Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samordnad Individuell Plan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samordnad Individuell Plan"— Presentationens avskrift:

1 Samordnad Individuell Plan

2 Styrdokument för arbetet
3f§ HSL, 2 kap 7§ SoL Cirkulär 09:66 från SKL, ”Gemensamma överenskommelser om samarbete och gemensam individuell planering mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten” Gemensamma riktlinjer för samverkan Samordnad individuell plan Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. ICF-CY

3 ….fortsättning Vilka insatser som behövs
Vilka insatser respektive huvudman ska svara för Vilka åtgärder som vidtas av någon annan än landstinget eller kommunen Vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen - samordningsansvarig Hur uppföljning och utvärdering ska ske Ändringar i HSL och SOL 1/1-10 innebär att landsting och kommunerna tillsammans ska upprätta en individuell plan om denna behövs för att den enskilde ska få sina behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst tillgodosedda. I den samordnade individuella planen ska det framgå: 3

4 IT-stöd vid Samordnad Individuell Planering mellan huvudmän

5 Meddix Öppenvård Används för att Samordna Individuell Planering mellan specialiserad öppenvård, primärvård och kommun Skapa planeringsunderlag Samordnad Individuell Plan (SIP) Kallelse till planering Skicka meddelanden mellan vårdgivarna med eller utan koppling till personen Information till användarna via anslagstavla på startsidan

6 Funktioner vid skapande av SIP
Personuppgifter Planeringsunderlag – Samordningsansvarig Kartläggning Deltagare/möten Huvudmål Delmål – Ansvarig deltagare och Utförare Uppföljning Utvärdering 6

7 Planeringsunderlag

8 SIP

9 Delmål och insatser

10 Utskrift

11 Kontakta oss gärna för ytterligare information!
Åsa Engström Karin Sundström Mobil; Mobil; 070 –


Ladda ner ppt "Samordnad Individuell Plan"

Liknande presentationer


Google-annonser