Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Professionellt bemötande av minnessjuka personer med beteendestörningar Kerstin Lundström 25.11.2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Professionellt bemötande av minnessjuka personer med beteendestörningar Kerstin Lundström 25.11.2010."— Presentationens avskrift:

1 Professionellt bemötande av minnessjuka personer med beteendestörningar
Kerstin Lundström

2 Symtom som inte funnits förr
kan vara tidiga tecken Isoleringstendens Stresskänslighet Irritabilitet Depression Praktiska svårigheter Beteendeförändringar Missade möten och tider Orienteringsproblem Misstänksamhet Nedsatt kroppsvård Förvirringstendens

3 Planering för framtiden
Bostaden Flytta – bo kvar Ekonomi IT – räkningar, autogiro Näthandel-impulsköp Fullmakt-godman Körkort Tester Vapen Lagrum

4 Normalt åldrande Normalt åldrande
Varje dag tar en person över 65 år, sitt liv. Varje månad tar en person över 90, sitt liv. (i Sverige)

5 Balans 30% av männen och 40% av kvinnorna har svårigheter med balansen när de är i 75-års åldern

6 Hörseln 80-åringar missförstår 25% av enstaka ord (unga missar 2%).

7 Leverns och njurarnas avgiftningsförmåga minskar med mellan 20-50 %
Vattenbalansen förändras från cirka 65% till 50% Muntorrhet vanligare Tändernas status har eg. inte med åldern att göra

8 Alzheimers 6 olika ansikten
Prodromal Alzheimer Preklinisk Alzheimer Mild kognitiv svikt Typisk Alzheimer Atypisk Alzheimer Blandad Alzheimer

9 Demensresans grundstenar:
Demenssjuksköterska/biståndsenhet Uppsökande verksamhet Utredning i primärvård/minnesmott. Anhörigutbildning inkl. information om demenshjälpmedel o möjliga insatser Anhöriggrupper Anhörigvårdarkort

10 Forts. Demensresans grundstenar:
Demensteam i hemtjänsten Levnadsberättelse genom alla nivåer Volontärverksamhet t ex väntjänst med viss kunskap Avlösning i hemmet

11 Forts. Demensresans grundstenar:
Dagverksamhet för demens / kväll / natt Demenskunnig läkare kopplad till boenden Korttidsboende Boende för yngre / ev flera kommuner i samverkan Demensboende i små enheter Arbetsterapeut o sjukgymnast med demenskunskap tillgänglig Demensteam för särskilda behov (BPSD)

12 Levnadsberättelsen Det nödvändiga verktyget för att kunna erbjuda en fungerande demensvård Lära känna personen Att möta hans/hennes vanor Professionell empati Anpassa bemötandet Att avleda med finess Kunskap ger trygg personal

13 Forts. Familjeförhållande och bostad
Ensamboende/gift/samman-boende/helgbo med: Tidigare giftermål: Vigselort(er): Barn (gemensamma/egna/partners): Barnet / ens bostadsort: Barnbarn: Barndom och uppväxt Födelseort/barndomshem: Mors och fars namn och yrke:

14 Forts. Syskonens namn och ålder/plats i syskonskaran:
Skolor du gått i: Viktigahändelserfrånbarndomen, syskons/föräldrasjukdom, drunkningstillbud: Ev. värnpliktsstad: Vuxenlivet Yrke, arbetsplatser, bostadsorter

15 Forts. Yrke och utbildning: Arbetsplatser: Arbetets betydelse för dig:
Transportmedel, bil, mc, båt etc: Språkkunskaper: Platser där du bott:

16 Forts. Vuxenlivet Intressen, personlighet
Intressen och hobbies (jakt, fiske, dans etc) Semesterresor: Musiksmak (favoritmelodi): Sjunger / spelar du själv: Syn på religion? (vanor vid högtider): Eventuella husdjur och deras namn: Vänner, arbetskamrater som finns med: Någon förening som du varit aktiv i?

17 Forts. Speciella värderingar,vanor/beteende
sparsam,dyster,nervöst lagd, rädd för spindlar,extremtrenlig, tandläkarskräck. Kvälls- eller morgonmänniska: Hygien (dusch och bad): Kläd- och sminkvanor (favoritplagg,färger, använder slips, rakhyvel, smink): Kroppslig smärta som du klagat på i många år, t.ex. rygg, axel, fot etc.: Personliga tillhörigheter som är värdefulla för dig t.ex. diplom, tavla etc:

18 Depression Ångest Sömnproblem Döljer ofta nedstämdheten
Subjektiva minnesproblem Mindre intresse för saker Känsla av hopplöshet Pratar om mer kroppsliga symtom Skuldkänslor Depressionssymtom Självmordstankar 15 % över 65 år har en depression

19 BPSD Beteendemässiga och Psykiska symtom vid Demens

20 Forts. BPSD Psykiska symtom Hallucinationer Vanföreställningar Ångest
Depression

21 Forts. BSPD Beteendemässiga symtom Aggressivitet Vandring Skrik
Plockande Störd dygnsrytm

22 Forts. BSPD Vad ligger bakom? 1. Miljö- och omvårdnadsfaktorer
2. Psykisk sjukdom förutom demenssjukdomen 3. Sjukdomsskador frontalt

23 Orsaker till BPSD Adekvat reaktion på personals och närståendes inadekvata agerande Den demenssjukes begränsade möjligheter att tolka signaler utifrån Vårdgivarens oförmåga att tolka den demenssjukes ”signaler” Otillräcklig inlevelseförmåga och lyhördhet hos vårdgivarna

24 BPSD – omvårdnad Bolltäcken Sensitstolar Plockförkläden
Rubens barn dockor Värmekatter Vårdarsång Validation Taktil massage ”Demensdvd”

25 Frågeguide Aktivitetsbedömning-vilka förmågor finns kvar
Hur påverkar minnesnedsättningen vardagen Förändring av aktivitet Använda föremål Orienteringsförmåga Tidsuppfattning

26 Forts. Påminnelse för att utföra aktivitet Motivation
Intressen och vanor Socialt; ensamstående eller sammanboende, närstående

27 TACK!


Ladda ner ppt "Professionellt bemötande av minnessjuka personer med beteendestörningar Kerstin Lundström 25.11.2010."

Liknande presentationer


Google-annonser