Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skatteverket - nationellt samarbete om hantering av sekretessmarkerade personuppgifter i offentlig förvaltning Deltagande myndigheter: Datainspektionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skatteverket - nationellt samarbete om hantering av sekretessmarkerade personuppgifter i offentlig förvaltning Deltagande myndigheter: Datainspektionen."— Presentationens avskrift:

1 Skatteverket - nationellt samarbete om hantering av sekretessmarkerade personuppgifter i offentlig förvaltning Deltagande myndigheter: Datainspektionen Region Skåne Domstolsverket Landstinget i Kalmar län RSV Högskoleverket Rikspolisstyrelsen Vägverket Socialstyrelsen CSN Sv Kommunförbundet Kriminalvårdsverket Eva Plym Forshell 2005-05-23

2 www.skatteverket/se Folkbokföring / Huvudmeny / Skydd av personuppgifter/ - Information av skyddade personuppgifter - Information till den som vill ha skydd av personuppg - Skatteverkets vägledning för hantering av sekretess Eva Plym Forshell 2005-05-23

3 www.skane.se/infosakbokwww.skane.se/infosakbok / Rutiner Skydd av personuppgifter Personnummerhantering Eva Plym Forshell 2005-05-23

4 Skyddade personuppgifter Samlingsrubrik för Sekretessmarkering (SekrL) Kvarskrivning (FolkbokfL) Fingerade personuppgifter/identitetsbyte (Lagen om fingerade personuppgifter) Eva Plym Forshell 2005-05-23

5 Vägledning för sekretessmarkering S-markering omfattar alla personuppgifter Sekretessen gäller inte överallt, inte alla uppgifter och inte alltid Utforma rutiner utifrån egen risk- och konsekvensbedömning Inte i onödan ta med formaliainformation Beakta hantering vid utveckling av IT-stöd Ett fåtal behöriga personer i IT-systemen Eva Plym Forshell 2005-05-23

6 Vägledning, forts Tydlig utmärkning av s-markerade uppgifter Enhetliga och säkra rutiner för kommunikation med person med s-markerade uppgifter -skattekontor – förmedlingsuppdrag -e-post ska undvikas För utskick till person med s-markerade uppgifter kan användas den adressuppgift som mynd själv förfogar över. Eva Plym Forshell 2005-05-23

7 Vägledning, forts Personal bör ha goda kunskaper om s-markering Loggning/uppföljning av loggning Regelbunden information/uppföljning av regler och rutiner Eva Plym Forshell 2005-05-23

8 Förmedlingsuppdrag - sekretesshandläggare Skatteverket, Folkbokföringsenheten/ Förmedlingsärenden, Stockholm Skatteverket, Folkbokföringsenheten/ Förmedlingsservice, Linköping Skatteverket, Sekretessgruppen, Halmstad Skatteverket, Sekretessgruppen, Malmö Skattekontor 5 i Göteborg, Sektion 5, Göteborg Förmedlingsuppdrag, Skattekontor 2, Karlstad Skattekontoret, S-service, Eskilstuna Förmedlingsuppdrag, Skattekontor 2, Gävle Skattekontoret, Förmedlingsärenden Nipan 163, Sollefteå Förmedlingsuppdrag, Skattekontoret, Skellefteå Eva Plym Forshell 2004-11-29

9 Sekretessmarkering/sekretessskyddad adress Kontrollera gentemot PASiS/begär handling som styrker Registrera/dokumentera ej tillfällig adress Om skyddad adress finns i journal ”larma” denna Meddelanden till patienten förmedlas via Skatteverkets förmedlingsuppdrag i Malmö Upphört skydd ska styrkas, alt avvakta avisering Eva Plym Forshell 2005-05-23

10 Kvarskrivning Begär handling som styrker Registrera i PASiS och i journal - som ”föd-datum” med reservnr-rutinen dagens datum och reservnr - som ”namn” OID (oidentifierad person) -som adress ”sekretesskydd” Informera att sjukvården ej åtar sig kontakta/informera Överlämna epikris/motsv till patienten i direkt anslutning till avslutat vård-/besökstillfälle - meddela ej via förmedlingsuppdrag. Eva Plym Forshell 2005-05-23

11 Kvarskrivning, forts Om i extrem situation avsteg görs från sjukvårdens ställningstagande till kontakt -uteslutande patientens initiativ -lämnat personnummer förvaras rigoröst och hanteras av en utsedd person på vårdenheten Eva Plym Forshell 2005-05-23

12 Skydd av personuppgifter i register/system Fingerade uppgifter - Polis bistår vid kontakt med sjukvården -Registrera i PASiS med de fingerade uppg -Dokumentera i journal med de fingerade uppg -Föreligger sekretesskydd förmedlas post via Förmedlingsuppdrag Eva Plym Forshell 2005-05-23

13

14 Personnummerhantering i RS Manuella underlag utformade med 12 tecken Reservnummerutformning, 12 tecken -föd-datum + reservnr för nyfödd, turist, asylsökande -dagens datum + reservnr för oidentifierad/medvetslös samt kvarskriven Anonymisering utan lagstöd förbjudet I nya vårdinformationssystem ska finnas automatisk återkoppling reservnummer - personnummer Eva Plym Forshell 2005-05-23

15 SKL agerar utifrån tre välkända problem Framställan hos Finansdepartementet 2005-04-15 om Samordningsnummer Personnummertilldelning vid födseln Snabbare registrering av avlidna Eva Plym Forshell 2005-05-23


Ladda ner ppt "Skatteverket - nationellt samarbete om hantering av sekretessmarkerade personuppgifter i offentlig förvaltning Deltagande myndigheter: Datainspektionen."

Liknande presentationer


Google-annonser