Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Steg 1 Dag 2 Välkomna Dag 2 Steg 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Steg 1 Dag 2 Välkomna Dag 2 Steg 1."— Presentationens avskrift:

1 Steg 1 Dag 2 Välkomna Dag 2 Steg 1

2 Dag 1 Dag 2 Steg 1 2

3 Dag 1 / Ordnad träning Kroppsställning Prova på Handisättning
Höja bågen Uppdrag Fullt uppdrag, arbete Strängfrigång Båghanden (introducera slingan) Avsläppet Fullföljet Ankring, betydelse för siktandet Draghanden vertikal Stränglinjering Siktesintällning Avsläpp och fullfölj Prova på Dominant öga Helheten Stränga bågen Uppvärmning Lära genom att se vad som skall göras Förstärka viss sekvens i tekniken Grundläggande säkerhet Roliga tävlingar/lekar Utmanande tävlingar ”Licens” tävlingar Dag 2 Steg 1 3

4 Dag 1 / Träningen Hjälptränare delar info om bågskytte och klubben
Välkomna! Sammanfatta senaste gången Utan båge, mentala skott Grundstil utan tavla / uppvärmning Dagens teknikträning Rolig tävling/utmanande tävling Sammanfatta Dagens träning / Nästa träning Dag 2 Steg 1 4

5 SE TRÄNINGSBOKEN!!! Den här bilden är från gula häftet Skjutteknik Svenska modellen 1990!!!!!
Dag 2 Steg 1 5

6 Dag 1 Viktigaste bitarna i skjuttekniken
Båghand – fingerslinga – avslappnad! Bågarmsaxeln– håll emot bågen! Håll emot båghand 50% - dragarbetet 50% Avsläpp – alla fingrar samtidigt, jobba av releasern! Kolla med kamera! Mentalt fokus – vara här och nu! Dag 2 Steg 1

7 Agenda Dag 2 Välkomna till dag 2 Pilgruppering vid svårigheter Fika
Lunch Några Mentala övningar Lite om Skyttars utveckling, kroppsligt och mentalt Lite om materialet Pilens paradox Lite om trimning Limma pilar, laga strängen Klubben Sammanfattning Avslut, utdelning av kursintyg Dag 2 Steg 1 7

8 Pilen faller av hyllan Fingret under pilen trycker den uppåt
Lillfingret med i uppdraget / tvistning Spänningar i draghanden, fingrarna böjs mer och mer under uppdraget, handen är inte i linje med underarmen Bågen lutas åt pilsidan Dag 2 Steg 1 8

9 Studs i tavlan Draghanden kryper framåt före släppet
Pilspetsen skadad eller trubbig Hinder i butten (snören etc) Dag 2 Steg 1 9

10 Pilarna går lågt Siktet feljusterat eller fel riktpunkt Bågarmskollaps
Inkonsekvent ankringspunkt Bågarmen faller Hakan framåt för att möta strängen Pilen nockad för högt upp på strängen Islag i kläder eller armskydd Inkonsekvent båghandplacering För hög ankring vid släppet Kollaps i armar och axlar (reducerar draglängden) Dag 2 Steg 1 10

11 Pilarna går högt Siktet feljusterat eller fel riktpunkt
Ankringspunkten är för låg Bågarmen höjs vid släppet Skytten trycker bågen för hårt framåt Pilen nockad för lågt på strängen Skytten drar för långt, förbi ankringspunkten Inkonsekvent handisättning, trycket för lågt ner i handtaget Dag 2 Steg 1 11

12 Pilar går till höger Bågen trycks åt höger vid släppet
Siktet feljusterat eller fel riktpunkt Bågen (eller huvudet) lutas för mycket Inkonsekvent sträng- eller båggrepp Använder inte strängen i siktbilden (dålig linjering) Skytten drar för långt Skytten drar med armmusklerna, inte med ryggen Bågarmskollaps åt höger Dag 2 Steg 1 12

13 Pilar går till vänster Bågen trycks åt vänster vid släppet
Siktet feljusterat eller fel riktpunkt Bågen (eller huvudet) lutas för mycket Inkonsekvent sträng- eller båggrepp Högerskytt siktar med vänster öga Använder inte strängen i siktbilden (dålig linjering) Alltför tät ankring mot hakans sida, strängen påverkas vid släppet Islag i kläder Kollaps vid släppet Pilen faller av hyllan före släppet Fingrarna rycks av från strängen Dag 2 Steg 1 13

14 Mentala övningar Se utan att värdera
Öva dig i att ta in olika synintryck och att se på olika situationer och händelser i din omgivning utan att värdera, -lägga in några känslor, eller att tycka någonting. Bara observera neutralt utan att bry dig och utan att tänka någonting. Låt ögonen svepa runt och se på miljön runt omkring dig. Se det du ser utan att bry dig eller värdera det du ser Observera någon situation som pågår i din närhet, vad andra personer gör. Acceptera det som sker utan att tänka,. bry sig eller värdera. Dag 2 Steg 1 14

15 Mentala övningar Skjuta utan båge
Börja med att fysiskt skjuta utan båge, dvs skytten tänker sig hur han ska genomföra skottet. Var noga med skjutcykeln även här Hjälp skytten om du ser att de avviker från ”tråden” När du ser att skyttarna gör rörelserna rätt Gör övningen genom att skyttarna får sitta på stol och tänka sig igenom hela skjutcykeln - Pilarna träffar i mitten! Dag 2 Steg 1 15

16 Utveckling Dag 2 Steg 1 16

17 Pubertet Flickor är i allmänhet 2 år tidigare än pojkar.
18 cm under hela puberteten Stor skillnad när man växt färdigt. 14år - 22år Dag 2 Steg 1 17

18 Hård träning Endast negativ energibalans påverkar hormonbalansen.
Stor risk för överbelastningsskador pga bristande koordination och styrka i förhållande till träningsintensiteten samt tekniska färdigheter. (Barnarbete är förbjudet!) Viktigt med varierande träning utifrån varje talangs utvecklingsstadium & träningsdagbok. Dag 2 Steg 1 18

19 Uppvärmning Uppvärmning görs för att:
få en gynnsam temperatur i musklerna och därigenom undvika skador, förbereder musklerna för kommande belastningar och rörelsemönster, förbättrar koordinationsförmågan i de muskelgrupper som används, ökar blodflödet till muskulaturen vilket ger ökad energiomsättning och temperatur i musklerna vilket förbättrar nervmuskelfunktionen dvs koordinationen, alltså din teknik. Uppvärmningen bör avslutas tidigast 10 minuter före skjutningen. Uppvärmning s 33 INGA HUVUDRULLNINGAR!

20 Finkoordination Förhållandet mellan rörelsehastighet och koordinationen av många finmotoriska rörelser Maximal, pojkar 8-10 år flickor 6-10 år Störning/klumpighet under den värsta tillväxtperioden. Dag 2 Steg 1 20

21 Vätska Barn har högre ämnesomsättning/kg kroppsvikt, de producerar därmed mer värme MEN, Barn har färre svettkörtlar & de kräver högre värme innan körtlarna sätter igång = stor risk för överhettning. Minst 8 ml/kg kroppsvikt 2 timmar före och minst 3 ml/kg kroppsvikt var 20 minut. Har man lätt för att svettas krävs det betydligt mer! Sportdryck, hemmagjord!, endast vid hård träning mer än 60 min (skogstävling) eller där det är varmt/fuktigt Hemmagjord sportdryck: 1 l Vatten, 1dl juice (för smaken) 25 gr druvsocker och 1kryddm salt. Sportdrycker som Red Bull mfl bör regleras i något av klubbens policy dokument. Dag 2 Steg 1 21

22 Kost För oss bågskyttar räcker det med att äta enligt tallriksmodellen: 1/4 del med pasta, ris eller potatis. 1/4 del med kött, fisk, fågel eller ägg och 1/2 av talriken med rotfrukter och grönsaker. Ska du tävla eller träna hårt behövs det 1/2 talriken med pasta, ris eller potatis istället och 1/4 var av de andra beståndsdelarna. Kosttillskott endast vid läkarordination pga allergi, sjukdom eller långa resor, räcker oftast med 1 multivitamintablett. OBS! Vissa kosttillskott finns numera upptagna på WADAS röda lista! För oss bågskyttar räcker det med att äta enligt tallriksmodellen: 1/4 del med pasta, ris eller potatis. 1/4 del med kött, fisk, fågel eller ägg och 1/2 av talriken med rotfrukter och grönsaker. Ska du tävla eller träna hårt behövs det 1/2 talriken med pasta, ris eller potatis istället och 1/4 var av de andra beståndsdelarna. Kosttillskott endast vid läkarordination pga allergi, sjukdom eller långa resor, räcker oftast med 1 multivitamintablett. OBS! Vissa kosttillskott finns numera upptagna på WADAS röda lista! Dag 2 Steg 1 22

23 Självkänsla Ungdomar värderar sig själva utifrån 5 områden:
Intellektuell kompetens Fysisk kompetens Kroppsuppfattning Kompisacceptans Beteende (uppförande) Dag 2 Steg 1 23

24 Kompetens Positiv feedback & Kritisk, konstruktiv feedback
Pojkar söker sig till konkurrerande, tävlingsmässiga förhållanden, utveckla nya färdigheter och visa upp dem. Flickor riktar in sig på självuppfattning, jämförelse med andra flickor och feedback från kompisar, tränare och föräldrar. Dag 2 Steg 1 24

25 Motivation Förpubertet, barn /mentala funktionshinder Inre motivation är viktigare än yttre. Använder sin förväntning av framgång. Konkret tänkande Pubertet / efter pubertet yttre motivationsfaktorer spelar större roll. Kan skilja mellan egen förmåga och ansträngning Kan tänka konkret och abstrakt. Dag 2 Steg 1 25

26 Kontroll av båge Glappet i lemmarna ska vara litet även på en billig- och mycket litet på en dyrare båge. Spänn fast en pil vid vardera lemnockarna. Om pilarna korsar varandra när man tittar längs strängen är bågen vind. Lemmarna ska passa i stocken Inga gjutbubblor eller bubblor i lacken Alla gängor ska kunna användas till deras avsedda funktion. OBS ! Stocken kan vara vind, det behöver inte vara lemmarna. Plungerns infästning ska vara i centrum på handgreppet och placerad så att pilhyllan passar. Dag 2 Steg 1 26

27 Köp av pilar Ta en pil och sätt den på strängen. En klassisk skytt ska greppa så draget blir så långt som möjligt. Spänn bågen och låt någon märka ut på pilen hur långt draget är, kontrollera genom att spänna några gånger till och kolla så att draget är lika. Väg bågen med en kalibrerad bågvåg. Dra ut strängen med bågvågen så att märket på pilen hamnar mot märkpunkten Pilens längd ska nå minst 2.5 cm förbi plungern vid fullt drag. Pillängden är avståndet från nocken (där strängen ligger an) fram till spetsen. Välj vilken pil genom att titta i en pilvalstabell. Mjukare pil ju bättre skytten är. Dag 2 Steg 1 27

28 Pilens paradox Dag 2 Steg 1 28

29 Limma pilar

30 Laga strängen

31 Tillverka en bågslinga

32 Grundtrimning Sätt undre nockläget 4-5 mm från nollpunkten på en recurv. Bör vara ca 0 på en compound. Mäta tillern (a-b),dela värdet med 2 och lägg till pildiametern, detta ger det teoretiska värdet på övre nockläget, mät höjden vinkelrätt mot pilhyllan med en strängvinkel. Sänk nockläget Höj nockläget Dag 2 Steg 1 32

33 Grundtrimning Angreppsvinkeln Plungern Recurv
Pilskaftet tangerar strängen till vänster Compund Pilen i centrum av strängen Högerskytt Släpp fjädern Spänn fjädern Dag 2 Steg 1 33

34 Funktionshindrade skyttar
Det mesta går att lösa med utrustningen så det passar skytten. Tex Använd releaser, -ställningar Stol eller pall Mentala funktionshinder Tålamod Vara ett ”hjälpjag” Visa allt praktiskt, bildspel, filmer Tolkar det mesta konkret Dag 2 Steg 1 34

35 Börja tävla

36 Börja tävla

37 Börja tävla

38 Börja tävla

39 Börja tävla

40 Börja tävla

41 Mera om träningen Hjälpmedel - Vanlig kamera
Det går bra med en vanlig mobil/kamera med filmningsmöjligheter. Filma mycket korta sekvenser Använd datorns Media Player och dra markören långsamt. Dag 2 Steg 1 41

42 Mera om träningen Hjälpmedel - DartFish
Tänk på att alltid visa skytten vad han/hon gör bra. Visa skyttens starka sidor och förklara noga för skytten vad som är bra. Se ”Använd DartFish i träningen” Dag 2 Steg 1 42

43 Värdegrund & Vision för SBF
FOKUSERAD KRAFT MED GLÄDJE OCH GEMENSKAP Fokuserad kraft är den glöd och energi som varje ledare, inom så väl förening, distrikt eller förbund, väljer att lägga på att skapa förutsättningar så att bågskyttesporten skall utvecklas och existera på varje ort, region eller i hela landet. Fokuserad kraft är den energi och vilja varje skytt använder sig av när denne skjuter en pil. Vid varje tillfälle vi eller någon lyckas så väl inom förening, distrikt eller förbund så uppstår en glädje och gemenskap. Det kan handla om framgångar som rör enskilda skyttar eller när vi träffas för att utveckla och skapat nya förutsättningar på alla nivåer inom bågskyttesporten. Detta är för oss fokuserad kraft med glädje och gemenskap. Värdegrunden skall vara ett stöd i vårt gemensamma arbete där beslut och handling skall kopplas och vägas mot dess nytta för fokusering, kraften, glädjen och gemenskapen. VISION Bågskytte för alla, överallt, alltid.

44 Förslag på policydokument i verktygslådan under Klubben på hemsidan
Olika Policydokument Förslag på policydokument i verktygslådan under Klubben på hemsidan

45 Vad kommer sen? Steg 1/ Licensierad klubbtränare
Självklar utbildning för alla tränare i en klubb. Ett till önskemål med utbildningen är att få organiserade träningar. Utgår från Coachmanual 1 Deltagare på Steg 1 utbildningen får ett diplom efter kursen För att bli Licensierad klubbtränare/ Steg 1 krävs det att du/ni är aktiv tränare för nybörjar verksamheten och att du/ni även har hand om Tävlingslicensutbildningen i klubben. Anmäls klubbvis till kansliet vilka som är berättigade till en Licens Steg 1. Dag 2 Steg 1

46 Vad kommer sen? Steg 2 / Licensierad Distriktstränare
För dig som är Licensierad klubbtränare som vill lära ut mer om helheten för de som har skjutit några år. Utgår från Coachmanual 2 Deltagare på Steg 2 utbildningen får ett diplom efter kursen För att bli Licensierad Distriktstränare/ Steg 2 krävs det, förutom att ha varit nybörjartränare i minst 1 månad, att du även har varit med som utbildare på en Steg 1 utbildning eller deltagit som tränare på distriktsnivå. Anmäls av distriktet till kansliet vilka som är berättigade till en Licens Steg 2 Dag 2 Steg 1

47 Vad kommer sen? Steg 3 / HTU Högre tränarutbildning/ Licensierad elittränare För dig som har gått steg 2 och vill lära dig mer avancerade bitar som behövs för att kunna ta hand om junior- och seniorelitskyttar. Materialet tas fram av föreläsarna till deltagarna Deltagarna på HTU utbildningen får ett diplom efter att ha varit med på båda delarna av kursen För att bli Licensierad HTU tränare krävs det att du är licensierad steg 1 & 2 tränare och även har varit med som utbildare på minst en Steg 2 utbildning Anmäls av SBF:s tränaransvarige eller distriktet till kansliet vilka som är berättigade till en Licens HTU Dag 2 Steg 1


Ladda ner ppt "Steg 1 Dag 2 Välkomna Dag 2 Steg 1."

Liknande presentationer


Google-annonser