Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Programhantering – Pass 1

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Programhantering – Pass 1"— Presentationens avskrift:

1 Programhantering – Pass 1
Programhantering – Pass 1 Mål för kursen Kursplanering Prov / inlämningsuppgifter Ordbehandling fortsättningskurs del 1/5

2 Mål för kursen Kursen skall ge fördjupade kunskaper i att använda ordbehandlings- och kalkylprogram. Kursen skall även ge kunskaper i att använda ett presentationsprogram och dess vanligaste funktioner för att producera presentationer och bildspel. Kursen ska också ge kunskaper om olika nätverkstjänster. Dessutom skall kursen utveckla förmågan att använda datorn som arbetsredskap.

3 SJÄLVSTUDIER Huvuddelen av arbetet bedrivs som självstudier.
Lektionerna är ett komplement och avser att förtydliga kursens delmoment. Du ansvarar själv för att du skall tillgodogöra dig kursen på bästa sätt.

4 Kursplanering

5 Prov / inlämningsuppgifter
Laddas upp på Jensen Online för rättning Betygskriterier Tidsaspekten Kvalitet Antal inlämnade uppgifter

6 Betygsunderlag Allt som eleven presterar under kurstiden kommer att vägas in vid betygssättning. Det gäller till exempel inlämningsuppgifter och de kunskaper, färdigheter, den förståelse med mera som uppvisas under kurstid.

7 Ordbehandling fortsättningskurs MS Word 2003 - Del 1/5
Arbeta med dokument Formatera text

8 Arbeta med dokument Stycken Visa/dölj formateringsmarkeringar
Funktionen klicka och skriv Markera text Klipp ut, Kopiera och klistra in

9 4. Formatera text Fet stil, Kursiv stil, Understruken text Teckensnitt
Punktstorlek Fet stil, Kursiv stil, Understruken text Formatmallar Infoga symboler och specialtecken Upphöjd och nedsänkt text Anfang Färg Fotnoter

10 Övningar Gå igenom sid. 41-66 i boken (Word)
Arbeta med övningsuppgifter på sid.48-49 Arbeta med övningsuppgifter på sid.65-66 Inlämningsuppgift Arbeta med övning 4.4 på sid Ladda upp meritförteckningen Online. Ange ett lämpligt filnamn!


Ladda ner ppt "Programhantering – Pass 1"

Liknande presentationer


Google-annonser