Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gruppen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gruppen."— Presentationens avskrift:

1 Gruppen

2 Människans grupper Flockdjur Kan ej klara oss de första levnadsåren…
…men behovet av andra fortsätter hela livet (med några undantag)

3 Vad är en grupp? Reflektera: Vad kännetecknar en grupp?
Är vi här en grupp?

4 Vad är en grupp? Ett eller flera gemensamma mål ex grupparbete, mål, sambo Samhörighet - krävs någon typ av vi-känsla Varaktighet – ju längre desto bättre Regelbundenhet – stärker identiteten Fundera på s. 85.

5 Hur påverkas du av gruppen?
Vår utveckling och identitet Hur vi samspelar och kommunicerar Hur vi ser på oss själva Reflektera: Vilken grupp har påverkat dig mest?/påverkar dig mest? Är du dig själv? Spelar du en roll? Drar du dig undan? Reflektera: Hur är du i olika grupper?

6 Olika typer av grupper Primärgrupp Sekundärgrupp Nära Socialisering
Normer och värderingar Öppenhet, omtanke, respekt – högt förtroende Ex: familjen, nära vänner, arbetskamrater Sekundärgrupp Inte lika stor betydelse och svagare sammanhållning Viktig för utveckling och kommunikationsträning Ex: klass, bokklubben, idrottsföreningen

7 Olika typer av grupper Medlemsgrupp – grupper man är medlem i
aktiv Passiv Referensgrupp – grupp vars normer och värderingar man delar Medlemskap? Vill tillhöra Medlem/tillhör eller ej? Kanske inte ”platsar”

8 Roller Formella Informella Tilldelade efter ”beslut”
t ex ordförande, ekonom, lagkapten, syskon, mamma Informella Roller som ”bara blir” Ledare, ordningsman Uppstår i samspelet mellan gruppdeltagarna – förväntningarna av oss själva och varandra

9 Att inte leva upp till sin roll
Ge exempel på när du eller någon i din omgivning/någon du stött på inte levt upp till sin roll. Vad hände hur reagerade du/de andra? Får man bryta mot sina roller? När? Vilka?

10 Rolltyper Uppgiftsroller: informell arbetsuppgift
Initiativtagaren, infosökaren/givaren, åsiktssökaren/givaren, samordnaren, kritikern, sekreteraren etc. Sociala roller: Vem/hur är man i samspelet? Har med gruppens arbete att göra Uppmuntraren, medlaren, observatören, medlöparen etc. Individuella roller: Vad vill jag få ut som individ? Har ingen direkt funktion för gruppen. Angriparen, uppmärksamhetssökaren, dominanten, playboy/girl, hjälpsökaren Alla är en blandning av roller från dessa tre kategorier.

11 Rollkonflikt Inre: Yttre:
Vem ska jag vara nu? Vilken roll ska få mest utrymme? T ex mamma eller tränare, partner eller lärare, artigt barnbarn eller cool kompis Yttre: Konflikter om roller T ex Vem tar ledarrollen? Vem är ordförandens/ledarens ”närmaste” man/kvinna? Fundera på: När har du upplevt rollkonflikter? Hur löste du det?

12 Grupprocesser Process = ett händelseförlopp som innebär att något utvecklas eller förändras T ex rollfördelning, grupptryck, kommunikation En grupps utveckling Tillhörighet – kan präglas av försiktighet och inställsamhet Kontroll – kan präglas av makt- och rollfördelning, konflikter Samhörighet – präglas av koncentration på uppgiften

13 Grupptryck och grupptänkande
Grupptryck - påtvingat individen vill, men kan inte stå emot Negativt, t ex snatta, mobba, rösta mot sin vilja (”partipiskan”) Positivt, t ex sluta röka, springa Vårruset Grupptänkande alla vill vara eniga, individerna slutar tänka själv T ex militären, ett parti, en sekt

14 Gruppens personlighet
Den slutna: stark vi-känsla, för sig själv ett arbetslag med lärare Den devitaliserade: konflikter undviks, ”utveckling behövs ej”, vilar ett företag som är ”ensamma på marknaden”

15 Gruppens personlighet forts.
Den splittrade: ingen samhörighet, plikt avgör, hög frånvaro grupparbete i skolan? arbetsplats - hög personalomsättning Den mogna/flexibla: prioriterar, högt i tak, hög ambitionsnivå projektgrupp med tydligt mål och deadline + engagerade medlemmar väl fungerande grupp som sätter upp en föreställning

16 En bra grupp Bra sammansättning Trygga Gemensamma mål
Gemensamma normer och värderingar Trevligt Teambuilding!?

17 Dramatisera: Gruppen Er grupp ska komma på en kort scen och spela upp för klasskamraterna Börja med att prata om hur ni ska få arbetet i er grupp att fungera bra för att lösa uppgiften. Definiera vilka typer ni är i gruppen när det gäller att komma med idéer och uppträda. Skriv/Diskutera fram ett manus Öva

18 Dramatisera: Gruppen - teman
En dåligt fungerande grupp En inre rollkonflikt En yttre rollkonflikt Grupptryck

19 Inför analysuppgift (The Wawe)
Typ av grupp Roller Formella, informella, typer, konflikter Utveckling Mål och normer Grupptryck Personlighet


Ladda ner ppt "Gruppen."

Liknande presentationer


Google-annonser