Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VISION ”Visionen ska vara uppnåbar till 50-70%, och resten ska vara som en stimulerande utmaning.” (Så tänds eldsjälar i praktiken) Senaste pedagogiska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VISION ”Visionen ska vara uppnåbar till 50-70%, och resten ska vara som en stimulerande utmaning.” (Så tänds eldsjälar i praktiken) Senaste pedagogiska."— Presentationens avskrift:

1 VISION ”Visionen ska vara uppnåbar till 50-70%, och resten ska vara som en stimulerande utmaning.” (Så tänds eldsjälar i praktiken) Senaste pedagogiska caféet, 3:e november i fjol.

2 Färsingaskolans personals gemensamma prioriteringar bland entreprenöriella kompetenser hos eleverna (okt-nov -14): Självkänsla och självförtroende (17) Ansvarstagande (17) Tålamod och uthållighet (13) Motivation och framtidstro (13) Handlingskraft (13)

3 Med grund i dessa fem (?) kompetenser skapar vi gemensamt Färsingaskolans vision. Efter fikan, fram till lunch. Pedagogiskt café på måndag eftermiddag.

4 UR Samtiden – Framtidens läromedel Kunskapskanalen Föreläsning – med pennan i hand! Stockholmsmässan 8 okt 2014

5 James Nottingham, fd lärare och skolledare, Storbritannien:
att skapa en utforskande, nyfiken och lustfylld lärmiljö i klassrummet hur man som lärare kan utveckla elevernas förmåga att reflektera över sitt lärande

6 Vad var mest intressant i detta? Dela era tankar med varandra!
Efter fikan: en i varje grupp har sin dator med sig.

7 Vår vision… Utveckla kompetenser hos våra elever:
självkänsla och självförtroende ansvarstagande tålamod och uthållighet motivation och framtidstro handlingskraft

8

9 Lite teori?

10 Utbildning under åtta dagar i nov och dec (tors – sön) ”Family-Lab Seminarie- och Familjehandledare”

11 Family-Lab: svenska delen av Jesper Juuls internationella utbildnings- och rådgivningsorganisation. Jesper Juul: dansk familjeterapeut och författare.

12 Ditt kompetenta barn (1995)
utgiven på 13 språk blivit känd för att göra upp med traditionella uppfattningar och värderingar inom barnuppfostran.

13 INTEGRITET <-> SJÄLVKÄNSLA <-> PERSONLIGT ANSVAR
Inre, existentiell nivå INTEGRITET <-> SJÄLVKÄNSLA <-> PERSONLIGT ANSVAR SAMARBETE <-> SJÄLVFÖRTROENDE <-> SOCIALT ANSVAR Yttre, social symtomnivå

14 Barn som mår dåligt, problem i den ”inre nivån”
Barn som mår dåligt, problem i den ”inre nivån”. Visar sig som symptom i den ”yttre nivån” som ändrat beteende. Vård och skola: behandling för att ändra beteendet – glömmer ofta bort orsaken!

15 Alternativet: stötta de inre egenskaperna
Alternativet: stötta de inre egenskaperna! INTEGRITET <-> SJÄLVKÄNSLA <-> PERSONLIGT ANSVAR SAMARBETE <-> SJÄLVFÖRTROENDE <-> SOCIALT ANSVAR

16 Föräldraledarskap Förr: Alternativ nu: rollspel autenticitet auktoritärt sparring kontroll kontakt straff dialog kritik/beröm erkännande begränsning avgränsning

17 Pedagogledarskap Förr: Alternativ nu: maktutövning involvering disciplin dialog/samtal fokus på fokus på beteende relationen

18 BARN ÄR KOMPETENTA: Barns reaktioner är alltid meningsfulla Barn är födda med social förmåga och behov Barn kan ta personligt ansvar (Det betyder dock INTE att de kan allt och vet allt!)

19 Integritet Samarbete Integritet = att känna sig hel och oberoende, okränkbarhet, att handla självständigt och ärligt.

20 Integritet Samarbete Samarbete: barn anpassar sig, kopierar, efterliknar betydelsefulla vuxna. Rättvänt och spegelvänt. (Lyder och trotsar)

21 Kränkning av barns integritet
Barn som blir kritiserade blir kritiska eller självkritiska Barn som uppfostras med våld blir våldsamma eller självdestruktiva Barn som utsätts för kränkningar blir kränkande eller självdestruktiva

22 Men: Barn som behandlas med respekt svarar med respekt Barn som blir väl omhändertagna tar väl hand om andra Barn vars integritet inte kränks kränker inte andra

23 Självkänsla Självförtroende Självkänsla = hur väl jag känner mig själv, hur jag förhåller mig till det jag känner, min kärna och mitt centrum. Varandet.

24 Självkänsla Självförtroende Självförtroende = det jag kan, det jag är duktig på och det jag kan prestera. Görandet.

25 Sund självkänsla: En nykter, nyanserad, accepterande syn på sig själv
Sund självkänsla: En nykter, nyanserad, accepterande syn på sig själv. Duger som jag är, och tycker andra duger som de är. Låg självkänsla: Prestationsångest, inlärningssvårigheter, skryt, osäkerhet, uppblåsthet, skuldkänsla osv.

26 Lågt självförtroende: Praktiskt-pedagogiskt problem, kan lösas med saklig feedback om självkänslan är ok. Om inte – börja med självkänslan! Beröm och kritik – bra eller inte?

27 Som förälder stöttar du barns självkänsla när du:
Tillåter dig att vara personlig och öppen om dig själv Intresserar dig lika mycket för vem barnet ÄR som vad det GÖR Bekräftar det nya du upplever hos barnet …som pedagog?

28 Personligt ansvar Socialt ansvar Personligt ansvar: för vårt liv, vår psykiska och fysiska hälsa och utveckling.

29 Personligt ansvar Socialt ansvar Socialt ansvar: för varandra, i familjen, samhället, gruppen, världen.

30 När det personliga ansvaret stärks från början växer det sociala ansvaret av sig själv!
Risker: Barn som får ta socialt ansvar för att vuxna inte tar det, förlorar personligt ansvar. ”Curlade” barn oförmögna till ansvar.

31 Vår vision Utveckla kompetenser hos våra elever:
självkänsla och självförtroende ansvarstagande tålamod och uthållighet motivation och framtidstro handlingskraft

32 Uppgift i grupp: Prata om en kompetens i taget i ett givet antal minuter, ställ klockan! Skriv ner era formuleringar till vår vision för hand på pappret. Byt papper med gruppen efter när klockan ringer. Ställ tiden och gör likadant med resterande kompetenser. När ni har sista pappret, skriver ni all text som står på pappret, och skickar i ett mail till:


Ladda ner ppt "VISION ”Visionen ska vara uppnåbar till 50-70%, och resten ska vara som en stimulerande utmaning.” (Så tänds eldsjälar i praktiken) Senaste pedagogiska."

Liknande presentationer


Google-annonser