Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektet ”Effektivare varuförsörjning” och standarden BEAst Supply 2015-02-09.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektet ”Effektivare varuförsörjning” och standarden BEAst Supply 2015-02-09."— Presentationens avskrift:

1 Projektet ”Effektivare varuförsörjning” och standarden BEAst Supply 2015-02-09

2 Om projektet

3 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Fakta om projektet NeC för anläggnings- transporter och maskintjänster 3  Förstudie: 2011 o Visade ett manuellt och pappersbaserat arbetssätt  Etapp 1: 2012 – 2013 o Standarden BEAst Supply och BEAst Label togs fram o 20 avgränsade piloter som visade att standarden fungerade och gav betydande vinster  Etapp 2: 2014 – 2015 o Kvalitetssäkring av standarden o Piloter som använder de olika delarna i standarden o Förtydliganden om typfall som t.ex. systemleveranser o Stöd för implementering o Branschportal lanseras o Utvärdering och marknadsföring

4 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Fakta om etapp två av projektet Effektivare varuförsörjning 4  Tid: Augusti 2014 – december 2015  Projektledning: BEAst  Finansiering: SBUF samt att deltagarna står egna kostnader  Arbetsgrupp: Fem entreprenörer, ca tio materialleverantörer samt flera ledande logistik- och systemföretag  Målgrupp: Bygg- och installationsentreprenörer, leverantörer av material, speditörer, transportörer och 3PL  Mål för BEAst-projektet: Stötta branschen i att etablera en effektivare varuförsörjning enligt de metoder, rekommendationer och standarder som togs fram i etapp 1

5 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Delleveranser i projektet 5 A.Process – Information – Termkatalog – Meddelanden: standardiserade gränssnitt, både verksamhetsmässiga och tekniska. Resultatet är standarden BEAst Supply B.Kollietikett Bygg: märkning av kollin och produkter med BEAst Label C.Gränssnitt transport: Identifiering av logistikhinder, besparingskalkyl, statushantering, lossningsinstruktioner D.Branschportal: målgrupp små företag som inte har eget systemstöd för BEAst Supply och BEAst Label E.Pilotprojekt: test av standardmeddelanden i BEAst Supply, BEAst Label och branschportal och grund för uppföljning

6 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Övergripande planering för etapp 2 6 Kvalitets- säkring standard 2014-082014-122015-082015-12Etapp 1 Standard- isering 20 avgrän- sade piloter Förfina typfall Planera piloter Piloter Bransch- portal

7 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Besparingspotential vid förändrat arbetssätt och processer med systemstöd enligt e-Build Supply 7 Arbetsgruppens uppskattning och erfarenhet från piloter visar att den sammanlagda kostnaden som logistikbetingade problem orsakar beräknas uppgå till 6,3 miljarder kronor per år för de största bygg- och installationsföretagen i branschen. Detta motsvarar cirka 2% av branschens omsättning. Arbetsgruppens bedömning är att de kostnaderna åtminstone kan halveras, vilket gör att besparingspotentialen blir drygt 3 miljarder kronor per år.

8 Om standarden

9 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Detta ingår i standarden BEAst Supply 9  En gemensam beskrivning av Processen  En Informationsmodell över flödet mellan inblandade parter  En Termkatalog som definierar de begrepp som ingår i informationsflödena. Finns i svensk och engelsk version  En Meddelandestandard, beskrivningar av affärsdokument, XML-scheman, testfiler  Kollietikett för att förenkla bygglogistiken  Allt kan laddas ned från www.beast.se/standarder

10 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Byggprocessens aktörer i ett standardiserat digitalt flöde, från ritning till leverans

11 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Huvudprocesskarta 11 Försörjningsprocessen Inköps- och leverans- planering Projek- tering Inköp Under Transport Från leverantör AnkomstPå bygge Fakturering betalning Huvudprocess Delprocesser Projekteringsprocess Inköpsprocess Leveransprocess Betalningsprocess Leverans- & packplanering Avrop Avropsprocess

12 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 12 Parter, processer och funktioner. Övergripande beskrivning Bransch- portal Projektering orderhantering etiketter leveransgodkännande avisering fakturor InköpAvropLeverans Betalning produktdata logistikdata CAD-objekt kalkyl tidsplan mängdning förfrågan anbud projektavtal inköps- planering tidsplan leveransplan avrop avropssvar instruktion logistik avvikelse- hantering packning märkning transport- bokning leveransavi lastning lossning avisering mottagning godkännande fakturering uppföljning godkännande betalning webbformulär EDI-meddelande kollietiketter Projektering GränssnittPortalfunktioner

13 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Modell för avisering och etikettering av varuleveranser till byggarbetsplatser 13 Spe- ditör Gods- mot- tagare Gods- av- sän- dare Status IOD, Avvikelse Avrop med krav om avisering Transport- instruktion Leveransavisering med referens till kolli och sändning Ankomstavisering, om krav i avrop Avvikelseavisering, vid behov STE e-Build Label TA- sys- tem SMS, Mail, Tele

14 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Exempel på en av delprocesserna, den för leverans- och packplanering 14 Entreprenör Leverantör Delprocess Inköp 2 Skicka leverans- och packplan Till del- process Avrop 3. Ta emot leveransplan 1. Planera leverans 4. Uppdatera planering Nej Ändrad plan? Ja Avvikelse? Nej Ja

15 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard För varje processbild finns en beskrivning, här för leverans- och packplanering StegAnsvarigInput (viktigaste)OutputKommentar 1. Planera leveransEntreprenörAvtal Byggplan Artikelinformation uppdaterad Leverans- och packplanDefiniera och tidssätta leveransdelar Definiera packinstruktioner Uppdatera leveransdelar 2. Skicka leverans- och packplan EntreprenörLeverans- och packplan Skickad leveransplanSkapas per projekt och leverantör Ej bindande prognos över kommande leveranser Vid ändringar i planen uppdateras leveransplanen kontinuerligt 3. Ta emot leveransplan LeverantörLeveransplanInternt underlag för logistik- planering Leveransprognos uppdateras i leverantörens system Löpande uppdatering från entreprenören 4. Uppdatera planeringLeverantörLogistikplaneringUppdaterat internt underlag för logistikplanering Skapar plan för tillverkning, bemanning, inköp och/eller logistik Vid behov uppdatera internt och mot egna leverantörer Meddela kund vid avvikelse vilket leder till att kund uppdaterar sin plan och skickar en uppdatering

16 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard BEAst Label, standard kollietikett bygg i fyra versioner med olika användningsområden

17 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard BEAst Supply och BEAst Label ger förutsättningar för en effektivare bygglogistik

18 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard BEAst Label A för pallen, B för kollit, C för kollin med mer än 15 artiklar och D för produkter

19 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard STE-etiketten för transportören och BEAst Label A, B och C för kollit och D för produkten STE med Leverans- adress för transportör e-Build Label A med Leverans- eller Montage- plats e-Build B med Leverans- eller Montage- plats e-Build D med Montage- plats

20 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Raka vägen direkt till till leverans- och montageplatsen med BEAst Label

21 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Branschportal för logistik för företag utan eget systemstöd, beräknas lanseras Q3 2015 21 Anläggning Material- försörjning Manuell leverantör loggar in Leverantörer Kunder Egna interna system Integration Egna interna system Integration Integration med andra portaler, interna och externa e-Faktura Manuell kund loggar in BEAst Portal

22 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 22 Kontakt med BEAst  Webbplats www.beast.se  Peter Fredholm070 663 32 19 Vd, projektledningpeter@beast.sepeter@beast.se


Ladda ner ppt "Projektet ”Effektivare varuförsörjning” och standarden BEAst Supply 2015-02-09."

Liknande presentationer


Google-annonser