Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svartvita tråden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svartvita tråden."— Presentationens avskrift:

1 Svartvita tråden

2 Innehåll Rubrik Sida Vision 3 Övergripande mål 4 Regler 5
SvFF:s policies 6 Fair play 7 Drog- och dopingpolicy 8 Kost och hälsa 9 Trafiksäkerhet Ansvar 11-12 Mål för åldersgrupper 13-17

3 en stark klubb- och lagkänsla”
Vår Vision ”Skövde KIK skall vara en förening, där tjejer med fotbollsintresse kan utvecklas utifrån egna förutsättningar och ha kul tillsammans genom en stark klubb- och lagkänsla”

4 Övergripande mål SKÖVDE KIK:s verksamhet bygger på en gemensam ekonomi, som alla ska arbeta, och gemensamt ta ansvar för. SKÖVDE KIK ska verka för gott samarbete med skola och närliggande föreningar och företag. SKÖVDE KIK ska verka för att ledare och aktiva tar hänsyn till kamrater, ledare, domare, föräldrar och motståndarlag samt lära sig vikten av rent spel (Fair play). SKÖVDE KIK ska verka för att alla som berörs av verksamheten ska känna till våra regler, mål och policy. SKÖVDE KIK ska följa verksamheten för att utveckla organisationen. SKÖVDE KIK ska till aktiva, förutom idrottslig utbildning, erbjuda ledarutbildning och domarutbildning. Varje ungdomsspelare (från 14 år) ska årligen följas upp med individuella samtal. Varje avhopp ska följas upp av ansvarig ledare (gäller spelare från 10 år).

5 Regler För att få träna och spela matcher måste både medlems och träningsavgiften vara betald. Vi använder benskydd vid alla träningar och matcher. Knäkontrollprogram genomförs vid varje träning från bollskolan och uppåt. Vi kommer i tid till träningar och matcher och är väl förberedda med rätt material, mat och sömn. Vi lämnar alltid återbud i god tid per telefon. Alla lag i Bollskolan ska alltid ha minst 1 ledare/föräldrar på 8 st spelare. Vi spelar och tränar aldrig om vi är sjuka. Vi har som ambition att vi duschar efter match. Skövde KIK ser positivt på dubbelidrottande upp t.o.m. juniorlaget.

6 SvFF:s policies Barn- och ungdomsfotbollen ska
Ta hänsyn till individens behov och ge möjlighet till utveckling i den takt som passar var och ens fysiska, psykiska och sociala förutsättningar. Skapa en positiv och sund miljö där alla får lära sig fotboll och utveckla ett livslångt intresse. Ge ungdomar med ambition möjlighet att göra en målmedveten fotbollssatsning under socialt trygga former där övergången från barn- till ungdomsfotboll sker successivt. Se matchen som ett inlärningstillfälle och motverka toppning och utslagning. Lära barn och ungdomar ett etiskt och moraliskt förhållningssätt samt fostra till rent spel. Erbjuda en allsidig fotbollsträning.

7 Fair Play (Vi menas spelare, ledare och föräldrar)
Vi ska behandla andra som vi själva vill bli behandlade. Vi håller oss till spelreglerna och respekterar domare och motståndare. Vi accepterar inte rasism, mobbning och politiska diskussioner i vår verksamhet. Vi använder inte svordomar, könsord eller pratar nedlåtande mot oss själva eller motståndare. Vi lyssnar till vad våra ledare/tränare och lagkamrater säger och visar varandra respekt. Självklart visar ledare/tränare detsamma. Vi ansvarar och tar hand om det material som föreningen förser oss med. Vi tackar alltid domare och våra lagkamrater efter match. Ledare/tränare tackar sina spelare också efter match. Vi använder föreningens svart/vita färger i samband med träning och match. Vi är Skövde KIK och hånar aldrig våra motståndare.

8 Drog- och dopingpolicy
Skövde KIK jobbar drogförebyggande. Rökning är förbjudet i klubblokalen, samt innanför de anläggningar vi använder vid träning eller match. Detta gäller även vid bortamatcher. Rökare hänvisas till annan plats. Det är inte tillåtet av ledare och spelare att röka eller dricka alkohol när de representerar klubben under träning, match eller cupresor. Vid fester i klubbens regi följer föreningen den lag som gäller vid försäljning och servering av alkohol. Att nyttja eller handskas med narkotika är förbjudet enligt svensk lag. Det får inte förekomma i någon form i föreningen. Vi ger alla spelare som fyller 14 år en droginformation. Intagande av dopingpreparat är ej tillåtet. Vi följer riksidrottsförbundets rekommendationer. Tränare och ledare föregår med gott exempel och är goda förebilder även när det gäller efterlevnaden av drog- och dopingpolicyn.

9 Kost och hälsa Inför träning eller match är det viktigt att spelarna har ätit och druckit i god tid. Detta för att uppnå bästa resultat. Kroppen förbrukar mycket energi under fysisk prestation. Speciellt viktigt är det under träning eller match under varma sommardagar. Då är det extra viktigt med påfyllning av vätska. Spelarna rekommenderas att börja dricka vatten i god tid före träning/match så att man startar med ett vätskeöverskott. Man bör också med fördel ta med någon frukt till träning eller match att äta efteråt. Självfallet ska man som spelare äta en varierad och näringsrik kost med mycket kolhydrater. Det har en positiv inverkan på prestationsförmågan. Detta gäller oavsett vilken nivå man spelar på. Sjukvårdsväska ska finnas med vid träning och match. Vid penicillinbehandling är träning eller match totalt förbjudet. Vid feber och/eller förkylning ska man inte träna eller spela match. Vid skada är det viktigt att behandla förebyggande snabbt, t ex kyla och tryckförband. Det är ledarens uppgift att så snabbt som möjligt se till att skadad spelare kommer under läkarvård, kontaktar föräldrar och som vid behov anmäler skada till försäkringsbolaget (FOLKSAM). Det är läkare/sjukvårdpersonal som ansvarar för skadad spelares fortsatta behandling.

10 Trafiksäkerhet Trafiksäkerhetspolicyn gäller alla ledare, föräldrar och andra som genomför transporter i föreningens verksamhet. Förarkrav: Gällande trafikregler skall följas och särskilt viktigt är: Att föraren har giltigt körkort. Att samtliga använder bilbälte. Att inte fler passagerare än det finns bälten får färdas i fordonet. Att barn under 135cm sitter på bilkudde. Att anpassa hastigheten efter rådande väglag och omständigheter samt att gällande hastighetsbestämmelser följs. Att förare är nykter och inte kör ”dagen efter”. Att förare som kör minibuss skall ha haft körkort i minst 5 år. Att bilen är så packad att det ej finns lösa föremål i kupén. Att seniorspelare inte kör till eller ifrån bortamatch. Fordonskrav Bilen skall vara godkänd av svensk bilprovning. Bilen skall vintertid vara försedd med vinterdäck. Övrigt Föreningen ska jobba för att så många som möjligt använder cykelhjälm vid cykling till och från träningar, matcher mm.

11 Ansvar Föreningen Alla i Skövde KIK skall vara ödmjuka och uppträda fördömligt mot domare, ledare, spelare och föräldrar både på och utanför planen. Skapa vikänsla och kamratanda inom föreningen. Ledarna, tränarna Sprida och hålla ”Svartvita tråden” levande bland aktiva och föräldrar. Målsättning är att tränarna genomgår tränarutbildning. Tränarna och ledarna skall ta fram, genomföra en årsplanering för laget. Någon av tränarna eller ledarna ska delta på föreningens möten och representera laget. I god tid registrera träningsnärvaro, aktuella uppgifter på ledare och spelare som tillkommer eller slutar. Lyssna på individen så att hon känner sig sedd. Upptäcka problem och ge vuxenstöd. Lämna in SISU listor på ledarmöten i gruppen.

12 Spelarna Följer alltid våra Fair-Playregler. Meddelar i god tid om man inte kan delta i träning eller match. Passar tider till alla samlingar. Hjälper till att städa och hålla ordning i omklädningsrummet vid träning eller match. Målsättning att alla går domarutbildning från 13 års ålder Hjälper till vid arrangemang som föreningen arrangerar. Föräldrarna Önskvärt att föräldrarna tar del av föreningens riktlinjer ”Svartvita tråden” för att på bästa sätt stötta barnets deltagande i föreningen. Delta i lagets föräldramöten och ta del av informationen som ges från föreningen. Informera lagledare och tränare om det är något de bör känna till om barnet. Engagera sig i föreningen/laget genom att hjälpa till vid planerade arrangemang samt att hjälpa till att skjutsa till lagets bortamatcher. Låt föreningens ledare ansvara för barnet under match och träning. Din inblandning kan vara förvirrande för barnet.

13 Mål för åldersgrupperna
Barn 5–9 år . Träning: 1-2 pass (90 min) per vecka under maj-september. Planerad träning med fokus på ”vän med bollen” och smålagsspel. Målvaktsträning för alla spelarna. Match: X sammandrag per säsong mot lag i närområdet. Alla spelare som finns med i laguppställningen ska spela matchen. Cuper: 1-2 utomhus/inomhus (valfritt) per säsong i närområdet. Dags att lära ut: Passa tider och meddela förhinder. Lyssna och sitta still när ledarna pratar. Ha ordning på sina och föreningens material. Duscha och tvätta sig efter match och träning. Knäövningar. Ekonomiska krav: Medlems och träningsavgift. Sälja Sportrabatten. Priser: Medalj delas ut vid årsavslutningen..

14 Barn 10-12 år Träning: 2-3 pass (90 min) per vecka.
Planerad träning med fokus på Skövde KIK:s spelarutvecklingsplan. Målvaktsträning för alla spelare. Kopplat till de mål Skövde KIK ställer på varje åldersgrupp skall varje spelare följas upp så att dom når dessa varje säsong. Match: Seriespel (VFF). Alla spelare som finns med i laguppställningen ska spela matchen. Cuper: 2-3 utomhus/inomhus per säsong. Dags att lära ut: Spelregler för 7 – manna. Hur ser Skövde KIK:s föreningstråd ut. Ekonomiska krav: Medlems och träningsavgift. Försäljning av t ex lotter, kläder (ex. NewBody). Föräldrar bidrar till att finansiera verksamheten genom att hjälpa till i planerade arrangemang som t ex Skövde cupen och A-lagets hemmamatcher bemanning av skolor vid cuper.

15 Ungdom 13-14 år Träning: 2-4 pass (90 min) per vecka.
Planerad träning med fokus på Skövde KIK:s spelrarutvecklingsplan. Erbjuder målvaktsträning. Match: Seriespel (VFF). Alla spelare som finns med i laguppställningen ska spela matchen. Cuper: 2 utomhus per säsong. 1 inomhus per säsong. DM F14 utomhus och inomhus Dags att lära ut: Spelregler för 9 och 11 – manna fotboll. Fotbollskunskap. Knäkontroll med föreläsare. Att döma barnfotboll 6-10 år. Ekonomiska krav: Medlems och träningsavgift. Försäljning av t ex lotter, kläder (ex. NewBody). Föräldrar bidrar till att finansiera verksamheten genom att hjälpa till i planerade arrangemang som t ex Skövde cupen och A-lagets hemmamatcher bemanning av skolor vid cuper.

16 Ungdom 15 år Träning: 3-4 pass (90 min) per vecka.
Planerad träning med fokus på Skövde KIK:s träningsmanual. Erbjuder målvaktsträning. Kopplat till de mål Skövde KIK ställer på varje åldersgrupp skall varje spelare följas upp så att dom når dessa varje säsong. Match: Seriespel (VFF). Alla spelare som finns med i laguppställningen ska spela matchen. Cuper: 2 utomhus per säsong. 1 inomhus per säsong. Dags att lära ut: Knäkontroll med föreläsare. Ekonomiska krav: Medlems och träningsavgift. Försäljning av t ex lotter, kläder (ex. NewBody). Föräldrar bidrar till att finansiera verksamheten genom att hjälpa till i planerade arrangemang som t ex Skövde cupen och A-lagets hemmamatcher bemanning av skolor vid cuper.

17 Seniorer Träning: 3-4 pass (90 min) per vecka.
Planerad träning. Individuell- och lagdelsanpassad Särskild målvaktsträning. Kopplat till de mål Skövde KIK ställer på varje åldersgrupp skall varje spelare följas upp så att de når dessa varje säsong. Match: Seriespel (VFF eller SvFF). Cuper: DM Svenska Cupen Dags att lära ut: Mental träning Ekonomiska krav: Medlems och träningsavgift. Försäljning av t ex lotter, kläder (ex. NewBody). Bidra till att finansiera verksamheten genom att hjälpa till i planerade arrangemang.


Ladda ner ppt "Svartvita tråden."

Liknande presentationer


Google-annonser