Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

När du gör som jag vill: Argumentationsteknik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "När du gör som jag vill: Argumentationsteknik"— Presentationens avskrift:

1 När du gör som jag vill: Argumentationsteknik
Att övertyga andra, varandra och sig själv.

2 Argumentation – Varför?
Centralt innehåll: ”Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.” Eleven kan skriva argumenterande text[er] [….] som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. + Det vanliga kriteriet att du kan förmedla tankar och åsikter i diskussioner och samtal. Ok, varför gör vi det egentligen? Du använder argumentationsteknik när du: Försöker få din vilja igenom med familj, pojk/flickvän eller vänner. Försöker övertyga chefen om att dina idéer skulle förbättra företaget. Säljer till olika kunder Försöker få högre lön vid en löneförhandling.

3 Vad är argumentation? Att argumentera betyder att man försöker övertyga någon om något. Målet kan vara att ändra beteenden, åsikter, boende – lite vad som helst. Ett sätt att se på argumentation är att man har hittat ett problem man vill lösa. Ett argument är således ett skäl till förändring, eller en möjlig lösning på problemet. Dessa faller för det mesta in under Etos, Patos och Logos. Gemensamt för alla giltiga argument är att de är rimliga, relevanta och – framför allt – sanna. Att något är rimligt betyder att är tänkbart eller troligt. Att något är relevant betyder att det har med saken att göra Att något är sant betyder…..

4 Argumentation: Tes När man argumenterar under mer ordnade former – i skrift eller tal, har man alltid ett direkt syfte med sin argumentation. Man brukar säga att man driver en tes. En tes är ett ställningstagande. Du är för eller mot något. Du ser en förändring som behöver ske. Du vill hindra en förändring. Tesen är det problem du har uppmärksammat, och som du vill lösa. En tes uppstår alltid i ett sammanhang. Detta sammanhang bestämmer vilka argument som är relevanta. Din tes bestämmer således vilka argument du kan och bör framföra. Om du inte vet vad du tycker i en fråga behöver du förmodligen tänka och känna efter ordentligt. Ett ställningstagande kräver engagemang. Exempel på teser: ”Jag borde få en ny laptop.”, ”Låt mig få tågluffa i sommar”, ”Artonåringar borde få gå på systemet.”, ”Sverige bör starta krig med Norge.”

5 Ställningstaganden Jag gillar dokusåpor Jag gillar katter
Jag tycker att det vore bra med skoluniform Jag tycker att vi borde ha fri abort i Sverige Krig är bra grejer Jag är en glad person Jag är rädd för kackelackor Jag tycker om ormar Jag vill förbjuda kamphundar Sverige borde införa Dödstraff Det är kul att resa Jag tycker om hip-hop Jag liter för det mesta på andra människor Jag tycker om att gå i skolan Lärlingsutbildning passar mig Jag tror att min framtid kommer bli lyckad Jag gillar att festa Jag är säker på att jag kommer lyckas med mitt liv Jag vet var jag är på väg i livet Jag vill ha barn innan jag är trettio Jag tror att man kan vara lycklig med samma partner hela livet Jag vill aldrig ha barn. Jag tycker att man ska vara öppen med vad man tycker. Jag vill flytta till ett eget boende

6 Argumentation – argumenten
Ett argument är ett påstående som stödjer en tes. Det är alltså ett skäl till förändringen, eller en möjlig lösning på problemet. Argumenten behöver vara trovärdiga – för läsaren/lyssnarna. - Då är de rimliga Argument kan vara beskrivande – de är trovärdiga om de är sanna. Argument kan vara värderande – de är trovärdiga om de speglar publikens värderingar. Argument kan vara föreskrivande – de är trovärdiga om de stämmer överens med hur folk brukar handla/agera. Argumentet måste kännas viktigt för läsaren/lyssnarna i situationen. - Då är det relevant.

7 Argumentation – argument, forts.
Två typer av argument. Huvudargument och stödargument. Huvudargument är de skäl och lösningar som är direkt kopplade till tesen. Stödargument är de skäl och lösningar som stöttar upp huvudargumenten. Alla argument färgas av logos, Patos och Etos. Olika argumentstyper: Belägg och Princip – beskrivningar av enskilda fall och allmänna regler. Exempel – ett typiskt fall för det du argumenterar för. Analogi – När du jämför ditt argument med något liknande.

8 Argumentation: Motargument
Motargument är de skäl och påstående som går emot ditt ställningstagande, eller som talar mot dina föreslagna lösningar Dessa behöver du förutspå och bemöta. I din argumentation bör du alltid ta upp något eller ett par motargument eftersom det ökar ditt etos avsevärt om du kan bemöta den andra sidans motargument på ett effektivt sätt.

9 Argumentation – Dirty Tricks
En del oärliga människor försöker lura oss när de argumenterar. Här har du ett urval: Ensidigt faktaurval – ”Nästan alla tjejer valde naturvetare – så det måste vara bäst för tjejer.” Eller så finns det många andra anledningar. Majoritetsargument – ”Skulle alla mina kompisar ha fel?” – Det är mycket möjligt. Generaliseringar – ”Mitt ex var ett as, alltså måste alla göteborgare vara dumma i huvudet” - När man gör antaganden om en hel grupp baserad på individer. Personangrepp – ”Du ska inte säga något om ekonomin, du bränner ju pengar så fort du får dem!” – personliga egenskaper har ingenting med argumentens trovärdighet eller rimliga att göra. Vaghet – ”Ingen annan behöver hjälpa till hemma” – Ett påstående utan bevis övertygar sällan någon. Auktoritetsargument – ”Einstein gick upp varje dag”, då lär ju jag kunna göra det också?” – Bara för att någon annan gjort/gör det betyder det inte att det är en god sak att göra.

10 Hitta ogiltiga argument Vad är fel med de följande argumenten
Hitta ogiltiga argument Vad är fel med de följande argumenten? Vilken sorts argument är de? Du ska inte uttala dig om att Sverige inte kan spela golf. Du vet ju inte ens vilken ände av en golfklubba man ska hålla! Det här cafét ska vara riktigt uselt. Det sa josefin till mig. Kungen har inte på sig säkerhetsbälte, därför tänker inte jag heller ha det. Alla som kan något om mode handlar på den butiken. Har man fyllt 16 är klarar man av att ta hand om sig själv. Zlatan satsade inte på skolan – och klarade sig ändå. Därför tänker inte jag slita för att få höga betyg. Du fyller ju snart arton, och din kille har ju bra betyg, så det är väl klart att du ska söka till högskolan? Alla älskar den här låten, det gör nog du också. Jag läste i VLT att Uppsala är en bra stad att bo. Så jag vet att det är så. Jag önskar att jag hade varit tonåring under 80-talet. Då hade ingen några problem. Du borde akta dig för honom. Han lyssnar på Eurotechno. Du är aldrig hemma.

11 Argumentation - exempeltexter
Ladda ner dokumentet ”Insändare” och läs de båda insändarna. Ladda därefter ner ”Fel av försvaret att rekrytera skolelever” och läs denna. Jämför de två texttyperna. Hur skiljer de sig, och på vilket sätt är de lika? Skriv ner fem punkter. Vad verkar känneteckna insändaren och debattartikeln?

12 Kritisk granskning – Insändare/Artikel
Granska exempeltexterna kritiskt. Skriv anteckningar. 1. Vad säger texternas titlar? Uttrycker de en tes? Vad berättas i inledningen? Saknas något? Vad i så fall? Upprepas tesen i dokumentet? Vilka argument hittar du i texten? Färgas dessa av logos, etos eller patos? Är något av argumenten luddigt, vagt eller svårbegripligt? Vilket är textens starkaste argument? Varför fungerar detta bäst? Var hittar du detta? Finns det några motargument i texten? Hur möter skribenten dessa? Hur hänger texten samman? Presenteras varje argument i ett enskilt stycke? Finns det sammanhangsord i texten? Kan strukturen förbättras? Hur ser avslutningen ut?

13 Svar på tal – skrivuppgift
Skriv ett svar på debattartikeln ”Fel av militären att rekrytera skolelever”. Du väljer själv om du vill skriva en insändare eller en mer ordentlig debattartikel. Du ska argumentera mot den tes som drivs i artikeln. Din text ska innehålla minst 3 argument, samt att du tar upp minst 1 av källtextens argument och bemöter detta. Glöm inte att ange källa och markera dina parafraser och citat. Arbeta enligt den retoriska arbetsprocessen, och se till att din text har en inledning, en huvuddel/fördjupning och en avslutning. Arbeta också med att få din text att kännas sammanhängande med hjälp av ord och fraser som ”bland annat, särskilt, med hänsyn till, även, för det första, samtidigt, dock, istället, med tanke på, för det första/andra/tredje, slutligen, etc.” Din text bör vara 300 – 600 ord lång. Lämna in din Lösning via Progress. Uppgiften heter ”Argumenterande text” På nästa bild har du en typisk disposition för argumenterande text + några stödfrågor per del.

14 Exempel-disposition Inledning Argument 1 Argument 2 Argument 3
Bakgrund, Situation Tes – problem/ställningstagande Argument 1 Argument 2 Argument 3 Avslutning Upprepa ditt/dina viktigaste argument och din tes + runda av texten med något som talar till läsarens känslor. Inledning: Beskriv situationen du argumenterar inom. Ge en bakgrund till din argumentation. Avsluta med ditt ställningstagande. Presentera dina argument, ett i taget. Förklara vad som blir följderna av dessa. Förklara varför det är bra eller dåligt, eller varför de bör bete sig på ett visst sätt. Försök påverka genom logos, patos eller etos. Vad är ditt viktigaste/mest hållbara argument?


Ladda ner ppt "När du gör som jag vill: Argumentationsteknik"

Liknande presentationer


Google-annonser