Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PERSONALINFORMATION 130227. OMLOKALISERING Dagens möte: Informera var vi står idag och planering framåt Trygghetsstiftelsen informerar om vad som gäller.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PERSONALINFORMATION 130227. OMLOKALISERING Dagens möte: Informera var vi står idag och planering framåt Trygghetsstiftelsen informerar om vad som gäller."— Presentationens avskrift:

1 PERSONALINFORMATION 130227

2 OMLOKALISERING Dagens möte: Informera var vi står idag och planering framåt Trygghetsstiftelsen informerar om vad som gäller vid omlokalisering utifrån trygghetsavtalet Fånga upp frågor och frågeställningar

3 Feb 2013höst 2015/vår 2016 Projektering och upphandling Personalfrågor Avveckling av lokaler Utbildningsutveckling med fokus på lärarutbildningen Kommunikation Flytt Utbildningsplanering – logistik och planering för att säkerställa pågående utbildningar Dec 20132014 Byggperiod OMLOKALISERING

4 Utgångspunkter: Stort beslut som är en dryg vecka gammalt Vi har inte genomfört den här typen av projekt tidigare Begränsad möjlighet till planering tidigare i processen Vi har INTE svar på allt i dagsläget! Man måste själv ta ett aktivt beslut om man vill följa med

5 OMLOKALISERING Vad händer nu? Omlokaliseringsprojekt etableras Personalfrågor är ett delprojekt –Koppling till fackliga organisationer och skyddsorganisation Etablera kontakter med andra som har erfarenhet av omlokalisering Utifrån riskbedömningen arbeta fram åtgärder för att underlätta omlokaliseringen

6 Ett viktigt inslag i arbetet är att ta fram lämpliga åtgärder som minimerar, lindrar eller undanröjer risker till en god arbetsmiljö för de anställda, och en väl fungerande studiemiljö för våra studenter I handlingsplanen för flytten, så konkret som möjligt beskriva innebörd, tidslinje och tågordning. Tydligt visa hur det är tänkt att verksamheten ska fortsätta under flyttprocessen I handlingsplanen för flytt konkritisera vem som gör vad i flyttprocessen, samt vilket praktiskt stöd som finns till individen och vad som förväntas på individnivå RISKBEDÖMNING & ÅTGÄRDER

7 Extra insatser från Företagshälsovård vid behov Workshops med en expert resurs i hela problematiken med omställningar utifrån individperspektiv, olika sätt att ta hand om sig själv och sin omgivning Fundera kring de fysiska förutsättningarna för samarbete i val av lokaler vid en rockad på campus Sundsvall. Ansträngningar att möjliggör och underlätta sammanhållningen Se över arbetsuppgifterna under särskilt stressade perioder för att bibehålla en hälsosam arbetsmiljö Samliga delar behöver utredas vidare med medverkan av skyddsombud i riskbedömningsarbetet, framtagandet av lämpliga åtgärder samt utveckling av en handlingsplan för genomförande RISKBEDÖMNING & ÅTGÄRDER


Ladda ner ppt "PERSONALINFORMATION 130227. OMLOKALISERING Dagens möte: Informera var vi står idag och planering framåt Trygghetsstiftelsen informerar om vad som gäller."

Liknande presentationer


Google-annonser