Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Processarbete Avesta Volley start den 9 december 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Processarbete Avesta Volley start den 9 december 2014."— Presentationens avskrift:

1 Processarbete Avesta Volley start den 9 december 2014

2 Grattis – nu tar Avesta Volley ett första steg i arbetet med att uppnå intentionerna i Idrotten Vill. Ett arbete som kommer ge er en stabilare grund att stå på i ert kommande föreningsarbete. http://www.il- skattning.sisuidrottsutbildarna.se/undersokning.php?foreningid=6 9&clubid=18417&hash=e59f49cf9de7bcce0c3bfd1f2b5d290a http://www.il- skattning.sisuidrottsutbildarna.se/undersokning.php?foreningid=6 9&clubid=18417&hash=e59f49cf9de7bcce0c3bfd1f2b5d290a Skattning och Analys utifrån Idrotten Vill

3

4 Så här gör vi: Först tittar vi på vad som står i Idrotten vill Sen sätter vi oss i två grupper och varje grupp får sen sätta betyg 1-10 När vi gjort skattningen, ska vi analysera vilket område som ni vill ska prioriteras Fortsättningsarb 20 jan och 1 feb med hjälp av idrottslyftmedel.

5 Sammanfattning av skattningen 9 dec 2014 Föreningens styrdokument och styrelsearbete Finns en framarbetad verksamhets Idé, Vision och Värdegrund från 2011 då klubben gjorde en nystart, som kommuniceras via lappar som delas ut vid terminstart. Visionen behöver kanske förnyas och förtydligas, vad vill våra medlemmarna med klubben nu? Hur vill man att klubben ska se ut om 5 år? Och hur ska man nå dit? Vad behöver göras för att nå dit? Uppdragen behöver fördelas inom styrelsen, vem gör vad? Roller, struktur, valberedningens arbete är viktigt, vilka söker vi? Ska man vara både tränare och styrelsemedlem? Färre uppgifter på fler personer? Hur ska rekryteringsarbetet se ut, vem/vilka gör vad? Hur kan vi öka engagemanget och skapar delaktighet hos medlemmarna? SAMMANFATTNING SKATTNING

6 Vi som har varit med i processen är: Fredrika Hultén (9dec, 20 jan), Magdalena Lundin (9 dec, 20 jan), Lena Jönsson, Emma Rehn (20 jan), Annica Torsell (20 jan), Pavel Krejsa (20 jan), Oskar Gustafsson (9dec, 20 jan),, Otto Reuterdahl (9dec, 20 jan), Wille Hedberg (9dec, 20 jan), Albin Hedberg 20 jan, Stefan Hedberg (9dec, 20 jan), och Annelie Hedberg (9dec, 20 jan). Processledare: Karin ”Knalin” Boström, SISU Idrottsutbildarna. Plats: Avesta Parken

7 Förväntningar på kvällen den 20 jan Tips och ideér, verktyg för kommunikaion till medlemmarna - att nå fram! Ge styrelsen verktyg/kraft att driva föreningen ”framåt” En god sallad.. Kom hit blank i huvudet så jag har inga speciella förväntningar. Tvärr men det nog kanon Önskvärt att vi kan jobba fram olika verksamhetsområden vi ska vara verksamma i de närmsta 5 åren, gärna sätta mål/vo (även om de blir är/blir fler. Utgå från hur föreningen ser ut om 5år och sen jobba bakåt i hur vi ska komma dit. Vilka i rummet tror sig vara kvar om 5 år. Få en inblick i föreningensarbete och framtidsutsikter FÖRVÄNTNINGAR

8 Förväntningar fortsättning… Få verktyg till hur engagera fler inom vårt utvecklingsområde (kids och ungdom) för att kunna få framtida målsättningar i lås. Hur rekryterar man ungdomar? Så det kan bli tjej- och killag. Jag vill att vi ska ett sätt (minst) att kunna expandera särskilt ungdomsvolleyn men också föreningen i sig. Jag hoppas att vi under detta möte kommer fram till bra och genomförbara tillvägagångsätt till att hålla Avesta Volley levande samt att få föreningen att utvecklas och blomstra. From förhoppning: I bästa fall en samsyn och avstamp mot framtidens Avesta Volley, tydliga tankar och riktning. Föreningens mål, information om vilket arbete det innebär att driva en förening. FÖRVÄNTNINGAR

9 Forts sammanfattning av skattningen… Fysisk miljö I stort rätt nöjda med lokaler och träningstider, bra att vara i samma lokal för att skapa sammanhållning inom klubben. Social miljö Bra sammanhållning och många på träning Tränare ledare Om klubben ska växa behövs fler ledare/tränare Alla erbjuds utbildning Idrottsträningen Bra och lekfulla träningar på Kidsvolley Aktiva utövare Vill ha serielag för dam och herr? (Vision 2020)

10 Verksamhets idé, värdegrund och Vision 2011 för Avesta Volleyboll Volleyboll för alla på en nivå som passar individen Värdegrund – Glädje, Gemenskap och delaktighet Vision – En aktiv och fungerande förening där spelare, tränare och funktionärer trivs och vill vara delaktiga. Verksamhetsområden- Kids - Motion - Beach Mål ex fler ledare/ spelare, utbildning av tränare - organisiationsledare, antal lag, Strategi- Hur når vi målen? Vilken organisation krävs? Målgrupp? Satsa på en Kommundel, hela Avesta? Hur skapar vi delaktighet? Handlingsplan-

11 Vår Värdegrund: Glädje, gemenskap och delaktighet Hur får vi fler att vilja vara delaktiga i föreningens arbete? Delegera småsaker Rätt kommunikation, tydliga uppgifter och uppskattning för att man gör uppgiften. Inte fråga i sista minuten. Tydlighet i organisationen, vem gör vad? Framförhållning och planering Bryta ner arbetsuppgifter och tydligöra uppdragen Ställa frågor till medlemmarna och lyssna (enkät) Skapa förståelse för klubbarbetet (föreningskunskap) Informera vid träningstillfällen, dela ut fakta blad om klubben, lyssna. VÄRDEGRUND

12 Vision och mål, Avesta Volley om 5 år Ta dig en funderare på hur du vill att Avesta Volley ska se ut om 5år, vilken bild (Vision) har du? Som den ser ut idag? Fler lag? Hur ser organisationen ut (Verksamhetsområden, ansvarsområden)? Seriespel? Seniorverksamhet kontra ungdomsverksamhet? Osv. Framtidens Avesta volleybollklubb, hur ser den ut? Vill du vara med på den resan och vad kan du bidra med? Rita gärna, skriv ner dina tankar

13 Tre gruppers Visioner (bild av klubben 2020) för Avesta Volley Vi identifierade 5 verksamhetsområden Kids, Ungdom, Beach, motion och Tävling

14 Mål för varje verksamhetsområde Om 5 år Om 1 år

15 Strategi för varje verksamhets område För att vi ska nå målen måste vi…

16 Handlingsplaner Vad vill vi göra? (vem/vilka ska göra? Vilka ansvarar) Vad vill vi uppnå? (Vad ska göras, vad är uppdraget?) Hur vill vi göra det? (När, tidpunkt, tillfällen, plats, metod?) Kostnader? Tips på bra litteratur i arbetet: Ledare i Fokus Mål med mening Idrottensföreningslära grund (pärm som även innehåller boken mål med mening), beställ via Knalin.

17 sisuidrottsutbildarna.se Karin ”Knalin” Boström Karin.bostrom@dalaidrotten.se 070-6645460 Lyckat till med ert föreningsutvecklingsarbete


Ladda ner ppt "Processarbete Avesta Volley start den 9 december 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser