Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DU-PROJEKTET Döva Utvecklingsstörda

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DU-PROJEKTET Döva Utvecklingsstörda"— Presentationens avskrift:

1 DU-PROJEKTET Döva Utvecklingsstörda
Stockholms Dövas Förening Projektledare: Annika Wedin

2 Projektets syfte Att bygga upp verksamheten kring döva utvecklingsstörda samt öka kunskapen om och för döva utvecklingsstörda

3 Målgruppen Döva utvecklingsstörda Hörselskadade utvecklingsstörda
GEMENSAMT BEHOV AV TECKENSPRÅK

4 Delmål Bygga upp nätverk bland omsorgspersonal
Skapa kurser och seminarium Uppsökande verksamhet Rekrytera döva kontaktmän och gode män för målgruppen Utveckla fritidsverksamheten Verka för fortbildning för omsorgspersonal Ge samt skapa informationsmaterial om och till döva utvecklingsstörda Finna samarbetspartners och finansiärer Webb verktyg/intranät

5 Primära huvudmål Kartlägga döva/ hörselskadade utvecklingsstörda
Verka för uppbyggnad av en permanent resursverksamhet, på länsnivå

6 Stockholms län Länet består idag av 26 olika kommuner. Den största av dem är Stockholms stad, vilken är uppdelad i 18 stycken stadsdelsnämnder

7 Kartläggning av döva och hörselskadade utvecklingsstörda inom Stockholms län
Syfte: att kvantifiera målgruppen inom länet och deras; - Boende - Arbete - Fritid

8 Resultat av kartläggningen
Inom Stockholms län finns idag ca 206 stycken vuxna döva och hörselskadade utvecklingsstörda, vilka gemensamt har teckenspråk eller teckenkommunikation som språkbruk. Av dessa har dryga 35% ett anpassat boende, 45 % anpassad arbetsmiljö och ca 13% ngn form av anpassad fritid

9 Andelen döva och hörselskadade, vilka har ett anpassat boende, arbete samt fritid

10 Samtal med en LSS handläggare
Fråga: Hur fungerar kommunikationen från den boende till personalen? Svar: Den fungerar perfekt, den boende bara pekar på vad han vill ha och då förstår den hörande personalen Fråga: Men om den hörande personalen inte kan teckenspråk, hur förstår han då dom? Svar: Hm,det vet jag inte, han kanske inte förstår någonting?


Ladda ner ppt "DU-PROJEKTET Döva Utvecklingsstörda"

Liknande presentationer


Google-annonser