Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gäster med funktionshinder - rörlighet och nödsituationer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gäster med funktionshinder - rörlighet och nödsituationer."— Presentationens avskrift:

1 Gäster med funktionshinder - rörlighet och nödsituationer

2 Tillgängliga transporter och kvalitet inom turism Vid service till kunder med funktionsnedsättning kan det vara bra att känna till några lösningar som rör kollektivtrafik. Dessa lösningar kan underlätta eller till och med, överhuvudtaget, möjliggöra att turista.

3 Anpassad transportpolitik EU-länderna etablerade gemensamt en policy om tillgänglighet vid transporter för personer med funktionshinder och nedsatt rörlighet i syfte att förbättra deras sociala integration. Frågan om att resa är den första och ofta viktigaste frågan som rör deltagande inom turism för många personer med funktionsnedsättning

4 Anpassad transportpolitik Mål för tillgängliga transportpolitiken: För att se till att behoven hos samtliga personer med olika typer av funktionsnedsättningar och funktionshinder betraktas och främjas tillgängligheten som bedrivs i befintlig persontrafik för alla personer med funktionshinder; och se till att alla nya transporttjänster och tillhörande infrastruktur är tillgänglig för att främja genomförandet av principen om universell design i transportsektorn Källa: Europarådets rekommendation Rec (2006) 5 av ministerkommittén för EU: s medlemsstater.

5 Flygplatser och flygbolag Skyldigheter för flygplatser och flygbolag bärare: Skyldigheten att tillhandahålla gynnsamma resevillkor för alla passagerare Icke-diskriminering, utom när detta är motiverat på grund av säkerhetsskäl, möjligheten att få hjälp utan några extra avgifter, territoriella omfattningen av de rättsliga bestämmelserna och vanliga åtgärder på varje flygplats inom EU, tillgängligheten vid nya flygplatser och terminaler, information i alternativa format Källa Förordning (EG) Europaparlamentet nr 1107/2006 och den 5 juli 2006 om rättigheter för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet samband med flygresor

6 Assistanshundar och förflyttningshjälpmedel Erkända assistanshundar får följa med en person med funktionshinder under hela resan Dock är föremål för nationella bestämmelser: transport av erkända assistanshundar i kabinen Förutom medicinsk utrustning, är det inte tillåtet att transportera två rörelsehjälpmedel per en funktionshindrad person eller en person med nedsatt rörlighet

7 Lika tillgänglighet till järnvägstransporter Personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet, oavsett om orsaken härtill är handikapp, ålder eller andra faktorer, bör därför ha möjligheter att resa med tåg som kan jämföras med andra medborgares

8 Skyldigheter för järnvägsopperatörer Personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet bör få information om tillgängligheten till järnvägstjänster och om villkoren för vagnarna och om anläggningar ombord För att lämna resenärer med sensorisk funktionsnedsättning bästa möjliga information om förseningar eller i nödsituationer, bör visuella och hörbara system användas, när så är lämpligt Funktionshindrade och personer med nedsatt rörlighet ska ha möjlighet att biträdas av järnvägsoperatörens personal om det behövs

9 Och vad händer i praktiken?

10 Nödsituationer I nödfall är det nödvändigt för många människor med funktionshinder att få personlig hjälp. Tänk på att använda alternativa larmmetoder, t.ex. både ljud- och visuellarm.

11 Tack för uppmärksamheten


Ladda ner ppt "Gäster med funktionshinder - rörlighet och nödsituationer."

Liknande presentationer


Google-annonser