Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Objektsmodellering Undervisningsmaterialet är utvecklat med stöd av Byggrådet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Objektsmodellering Undervisningsmaterialet är utvecklat med stöd av Byggrådet."— Presentationens avskrift:

1 Objektsmodellering Undervisningsmaterialet är utvecklat med stöd av Byggrådet

2 Produktmodell Produktmodell är ett schema (en mall) för att beskriva en "produkt" i mycket bred mening. Det krävs ett schema för varje produkttyp som "bilar", "flygplan", "fastigheter". Ett schema innehåller de begrepp som man vill lagra information om. Det kan vara fysiska objekt (hus, fönster, bjälklag, rum). Vidare definieras vilken sorts information som ingår i beskrivningen av var och ett av objekten (t ex för fönster: bredd, karmtyp, indelning, glastyp..) I modellen beskrivs också förhållandet mellan objekten (fönster - vägg, rum - våning, handfat - leverantör, vägg – byggaktivitet)

3 Produktmodeller och CAD

4 BIM – Building Information Modelling "Building information modelling (BIM) integrates all of the geometric model information, the functional requirements and capabilities, and piece behaviour information into a single interrelated description of a building project over its life cycle. It also includes process information dealing with construction schedules and fabrication processes" MANAGE BUILD DESIGN PLAN Chuck Eastman, Ph.D, Georgia Tech College, Architecture and Computing

5 Vad är BIM? En virtuell modell av byggnadens/anläggningens alla ingående delar och deras egenskaper samt förhållandet mellan delarna Modellen innehåller också information om de processer som förekommer i anslutning till byggnaden/anläggningen Modellen kan omfatta 5 dimensioner x, y, z, tiden och kostnaderna Informationsflödet i hela processen, från tidiga skeden till förvaltning Avser hela byggnadens/anläggningens livscykel

6 Modell eller modellering - substantiv eller verb? BIM – B uilding I nformation M odel Substantivet BIM är en förkortning av ByggnadsInformationsModell som är en digital representation av en byggnad. BIM – B uilding I nformation M odelling Verbet BIM är en förkortning av ByggnadsInformationsModellering, dvs processen att skapa och använda en eller flera bygginformationsmodeller i byggprocessen

7 Substantivet BIM Virtuell modell 1.Modellen består av objekt (ex. vägg, fönster, va-ledning) 2.Objekten kläs med egenskaper (ex. geometri, ekonomi, tid, produktegenskaper) 3.Relationer skapas mellan objekten Modellen som informationsbärare 4.Ur modellen produceras olika ”informationsvyer” (ex. ritningar, energisimuleringar, materiallistor, rumsytor mm.)

8 Objektsorienterad modell Objektet brunn Objektet ledning Egenskaper: Dimension Material Fabrikat Vattengångar UH-data Egenskaper Dimension Material Fabrikat UH-data Relationer

9 Exempel på produkt Produkt – byggnad Produkt - infrastruktur StommeExteriör Installationer Byggprodukter Bro Mark Väg VA Förvaltning

10 Vyer ur en ByggnadsInformationsModell Mängdberäkningar Förvaltning KollisionskontrollerHållfasthetsanalyser Tidsplanering Akustiska analyser ProduktionsberedningBrandanalyserKalkylering Visualisering BIModell

11 Varför BIM? Tillgång till rätt information genom hela byggnadsobjektets livscykel Bättre samordning och färre fel i projektering, produktion och förvaltning Minskad tidsåtgång Minskade kostnader Ökad produktivitet Ökad kvalitet i process och produkt

12 Enligt Autodesk BIM Building Information Modeling (BIM) is an intelligent model-–based process that provides insight for creating and managing building and infrastructure projects faster, more economically, and with less environmental impact. Autodesk BIM software includes a comprehensive portfolio of solutions for design, visualization, simulation, and collaboration that uses the rich information in the intelligent model to inform better decision-making and break down the barriers to better business. Revit Architecture Autodesk® Revit® Architecture software works the way architects and designers think about buildings, so you can develop higher- quality, more accurate architectural designs. Built for Building Information Modeling (BIM), Autodesk Revit Architecture helps you to capture and analyze design concepts, and more accurately maintain your vision through design, documentation, and construction.

13 Revit Verktyg för byggnadsdesign, speciellt framtagen för BIM Revit Structure (byggnadskonstruktion) och Revit MEP (el och VVS) Parametriska objekt Information och egenskaper kopplade till objekten Objekt verkar som riktiga byggnadskomponenter Ritningar och handlingar Mängdningar Renderingar Hanterar flera vyer samtidigt Full associativitet – en förändring någonstans ger genomslag överallt!

14 Core Features Parametric Components –Familjer –Grunden för alla byggnadskomponenter designade i Revit –Parametri utan programmering Analysis Interference Check –Kollisionskontroll mellan byggnadskomponenter och element Worksharing Material Takeoff –Materialförteckning för att beräkna detaljerade materialmängder, bl.a. för kalkyl Task-Based User Interface Detailing (Detail Library) Design Visualization –Fotorealistiska renderingar –Mental ray Design Options –Presentera olika designalternativ i samma modell Bidirectional Associativity –En ändring någonstans är en förändring överallt –All modellinformation är lagrad på samma plats Schedules –Mängdningar, ytterligare en vy i modellen –Associativitet med övriga vyer –Formler och filter Revit Building Maker –Från enkla former (Mass) till byggnadskomponent- er som verkar som riktiga väggar, fönster mm. –Importera från bl.a. AutoCAD, SketchUp Interoperability –.dwg import och export –IFC

15 Principen med Revit Projekt (.rvt) Familj (.rfa) Typ/ instans Systemfami lj Typ/ instans Typ/ instans Mallfil/template (.rte) Typ/ instans

16 Process (innan modellering) 1.Bygga upp mallfil/template. –Svensk anpassning –Struktur i Project Browsern –Sheets (namnruta) –Övriga inställningar (linjetjocklek, linjestilar, sektioner, Project Parameters mm.) 2.Vad vill vi? –Vilken information vill vi få ut? –Ska informationen mängdas? –Endast handlingar och/eller 3D-model som ska tas fram? –Krav från beställare –BIM-manual 3.Worksharing –Lägg upp worksets/fördela arbetet 4.Inför modellering –Höjder på levels (våningsplan) –Hur ska vi modellera? Beroende på punkt 2  BIM-manual

17 Process (under modellering) 1.Modellera 3D-modell –Starta projekt –Familjer/systemfamiljer –Parametrar 2.Ta fram handlingar –Skapa 2D-vyer –Detailing (text, skraffering mm.) –Placera vyer på sheets 3.Leverera underlag för diverse analyser enligt BIM-manual –3D –Renderingar –Mängdningar –2D.dwg-export

18 För- och nackdelar All information i samma modell Databashanterat –Kan mängdas efter behov –Sortera och modifiera olika objekt Stor sammanslagen modell blir ej för tung att arbeta med, jämfört med ”xrefad” CAD-modell Worksharing Parametriska objekt Enkelt att plotta/exportera flera handlingar Import och export av.dwg Inte bakåtkompatibelt Filstorlek, inte möjligt att skicka vi e- mail Prestandakrävande, helst 64Bit Ställer högre krav på projektör, krävs nytänkande

19 BIM-verktyg Modelleringsverktyg –Revit (Architecture, Structure & MEP) –ArchiCAD –Microstation –Tekla –AutoCAD Civil 3D Andra BIM-verktyg –IES –Odeon –Vico –Granlunds –Navisworks –Solibri –IDA –InfraWorks (tidigare AIM)


Ladda ner ppt "Objektsmodellering Undervisningsmaterialet är utvecklat med stöd av Byggrådet."

Liknande presentationer


Google-annonser