Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SFAM.Qs Mål & Mått byggs vidare Ny kvalitetsindikator: Levnadsvanor Sven Engström Linköping, Hans Brandström, Visby.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SFAM.Qs Mål & Mått byggs vidare Ny kvalitetsindikator: Levnadsvanor Sven Engström Linköping, Hans Brandström, Visby."— Presentationens avskrift:

1

2 SFAM.Qs Mål & Mått byggs vidare Ny kvalitetsindikator: Levnadsvanor Sven Engström Linköping, Hans Brandström, Visby

3 Beställare betalar idag för kvalitet Resultatberoende ersättning Kvalitetsrelaterad ersättning Kvalitetsbokslut

4 Professionell konsensus att indikatorn mäter en viktig aspekt av vården Solid vetenskaplig bas för indikatorn Indikatorn påverkbar av vårdgivaren Tillräckligt vanligt tillstånd för att minska slumpeffekter Relevant information dokumenteras i journalerna Krav på indikatorer

5 Det som mäts får resurser och uppmärksamhet medan annat försummas? Enstaka indikatorer avspeglar de total kvalitet? Datakvalitetsproblem Hur påverkas enhetens resultat av patienters socioekonomi? Kvalitetsrelaterad ersättning Begränsningar

6 Ekonomisk ersättning för kvalitetsresultat riskerar att skapa incitament till att dölja i stället för att efterforska de egna svagheterna

7 Mätningar bör initiera utveckling och stimulera till förbättring i stället för att enbart betygsätta nuläget.

8 2004 & 2005: 95% av alla läkarbesök diagnossatta - ger max ersättning 90% ” ” ” ” - ger 50% av max ersättning 2006 ges ingen ersättning Diagnossättning i Östergötland

9 ”Ingen av oss kan brinna med evig låga i mottagningsarbetet. Efterhand falnar vår eld, med åren blir den en svag glöd, vissa tider höljs vi av en grå rök….

10 Men om Du börjar granska Dina egna utredningsprocedurer, Dina behandlingsprocedurer, Dina preparatval och Dina kontrollrutiner och mäter Din verksamhet mot teoretiska ideal och jämför dina vanor och ovanor med andras

11 -se då flammar elden upp och gör det vardagliga färgrikt och det vanliga spännande!” Per Fugelli

12 Vi arbetar i slutna rum ensamma med våra patienter. Vi vet väldigt litet om vad som sker hos kollegan i rummet intill. Vi tror att vi vet hur vi själva brukar göra men...vet vi verkligen det?

13 Mål & Mått - kvalitetsindikatorer Syfte Underlätta mätningar och jämförelser av viktiga delar av vårt arbete. Skapa underlag för kollegiala diskussioner Vara så enkla att använda att man orkar göra en ny mätning.

14 Utveckling av Mål & Mått Inmatning av aggregerade resultat via webbgränssnitt. Omedelbar återkoppling och benchmarking Riktlinjer och vetenskaplig bakgrund snabbt tillgängliga.

15 En viktig förutsättning för diskussionerna är att vi är ödmjuka inför de resultat vi får fram. ”Var det du som sa att det var roligt att granska sina resultat ? ”

16 Kvalitetsindikatorer visar på mätbara aspekter av kvalitet men kan inte fastställa vårdens hela kvalitet

17 Mål & Mått - kvalitetsindikatorer 1.Tillgänglighet o prioritering 2.Information o delaktighet 3.Diagnostik vid luftvägsinf. 4.Sporadisk mediaotit - barn 2-16 år 5.Tonsillit och Strep-A 6. Nedre urinvägsinfektion - kvinnor >18 år

18 Mål & Mått Levnadsvanor Kriterier för en kvalitetsindikator Vad är viktigt för god kvalitet? T.ex. – ett samtal har ägt rum öga mot öga om…

19 Mål & Mått Levnadsvanor Kriterier 1.Fysisk aktivitet - regelbunden 30 min per dag = 1 poäng (maxvärde = 7 motionspoäng)

20 Mål & Mått Levnadsvanor Fysisk aktivitet

21 Mål & Mått Levnadsvanor Kriterier 1.Fysisk aktivitet - regelbunden Matvanor - sunda 2. Matvanor - sunda

22 Matvanor Mål & Mått Fysisk aktivitet Matvanor SELFH* 26% flickor överviktiga el feta 20% pojkar ------”----- Varav 6% feta 2006 (BMI>35) jmf 1,2 ” 1991 jmf 1,2 ” 1991 * Studies of the Effect of Lifestyle and Food Habits - lektor Christel Larsson, Kostvetenskap, Umeå Universitet

23 Mål & Mått Levnadsvanor 1. Fysisk aktivitet - regelbunden Matvanor - sunda.. 2. Matvanor - sunda.. 3. Alkohol - måttlighet

24 Mål & Mått Levnadsvanor Kriterier 1. Fysisk aktivitet - regelbunden Matvanor - sunda. 2. Matvanor - sunda. 3. Alkohol - måttlighet. 4. Tobak - inte bruka

25 Mål & Mått Indikatorer = Hur mäts kvalitet? 1a. Termer sökbara i journalen för - levnadsvanor eller livsstil 1b. Termer - med en graderad skala – finns för: fysisk aktivitet… 2. Andel patienter med enhetligt graderad uppgift om matvanor…

26 Mål & Mått Levnadsvanor Indikatorer 1.Fysisk aktivitet - regelbunden Matvanor - sunda 2. Matvanor - sunda Godis (lördagsgodis…) högst 1 gång i veckan? Fet fisk varje vecka? Frukt varje dag? Grönsaker varje dag? Magra mejeriprodukter? Magra pålägg och charkprodukter - nyckelhålsmärkta? Flytande margarin/olja i matlagning? Varje ja-svar ger 1 poäng (maxpoäng = 7 p) (maxpoäng = 7 p)

27 Mål & Mått Levnadsvanor Indikatorer 1. Fysisk aktivitet - regelbunden Matvanor - sunda.. 2. Matvanor - sunda.. 3. Alkohol - måttlighet Antal ”glas” senaste veckan * Antal ”glas” senaste veckan * Registreras som antal glas (alt cl starksprit) Registreras som antal glas (alt cl starksprit) *1 glas=1 glas vin, 1 flaska starköl, 1 burk folköl eller 4 cl sprit

28 Mål & Mått Levnadsvanor Indikatorer 1. Fysisk aktivitet - regelbunden Matvanor - sunda 2. Matvanor - sunda 3. Alkohol - måttlighet. 4. Tobak - inte bruka Antal rökta cigarretter/dag Antal snusdosor/vecka

29 Mål & Mått Standard = Vilken nivå eftersträvas? 1a. Levnadsvanor sökbara i journalen100% b. Kvantifierade variabler i datajournalen100% 2. Fysisk aktivitet 90% 3. Matvanor 90% 4. Alkoholvanor 90% 5.Rökvanor 90%

30 Mål & Mått Levnadsvanor Vad är viktigt för ett bra liv? – ett samtal om…


Ladda ner ppt "SFAM.Qs Mål & Mått byggs vidare Ny kvalitetsindikator: Levnadsvanor Sven Engström Linköping, Hans Brandström, Visby."

Liknande presentationer


Google-annonser