera packinstruktioner Uppdatera leveransdelar 2. Skicka leverans- och packplan Skickad leveransplan Skapas per projekt och leverantör Ej bindande prognos över kommande leveranser Vid ändringar i planen uppdateras leveransplanen kontinuerligt 3. Ta emot leveransplan Leverantör Leveransplan Internt underlag för logistik-planering Leveransprognos uppdateras i leverantörens system Löpande uppdatering från entreprenören 4. Uppdatera planering Logistikplanering Uppdaterat internt underlag för logistikplanering Skapar plan för tillverkning, bemanning, inköp och/eller logistik Vid behov uppdatera internt och mot egna leverantörer Meddela kund vid avvikelse vilket leder till att kund uppdaterar sin plan och skickar en uppdatering

16 BEAst Label, standard kollietikett bygg i fyra versioner med olika användningsområden

17 BEAst Supply och BEAst Label ger förutsättningar för en effektivare bygglogistik

18 BEAst Label A för pallen, B för kollit, C för kollin med mer än 15 artiklar och D för produkter

19 STE-etiketten för transportören och BEAst Label A, B och C för kollit och D för produkten
e-Build D med Montage- plats STE med Leverans- adress för transportör e-Build B med Leverans- eller Montage- plats e-Build Label A med Leverans- eller Montage- plats

20 Raka vägen direkt till till leverans- och montageplatsen med BEAst Label

21 Branschportal för logistik för företag utan eget systemstöd, beräknas lanseras Q3 2015
Integration med andra portaler, interna och externa Leverantörer Kunder Egna interna system Integration BEAst Portal Egna interna system Integration Manuell leverantör loggar in Anläggning e-Faktura Material-försörjning Manuell kund loggar in 21

22 Kontakt med BEAst Webbplats www.beast.se Peter Fredholm 070 663 32 19
Vd, projektledning


Ladda ner ppt "Projektet ”Effektivare varuförsörjning” och standarden BEAst Supply"

Liknande presentationer


Google-annonser