Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ASP.NET 2.0 André Henriksson Developer Evangelist Microsoft AB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ASP.NET 2.0 André Henriksson Developer Evangelist Microsoft AB."— Presentationens avskrift:

1

2 ASP.NET 2.0 André Henriksson Developer Evangelist Microsoft AB

3 Nyheter i ASP.NET 2.0 Controls Page Framework Services and APIs Data Controls Login Controls Web Parts Other New Controls Master Pages Themes and Skins Improved Client Scripting Compilation & Localization Membership Role Management ProfilesConfiguration Site Maps Health Monitoring Other New Services

4 Master Pages  Innehåll genom arv Master Page Content Page

5 Hur fungerar Master Pages  “Master pages” definierar gemensamt innehåll och gemensamma “placeholders” för en sida  “Content pages” refererar en “Master” och fyller “placeholders” med innehåll Site.masterdefault.aspx Content http://.../default.aspx Content- PlaceHolder

6 Page.Master  Ny egenskap i System.Web.UI.Page  Ger innehållssidor en möjlighet att programatiskt komma åt “Master pages”  Kontrollera om sida har en “Master”  Åtkomst till kontroller definierade i “Master page”  Åtkomst till publika metoder och egenskaper i en “Master page”  Ger integration mellan “Master pages” och innehållssidor på kodnivå

7 Master Pages André Henriksson Developer Evangelist Microsoft AB

8 Theme  Katalog i root:en: App_Themes  Kan innehålla bilder, CSS och Skins  Möjlighet att byta utseende på en webbplats  Mer finkornigt är Master Pages  Appliceras på servern  Stylesheets skickas till klienten  Kan styras i web.config eller i kod  ”Don’t cascade in the same way as CSS”  Definition i en Theme gäller över kontrollens

9 Skin  Möjlighet att skräddarsy kontrollers utseende  Är kontrollbaserad och inte HTML-baserad  Konfigurera nodbilder i Treeview  Sätt färger i kalenderkontrollen  Vilka kolumner ska visas i en GridView  Varning! Styr inte bredd/höjd denna väg om du inte måste... Det hör hemma i aspx- filen.

10 Themes and Skins André Henriksson Developer Evangelist Microsoft AB

11 Datadriven webbnavigering  Navigationsgränssnitt tar tid att implementera  Speciellt om de innehåller klientscript  Nya kontroller förenklar navigering  TreeView och Menu - Navigeringskontroller  SiteMapDataSource - XML site maps  SiteMapPath - "Bread crumb“-kontroll  Publikt site map API är grunden  Provider-baserad för flexibilitet

12 Site Navigation Schema Site Map API Site Maps Web.sitemap Other Data Stores Controls MenuTreeViewSiteMapPath SiteMap- DataSource SiteMap SiteMapNode XmlSiteMapProvider Other Site Map Providers

13 XML Site Map

14 Security Trimming  Egenskap hos “site map providers”  Styr gränssnitt efter användarens roller

15 Site Navigation André Henriksson Developer Evangelist Microsoft AB

16 Datakällskontroller  Deklarativ (“ingen kod") data bindning Sql- DataSource Object- DataSource Access- DataSource Xml- DataSource SiteMap- DataSource SQL Databases Any Data Access Databases XML Data Site Maps Data Component Site Map Provider

17 Datakontroller  Nya databundna kontroller  Inbyggt stöd för bl a att kunna välja rad, editering, “paging”, sortering, osv GridViewDetailsViewFormView

18 2-vägs Data Bindning  Datakontroller ger editerbart gränssnitt  AutoGenerateXxxButton properties  Insert/EditRowStyle properties  Inserting/ed, Updating/ed, Deleting/ed events  Datakällskontrollerna ger logiken  Insert/Update/DeleteCommand properties  Insert/Update/DeleteParameters properties  Inserting/ed, Updating/ed, Deleting/ed events  Visual Studio hjälper till med det sista

19 Caching  Många datakällskontroller har inbyggt stöd för caching  EnableCaching - Av/På caching  CacheDuration – Längd i sekunder  CacheExpirationPolicy – Slide:ing eller absolut  CacheKeyDependency/SqlCacheDepedency - Cache dependencies  OBS! Ingen kod behövs för caching!

20 Cache Dependency  SQL cache dependencies  Binder cache:ade objekt till databasentiteter  Förändringar i underliggande data invaliderar det cache:ade objektet  Fungerar med SQL Server 7, SQL Server 2000 och SQL Server 2005  Kräver att databasservern prepareras för SQL Server 7 and SQL Server 2000 (Aspnet_regsql.exe)  “Fungerar direkt" med SQL Server 2005  Starkt efterfrågad funktion i ASP.NET

21 Data Access André Henriksson Developer Evangelist Microsoft AB

22 Membership Service  Hanterar användare och deras inloggningsuppgifter  Deklarativ åtkomst via Web Site Admin Tool  Programmatisk åtkomst via Membership API  Förenklar forms authentication  Ger logik för validering av användare och lösenord, skapande av nya användare osv  Ger implicit lagring av användaruppgifter, e- postadress och annat data som väljs att lagra  Provider-baserad för flexibel lagring

23 Membership Schema Membership API Membership Data SQL Server Other Data Stores Membership Providers Active Directory LoginLoginStatusLoginViewOther Controls MembershipMembershipUser SqlMembershipProvider ActiveDirectory- MembershipProvider Other Providers

24 Role Manager  Rollbaserad säkerhet “in the box”  Deklarativ åtkomst via Web Site Admin Tool  Programmatisk åtkomst via Roles API  Förenklar hantering av roller på webbplatser som använder “forms authentication”  Mappar användare till roller vid varje anrop  Ger implicit lagring av rollinformation  Provider-baserad för flexibel lagring

25 Role Management Schema Role API Role Data SQL Server Other Data Stores Role Providers Authorization Manager ("AzMan") LoginLoginStatusLoginViewOther Controls Roles SqlRole- Provider AuthorizationStore- RoleProvider Other Providers WindowsToken- RoleProvider

26 Login Controls  UI och logik för säkerhetsrelaterade saker Login Password- Recovery LoginStatusLoginName LoginView CreateUser- Wizard Change- Password Membership & Role Management

27 LoginView...

28 Membership and Roles André Henriksson Developer Evangelist Microsoft AB

29 Profiler  Spara användardata “för evigt”  Starkt typad åtkomst (ej i session)  Hämta användarprofil (ej i session)  Överlever sessionen (ej i session)  Autenticerade och anonyma användare  Stödjer olika datatyper (även custom types)  Åtkomst via dynamiskt kompilerad klass baserad på HttpProfileBase  Provider-baserad för flexibel lagring

30 Definition av Profil

31 Profiles André Henriksson Developer Evangelist Microsoft AB

32 © 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.


Ladda ner ppt "ASP.NET 2.0 André Henriksson Developer Evangelist Microsoft AB."

Liknande presentationer


Google-annonser