Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Processarbete Avesta Volley start den 9 december 2014

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Processarbete Avesta Volley start den 9 december 2014"— Presentationens avskrift:

1 Processarbete Avesta Volley start den 9 december 2014

2 Skattning och Analys utifrån Idrotten Vill
Grattis – nu tar Avesta Volley ett första steg i arbetet med att uppnå intentionerna i Idrotten Vill. Ett arbete som kommer ge er en stabilare grund att stå på i ert kommande föreningsarbete. skattning.sisuidrottsutbildarna.se/undersokning.php?foreningid=6 9&clubid=18417&hash=e59f49cf9de7bcce0c3bfd1f2b5d290a

3

4 Först tittar vi på vad som står i Idrotten vill
Så här gör vi: Bildspel- Idrotten vill för barn Grupparbetet- visa enkäten, varje grupp diskuterar och bestämmer en siffra Analysen- kanske inte hinns med då får vi boka in en träff till i jan/feb. Först tittar vi på vad som står i Idrotten vill Sen sätter vi oss i två grupper och varje grupp får sen sätta betyg 1-10 När vi gjort skattningen, ska vi analysera vilket område som ni vill ska prioriteras Fortsättningsarb 20 jan och 1 feb med hjälp av idrottslyftmedel.

5 Sammanfattning av skattningen 9 dec 2014
Föreningens styrdokument och styrelsearbete Finns en framarbetad verksamhets Idé, Vision och Värdegrund från då klubben gjorde en nystart, som kommuniceras via lappar som delas ut vid terminstart. Visionen behöver kanske förnyas och förtydligas, vad vill våra medlemmarna med klubben nu? Hur vill man att klubben ska se ut om 5 år? Och hur ska man nå dit? Vad behöver göras för att nå dit? Uppdragen behöver fördelas inom styrelsen, vem gör vad? Roller, struktur, valberedningens arbete är viktigt, vilka söker vi? Ska man vara både tränare och styrelsemedlem? Färre uppgifter på fler personer? Hur ska rekryteringsarbetet se ut, vem/vilka gör vad? Hur kan vi öka engagemanget och skapar delaktighet hos medlemmarna? Ett tips är att fördela styrelse arbetet genom att använda listan Frida har gjort i en excellfil, det innebär att man ser vilka sysslor som en styrelse eller en arbetsgrupp som fått delegation kan/ska/bör göra. Vid varje styrelsemöte lämnar varje verksamhetsområdes ansvarig en rapport till övriga i styrelsen, så man får engagemang och delaktighet i föreningsarbetet. Sammanfattning Skattning

6 Vi som har varit med i processen är:
Fredrika Hultén (9dec, 20 jan), Magdalena Lundin (9 dec, 20 jan), Lena Jönsson, Emma Rehn (20 jan), Annica Torsell (20 jan), Pavel Krejsa (20 jan), Oskar Gustafsson (9dec, 20 jan), , Otto Reuterdahl (9dec, 20 jan), Wille Hedberg (9dec, 20 jan) , Albin Hedberg 20 jan, Stefan Hedberg (9dec, 20 jan), och Annelie Hedberg (9dec, 20 jan). Processledare: Karin ”Knalin” Boström, SISU Idrottsutbildarna. Plats: Avesta Parken

7 Förväntningar på kvällen den 20 jan
Tips och ideér, verktyg för kommunikaion till medlemmarna - att nå fram! Ge styrelsen verktyg/kraft att driva föreningen ”framåt” En god sallad.. Kom hit blank i huvudet så jag har inga speciella förväntningar. Tvärr men det nog kanon  Önskvärt att vi kan jobba fram olika verksamhetsområden vi ska vara verksamma i de närmsta 5 åren, gärna sätta mål/vo (även om de blir är/blir fler. Utgå från hur föreningen ser ut om 5år och sen jobba bakåt i hur vi ska komma dit. Vilka i rummet tror sig vara kvar om 5 år. Få en inblick i föreningensarbete och framtidsutsikter FÖRVäntningar

8 Förväntningar fortsättning…
Få verktyg till hur engagera fler inom vårt utvecklingsområde (kids och ungdom) för att kunna få framtida målsättningar i lås. Hur rekryterar man ungdomar? Så det kan bli tjej- och killag. Jag vill att vi ska ett sätt (minst) att kunna expandera särskilt ungdomsvolleyn men också föreningen i sig. Jag hoppas att vi under detta möte kommer fram till bra och genomförbara tillvägagångsätt till att hålla Avesta Volley levande samt att få föreningen att utvecklas och blomstra. From förhoppning: I bästa fall en samsyn och avstamp mot framtidens Avesta Volley, tydliga tankar och riktning. Föreningens mål, information om vilket arbete det innebär att driva en förening. Förväntningar

9 Forts sammanfattning av skattningen…
Fysisk miljö I stort rätt nöjda med lokaler och träningstider, bra att vara i samma lokal för att skapa sammanhållning inom klubben. Social miljö Bra sammanhållning och många på träning Tränare ledare Om klubben ska växa behövs fler ledare/tränare Alla erbjuds utbildning Idrottsträningen Bra och lekfulla träningar på Kidsvolley Aktiva utövare Vill ha serielag för dam och herr? (Vision 2020)

10 Verksamhets idé, värdegrund och Vision 2011 för Avesta Volleyboll
Volleyboll för alla på en nivå som passar individen Värdegrund – Glädje, Gemenskap och delaktighet Vision – En aktiv och fungerande förening där spelare, tränare och funktionärer trivs och vill vara delaktiga. Verksamhetsområden- Kids - Motion - Beach Mål ex fler ledare/ spelare, utbildning av tränare - organisiationsledare, antal lag, Strategi- Hur når vi målen? Vilken organisation krävs? Målgrupp? Satsa på en Kommundel, hela Avesta? Hur skapar vi delaktighet? Handlingsplan-

11 Vår Värdegrund: Glädje, gemenskap och delaktighet
Hur får vi fler att vilja vara delaktiga i föreningens arbete? Delegera småsaker Rätt kommunikation, tydliga uppgifter och uppskattning för att man gör uppgiften. Inte fråga i sista minuten. Tydlighet i organisationen, vem gör vad? Framförhållning och planering Bryta ner arbetsuppgifter och tydligöra uppdragen Ställa frågor till medlemmarna och lyssna (enkät) Skapa förståelse för klubbarbetet (föreningskunskap) Informera vid träningstillfällen, dela ut fakta blad om klubben, lyssna. Delaktighet och engagemang skapas genom öppenhet, att informera om vad som händer i klubben, låta medlemmar vara med och bestämma i viktiga beslut, lyssna på medlemmarna och ställa frågor, bjuda in till olika mötesforum ex ledarträffar, medlemsmöten osv. En viktig punkt är också att ha ordning och reda, framförhållning när man ska arrangera möten, arrangemang. När man frågar om hjälp ska man vara tydlig med vilken uppgift som ska genomföras, när den ska vara klart och varför det ska göras, det skapar delaktighet. Utbildning och kunskap är också viktigt för att skapa delaktighet och föreningsdemokrati, varför har man årsmöte? varför betalar man en medlemsavgift? Vilka skyldigheter och rättigheter har jag som medlem? Vad innebär det att ”sitta” i en styrelse osv. Värdegrund

12 Vision och mål, Avesta Volley om 5 år
Ta dig en funderare på hur du vill att Avesta Volley ska se ut om 5år, vilken bild (Vision) har du? Som den ser ut idag? Fler lag? Hur ser organisationen ut (Verksamhetsområden, ansvarsområden)? Seriespel? Seniorverksamhet kontra ungdomsverksamhet? Osv.  Framtidens Avesta volleybollklubb, hur ser den ut? Vill du vara med på den resan och vad kan du bidra med? Rita gärna, skriv ner dina tankar Enskilt arbete 10 min på ett A4 Grupparbete 3 eller 4 i varje grupp Delge varandras bilder, diskutera och redovisa gruppens gemensamma vision/mål Vilka verksamhetsområden kan identifieras? Prioritera om det behövs

13 Gör en organisations beskrivning över hur ni vill att klubben ska organisera sig, (bild), ett exempel är att slå ihop barn och ungdom, motion, beach är för sig, viktigt att bestämma hur styrelsen ska arbete inom varje ansvarsområde och klargöra roller och arbetsuppgifter. Tre gruppers Visioner (bild av klubben 2020) för Avesta Volley Vi identifierade 5 verksamhetsområden Kids, Ungdom, Beach, motion och Tävling

14 Mål för varje verksamhetsområde

15 Strategi för varje verksamhets område
För att vi ska nå målen måste vi…

16 Handlingsplaner Vad vill vi göra? (vem/vilka ska göra? Vilka ansvarar)
Vad vill vi uppnå? (Vad ska göras, vad är uppdraget?) Hur vill vi göra det? (När, tidpunkt, tillfällen, plats, metod?) Kostnader? Tips på bra litteratur i arbetet: Ledare i Fokus Mål med mening Idrottensföreningslära grund (pärm som även innehåller boken mål med mening), beställ via Knalin.

17 Lyckat till med ert föreningsutvecklingsarbete
Karin ”Knalin” Boström


Ladda ner ppt "Processarbete Avesta Volley start den 9 december 2014"

Liknande presentationer


Google-annonser