Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Psykosomatiska syndrom

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Psykosomatiska syndrom"— Presentationens avskrift:

1 Psykosomatiska syndrom

2 Psykosomatiska syndrom: översikt
Somatiska sjukdomar där psykologiska faktorer bidrar till uppkomsten och upprätthållandet Orsakmönstret är ofta komplicerat, psykologiska faktorer ingår i varierande grad Vid psykosomatiska syndrom kan strukturella förändringar påvisas, men inte vid somatoforma.

3 Psykosomatisk paradox
Man räkna en kärngrupp sjukdomar som psykosomatiska – men det innebär dock varken att de enbart kan förstås i psykologiska termer, eller att alla andra sjukdomar

4 Psykosomatisk interaktion
Yttre och inre konflikter leder till vidareutveckling av negativa känslor.

5 Magsår Sjukdomsrisk 10% UV oc UD. UD har samband med personligheten och är dubbelt så vanlig. Etiologi: ärftliga faktorer, tidig psykogenes, personlighet, helicobacter pylori, aktuell psykogenes, nikotin och alkohol, samt multifaktoriell interaktion. Behandling: ofta ensidigt somatisk. Psykoterapi och medicin ger bästa resultatet.

6 Ulcerös kolit Blodia diarréer
Debut i års åldern, lika könsfördelning Psykiska sjukdomar ökar efter insjuknandet (depression och ångest)‏ Tillägg av psykoterapi kan hejda sjukdomsprogressen.

7 Astma bronchiale Utlöses ofta av negativ livshändelse, klassisk och operant betingning kan också bidra. Ofta ensidigt somatisk Psykologiska behandlingar har positiva effekter, t.ex hypnos, avslappnings- familje- och gruppterapi.

8 Ischemisk hjärtsjukdom
Ökat stöd för betydelsen av psykiska faktorer, speciellt vid insjuknande före 60 års ålder Disposition kopplad till typ A-personlighet [KAOS]: Känsla av att man trots alla ansträngningar inte lyckas eller får tillräckligt uppskattning; Ambition; Oförmåga att koppla av arbetet; Stress och otålighet. Utlösande faktorer: bli änka/änkling, flyttning, ogynnsamma arbetsförhållanden, oregelbundna arbetstider, hög nivå av fobisk ångest, depression.

9 Ischemisk hjärtsjukdom
Psykiska reaktioner vid hjärtinfarkt: Ångest, förnekande, depression Prevention: förhindra typ A-beteende mha olika ”beteendemedicinska”/psykoterapeutiska åtgärder. Gäller både akut och som långsiktig behandling.

10 Hypertoni Förhöjt blodtryck, ofta vid tillbakahållen aggressivitet och hämningar

11 Psykoneuroimmunologi
Immunförsvaret kan påverkas av psykiska faktorer Förkylningar: i kontrollerade försök har styrkan i förkylningen haft samband med graden av emotionell stress. Cancer: dels kan de första symtomen på cancer ibland föregås av förlust av en betydelsefull person, dels kan det finnas ett samband mellan det psykiska tillståndet och sjukdomens förlopp. Studie: 20 år, 2000 medelålders män – depressiv läggning ledde oftare till cancer och tenderade att dö oftare.

12 Fostermissbildningar
Psykisk belastning under första delen av graviditeten ger ökad risk för abort och missbildningar. Om belastningen sker under andra delen: tillväxten hämmas under graviditeten. Indirekt kan ångest och depression, t.ex vid oönskad graviditet, ge fördubbling av risken för missbildning. (risken trots allt låg).


Ladda ner ppt "Psykosomatiska syndrom"

Liknande presentationer


Google-annonser