Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Databashantering MS Access 2003 Lektion 2

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Databashantering MS Access 2003 Lektion 2"— Presentationens avskrift:

1 Databashantering MS Access 2003 Lektion 2
Mahmud Al Hakim Databashantering MS Access 2003 Lektion 2

2 Copyright, Mahmud Al Hakim, Hakimdata.se 2008
Agenda Repetition Indatamask Primärnyckel Uppslagskolumn Relationer Referensintegritet Sekundärnyckel Relationstyper Copyright, Mahmud Al Hakim, Hakimdata.se 2008

3 Copyright, Mahmud Al Hakim, Hakimdata.se 2008
Repetition Vad är en databas? Skapa en tom Access databas. Importera data (ex. kunder.xls) Objekttyper Datatyper Fältegenskaper Visningslägen Sortera och filtrera Copyright, Mahmud Al Hakim, Hakimdata.se 2008

4 Copyright, Mahmud Al Hakim, Hakimdata.se 2008
Indatamask Indatamask styr vad som får matas in i en databas, t.ex. endast siffror i postnummer. Indatamask styr över hur data lagras t.ex. med eller utan mellanslag i postnummer. Med ”styrkoder” kan man styra vilka tecken som kan matas in i ett fält. T.ex. noll (0) begränsar inskriften av tecken till endast siffror. Indatamask för personnummer Indatamask för postnummer Copyright, Mahmud Al Hakim, Hakimdata.se 2008

5 Copyright, Mahmud Al Hakim, Hakimdata.se 2008
Exempel på Styrkoder Tecken Förklaring Endast siffra 0 tom 9 Får ej lämnas tom 9 Siffra och blanksteg Får lämnas tom L Bokstav ? A Siffra eller bokstav a > Omvandlar efterföljande tecken till versaler < Omvandlar efterföljande tecken till gemener Copyright, Mahmud Al Hakim, Hakimdata.se 2008

6 Copyright, Mahmud Al Hakim, Hakimdata.se 2008
Primärnyckel (PN) Med hjälp av en primärnyckel kan Access behandla ett fält mer effektiv. Fält med primärnyckel kan inte lämnas tomt. Dubbletter får inte förekomma. Exempel på PN är fakturanummer, personnummer eller kundnummer Copyright, Mahmud Al Hakim, Hakimdata.se 2008

7 Primärnyckel Utdrag från Databasteknik.se
I en relationsdatabas: En kolumn, eller en kombination av kolumner, som alltid har ett unikt värde för varje rad i tabellen. (Man får dock inte ta med några onödiga kolumner.) Om det finns flera möjliga primärnycklar säger man att man har flera kandidatnycklar, och man väljer en av dem som primärnyckel. När man talar om fysiska lagringsstrukturer: Ett fält, eller en kombination av fält, som alltid har ett unikt värde för varje post i filen, och som filen dessutom är sorterad efter. I verkligheten, eller i en konceptuell datamodell: Något som unikt identiferar en viss sak, till exempel personnumret på en person. Källa: Copyright, Mahmud Al Hakim, Hakimdata.se 2008

8 Copyright, Mahmud Al Hakim, Hakimdata.se 2008
Uppslagskolumn I en tabell kan du hämta data från en annan tabell genom att infoga en uppslagskolumn. Övning Öppna tabeller.mdb Importera tabellen leverantörer.xls Infoga fältet leverantör som uppslagskolumn i tabellen sten. Copyright, Mahmud Al Hakim, Hakimdata.se 2008

9 Copyright, Mahmud Al Hakim, Hakimdata.se 2008
Relationsdatabas Med en relationsdatabas menas en databas där de olika tabeller som ingår i databasen är relaterade till varandra. Öppna databasen Exempel.mdb Copyright, Mahmud Al Hakim, Hakimdata.se 2008

10 Copyright, Mahmud Al Hakim, Hakimdata.se 2008
Relationer - Övning Öppna databasen Relationer.mdb Skapa en relation mellan tabellerna ”kunder” och ”order” Copyright, Mahmud Al Hakim, Hakimdata.se 2008

11 Copyright, Mahmud Al Hakim, Hakimdata.se 2008
Referensintegritet Referensintegritet är ett regelsystem i Access, som kontrollerar att information i relaterade tabeller hanteras på ett korrekt sätt. Villkor för att kunna använda referensintegritet Det matchande fältet i primärtabellen måste vara en primärnyckel eller ha ett unikt värde. De relaterade fälten måste vara av samma datatyp. Copyright, Mahmud Al Hakim, Hakimdata.se 2008

12 Copyright, Mahmud Al Hakim, Hakimdata.se 2008
Relationstyper En till många (1:N) En post i primärtabellen kan kopplas till flera poster i den relaterade tabellen. Ex. Kunder och Order Många till många (N:N) Är två stycken 1:N relationer som involverar en tredje tabell. Ex. Kunder och Produkter genom Order En till en (1:1) En post i primärtabellen kopplas till en post i den relaterade tabellen. Ex. Leverantörer och Land. Copyright, Mahmud Al Hakim, Hakimdata.se 2008

13 Copyright, Mahmud Al Hakim, Hakimdata.se 2008
Övningar SIDAN 46 Övning 3.1 Övning 3.2 Övning 3.3 Övning 3.4 Copyright, Mahmud Al Hakim, Hakimdata.se 2008


Ladda ner ppt "Databashantering MS Access 2003 Lektion 2"

Liknande presentationer


Google-annonser