Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PÅGÅENDE FORM (-ing-form).  Används för att visa att något händer just nu eller att någon håller på med något just nu.  I presens bildas det genom att.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PÅGÅENDE FORM (-ing-form).  Används för att visa att något händer just nu eller att någon håller på med något just nu.  I presens bildas det genom att."— Presentationens avskrift:

1 PÅGÅENDE FORM (-ing-form)

2  Används för att visa att något händer just nu eller att någon håller på med något just nu.  I presens bildas det genom att man använder en form av be (am, are, is) samt –ing form på verbet.  Observera att verb som slutar på stumt –e tappar det när man gör –ingform.  Ex:comecoming  makemaking

3  Vissa verb fördubblar sin slutkonsonant  Exputputting  cutcutting

4 Pågående eller enkel form  Man måste kunna skilja på pågående form och enkel form.  KOM IHÅG!! Pågående form används bara när det handlar om enstaka gång!  Du kan dock inte använda –ing form om något av dessa ord finns i meningen  Always (alltid)never (aldrig)often (ofta)  Seldom (sällan)usually (vanligtvis)generally (vanligtvis)  Normally(normalt sett)occasionally (då & då)sometimes (ibland)

5  Jämför:  Mike is playing football today  Mike plays football every Monday  I mening 2 upprepas något och då måste man använda enkel form

6  https://www.youtube.com/watch?v=dDEtqLDHUaQ

7  Uppgifter:  1. Workbooksid 134 övning 1 och 2  2. sid 135 övning 1 och 2  3. Extrauppgift som hämtas hos mig.  GOOD LUCK!!


Ladda ner ppt "PÅGÅENDE FORM (-ing-form).  Används för att visa att något händer just nu eller att någon håller på med något just nu.  I presens bildas det genom att."

Liknande presentationer


Google-annonser