Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samordnad Individuell Plan.  3f§ HSL, 2 kap 7§ SoL  Cirkulär 09:66 från SKL,  Gemensamma riktlinjer för samverkan Samordnad individuell plan  Internationell.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samordnad Individuell Plan.  3f§ HSL, 2 kap 7§ SoL  Cirkulär 09:66 från SKL,  Gemensamma riktlinjer för samverkan Samordnad individuell plan  Internationell."— Presentationens avskrift:

1 Samordnad Individuell Plan

2  3f§ HSL, 2 kap 7§ SoL  Cirkulär 09:66 från SKL,  Gemensamma riktlinjer för samverkan Samordnad individuell plan  Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. ICF-CY Styrdokument för arbetet ”Gemensamma överenskommelser om samarbete och gemensam individuell planering mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten”

3 ….fortsättning  Vilka insatser som behövs  Vilka insatser respektive huvudman ska svara för  Vilka åtgärder som vidtas av någon annan än landstinget eller kommunen  Vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen - samordningsansvarig  Hur uppföljning och utvärdering ska ske

4 IT-stöd vid Samordnad Individuell Planering mellan huvudmän

5 Meddix Öppenvård  Används för att Samordna Individuell Planering mellan specialiserad öppenvård, primärvård och kommun  Skapa planeringsunderlag  Samordnad Individuell Plan (SIP)  Kallelse till planering  Skicka meddelanden mellan vårdgivarna med eller utan koppling till personen  Information till användarna via anslagstavla på startsidan

6 Funktioner vid skapande av SIP  Personuppgifter  Planeringsunderlag – Samordningsansvarig  Kartläggning  Deltagare/möten  Huvudmål  Delmål – Ansvarig deltagare och Utförare  Uppföljning  Utvärdering

7 Planeringsunderlag

8 SIP

9 Delmål och insatser

10 Utskrift

11 Kontakta oss gärna för ytterligare information! Åsa EngströmKarin Sundström asa.g.engstrom@nll.sekarin.sundstrom@bd.komforb.se Mobil; 070-578 05 80 Mobil; 070 – 693 54 18


Ladda ner ppt "Samordnad Individuell Plan.  3f§ HSL, 2 kap 7§ SoL  Cirkulär 09:66 från SKL,  Gemensamma riktlinjer för samverkan Samordnad individuell plan  Internationell."

Liknande presentationer


Google-annonser