Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INFORMATÖRENS ARBETSUPPGIFTER

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INFORMATÖRENS ARBETSUPPGIFTER"— Presentationens avskrift:

1 INFORMATÖRENS ARBETSUPPGIFTER

2 Yrket informatör anger en person som är utbildad för professionell informations- och kommunikationsverksamhet. Informatörens kompetens gäller först analys och bedömning av relationer, attityder och opinioner respektive urval, hantering och spridning av en organisations huvudbudskap.

3 Befattningen informatör anger en person som utövar professionell informations- och kommunikationsverksamhet med uppgift att, bland intressenter och målgrupper, göra organisationen känd och attraktiv samt bidra till ökad effektivitet och värdetillväxt.

4 NYTTAN Själva nyttan har preliminärt definierats som: Informatörer utvecklar och förvaltar organisationers förtroendekapital/anseende.

5 Informatörer ser till att omvärlden har relevant information om och förståelse för organisationen och att organisationen har relevant information om och förståelse för omvärlden.

6 Syfte Informatören arbetar för uppdragsgivares räkning
Syfte Informatören arbetar för uppdragsgivares räkning. Informatörens arbete ska ge underlag för och bidra till att förverkliga uppdragsgivarens mål. I detta arbete ska informatören använda professionella metoder som är förenliga med dessa riktlinjer.

7 Det öppna samhället Det öppna samhället En förutsättning för informatörers verksamhet är det öppna samhället, präglat av yttrandefrihet och allas möjligheter att inom lagenliga ramar söka och använda information. Informatörer ska inte arbeta med uppdrag som uppenbart syftar till att skada det öppna samhället.

8 Ärlighet och pålitlighet
En informatör ska inte sprida falsk information och inte heller avsiktligt vilseleda kring fakta eller kring sammanhang. En informatör ska inte använda olagliga metoder, inte heller bryta mot regler eller avtal som rör uppdragsgivarens verksamhet och som informatören har anledning att känna till.

9 Andra sätt att säga det på är:
En informatör ska arbeta för att korrekt information, baserad på uppdragsgivarens fakta, bedömningar och argument, tas fram och sprids med relevant innehåll för sitt sammanhang.

10 En informatör arbetar med information och kommunikation i linje med gällande lagar och uppdragsgivarens regelverk inom dessa lagar. Informatören arbetar med sanna fakta, men det är alltid ett urval fakta som skapar de sammanhang som man från avsändaren menar är de rätta

11 Sekretess Information, som givits inom ramen för arbetet och som inte är och ska vara offentlig, ska aldrig delges andra parter utan samtycke från uppdragsgivaren.

12 Öppenhet Informatören ska sträva efter att information hellre är tillgänglig än dold och ska sträva efter att sprida kunskap om och förståelse för informatörsyrkets syften och metoder.

13 Metoder Informatörer lyssnar, sammanställer och analyserar, ger råd och utför .Informatören använder fakta, sammanhang och beskrivningar, uttrycka i text, ljud och/eller bild, framföranden eller annat. Den professionella grunden består i en förmåga att förstå på vilka grunder människor handlar, i en förmåga att se sammanhang och i en förmåga att skapa samsyn mellan den egna uppdragsgivarens krav och omvärldens förväntningar. Källa ; Underlag för rådslag om informatörens normer, Normgruppen och Informationsföreningens styrelse


Ladda ner ppt "INFORMATÖRENS ARBETSUPPGIFTER"

Liknande presentationer


Google-annonser