Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Programhantering – Pass 1 Mål för kursen Kursplanering Prov / inlämningsuppgifter Ordbehandling fortsättningskurs del 1/5.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Programhantering – Pass 1 Mål för kursen Kursplanering Prov / inlämningsuppgifter Ordbehandling fortsättningskurs del 1/5."— Presentationens avskrift:

1 1 Programhantering – Pass 1 Mål för kursen Kursplanering Prov / inlämningsuppgifter Ordbehandling fortsättningskurs del 1/5

2 2 Mål för kursen Kursen skall ge fördjupade kunskaper i att använda ordbehandlings- och kalkylprogram. Kursen skall ge fördjupade kunskaper i att använda ordbehandlings- och kalkylprogram. Kursen skall även ge kunskaper i att använda ett presentationsprogram och dess vanligaste funktioner för att producera presentationer och bildspel. Kursen skall även ge kunskaper i att använda ett presentationsprogram och dess vanligaste funktioner för att producera presentationer och bildspel. Kursen ska också ge kunskaper om olika nätverkstjänster. Kursen ska också ge kunskaper om olika nätverkstjänster. Dessutom skall kursen utveckla förmågan att använda datorn som arbetsredskap. Dessutom skall kursen utveckla förmågan att använda datorn som arbetsredskap.

3 3 SJÄLVSTUDIER Huvuddelen av arbetet bedrivs som självstudier. Huvuddelen av arbetet bedrivs som självstudier. Lektionerna är ett komplement och avser att förtydliga kursens delmoment. Lektionerna är ett komplement och avser att förtydliga kursens delmoment. Du ansvarar själv för att du skall tillgodogöra dig kursen på bästa sätt. Du ansvarar själv för att du skall tillgodogöra dig kursen på bästa sätt.

4 4 Kursplanering

5 5 Prov / inlämningsuppgifter 10 inlämningsuppgifter 10 inlämningsuppgifter Laddas upp på Jensen Online för rättning Laddas upp på Jensen Online för rättning Betygskriterier Betygskriterier 1. Tidsaspekten 2. Kvalitet 3. Antal inlämnade uppgifter

6 6 Betygsunderlag Allt som eleven presterar under kurstiden kommer att vägas in vid betygssättning. Allt som eleven presterar under kurstiden kommer att vägas in vid betygssättning. Det gäller till exempel inlämningsuppgifter och de kunskaper, färdigheter, den förståelse med mera som uppvisas under kurstid. Det gäller till exempel inlämningsuppgifter och de kunskaper, färdigheter, den förståelse med mera som uppvisas under kurstid.

7 7 Ordbehandling fortsättningskurs MS Word 2003 - Del 1/5 Arbeta med dokument Arbeta med dokument Formatera text Formatera text

8 8 Arbeta med dokument Stycken Visa/dölj formateringsmarkeringar Funktionen klicka och skriv Markera text Klipp ut, Kopiera och klistra in

9 9 4. Formatera text Teckensnitt Punktstorlek Fet stil, Kursiv stil, Understruken text Formatmallar Infoga symboler och specialtecken Upphöjd och nedsänkt text Anfang Färg Fotnoter

10 10 Övningar Gå igenom sid. 41-66 i boken (Word) Gå igenom sid. 41-66 i boken (Word) Arbeta med övningsuppgifter på sid.48-49 Arbeta med övningsuppgifter på sid.48-49 Arbeta med övningsuppgifter på sid.65-66 Arbeta med övningsuppgifter på sid.65-66Inlämningsuppgift Arbeta med övning 4.4 på sid. 65-66 Arbeta med övning 4.4 på sid. 65-66 Ladda upp meritförteckningen Online. Ladda upp meritförteckningen Online. Ange ett lämpligt filnamn! Ange ett lämpligt filnamn!


Ladda ner ppt "1 Programhantering – Pass 1 Mål för kursen Kursplanering Prov / inlämningsuppgifter Ordbehandling fortsättningskurs del 1/5."

Liknande presentationer


Google-annonser